Navigation path

O EDEN-u

EDEN portal ima za cilj privući pažnju na vrijednosti, raznolikost i zajednička obilježja europskih turističkih destinacija te promicati destinacije u kojima je cilj ekonomskog rasta da osigura društvenu, kulturnu i okolišnu održivost u turizmu.

Većina informacija na ovom portalu dostupna je samo na engleskom jeziku. Međutim, informacije koje se tiču nagrađenih destinacija dostupne su na engleskom jeziku i jeziku zemlje destinacije.

Lokacija destinacija na karti na početnoj stranici je strogo indikativna.

Ovaj portal je dio web stranice Turističkog odjela GD Opće uprave za poduzetništvo i njime upravlja Europska komisija, Opća uprava za poduzetništvo.

Posljednji put ažurirano: 27/10/2014 | Vrh