Навигационна пътека

За EDEN

Порталът EDEN има за цел да насочи вниманието към ценностите, разнообразието и общите характеристики на европейските туристически дестинации, и да популяризира дестинации, където преследването на целта за икономически растеж се извършва по начин, който осигурява социална, културна и екологична устойчивост на туризма.

По-голямата част от информацията в този портал е достъпна само на английски език. Информацията, свързана с отличените дестинации, обаче, е достъпна на английски език и на националния език на държавата на дестинацията.

Местоположението на дестинациите върху картата от началната страница е само индикативно.

Този портал съставлява част от раздела за туризъм в интернет страницата на ГД „Предприятия и промишленост“ и се управлява от Европейската комисия, Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“.

Последна актуализация: 27/10/2014 | Начало на страницата