Navigačný riadok

Čo je EDEN

 

Cieľom portálu EDEN je upriamiť pozornosť na hodnoty, rozmanitosť a spoločné znaky európskych destinácií cestovného ruchu a podporovať destinácie, v ktorých sa cieľ hospodárskeho rastu plní spôsobom zaručujúcim sociálnu, kultúrnu a environmentálnu trvalú udržateľnosť v oblasti cestovného ruchu.

Väčšina informácií na tomto portáli je k dispozícii iba v anglickom jazyku. Avšak informácie týkajúce sa ocenených destinácií sú k dispozícii v angličtine a v jazykoch, ktorými sa hovorí v krajine danej destinácie.

Umiestnenie destinácií na mape na domovskej stránke je výlučne orientačné.

Tento portál je súčasťou internetovej stránky GR pre podnikanie a priemysel a spravuje ho Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel.

Posledná aktualizácia: 27/10/2014 | Na začiatok