Mogħdija tan-navigazzjoni

Dwar EDEN

Il-portal ta’ EDEN għandu l-għan li jiġbed l-attenzjoni lejn il-valuri, id-diversità u l-karatteristiċi komuni tad-destinazzjonijiet turistiċi Ewropej u li jippromwovi destinazzjonijiet fejn l-objettiv tat-tkabbir ekonomiku jiġi segwit b’mod li jassigura sostenibbiltà soċjali, kulturali u ambjentali fit-turiżmu.

Il-biċċa l-kbira tal-informazzjoni f’dan il-portal hija disponibbli bl-Ingliż biss. Madankollu, l-informazzjoni dwar id-destinazzjonijiet mogħtija hija disponibbli bl-Ingliż u bil-lingwi nazzjonali tal-pajjiż tad-destinazzjoni.

Il-post tad-destinazzjonijiet fuq il-mappa tal-paġna prinċipali huwa strettament indikattiv.

Dan il-portal jifforma parti mit-taqsima dwar it-Turiżmu tas-sit tad-DĠ Intrapriża u Industrija u huwa amministrat mill-Kummissjoni Ewropea, Direttorat Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija.

L-aħħar aġġornament: 27/10/2014 | Fuq