Sökväg

Om Eden

Eden är en portal som vill fästa uppmärksamheten på värden, mångfald och gemensamma kännetecken för turistresmål i Europa. Vi vill lyfta fram resmål där målsättningen ekonomisk tillväxt eftersträvas på ett sådant sätt att socialt, kulturellt och miljömässigt hållbar turism garanteras.

Fortfarande finns det mesta av informationen på webbplatsen bara på engelska. Men information om de resmål som fått pris finns på engelska och på det språk som talas i det land där resmålet ligger.

Resmålens läge på kartan på hemsidan är bara ungefärligt.

Denna portal ingår i turismdelen av GD Näringslivs webbplats och handhas av Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för näringsliv.

Senaste uppdatering: 27/10/2014 | Till början