Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Radio- och teleterminalutrustning

En laddare för alla - Historien

One charger for all logo © European Union 2008-2011

Uppskattningsvis 500 miljoner mobiltelefoner används i de 27 EU-medlemsstaterna. Antalet ökar varje dag, och det finns otroligt många märken och modeller att välja mellan när man köper en ny mobil.

De laddare vi använder till våra mobiler är mycket ofta olika för olika tillverkare och modeller. För närvarande finns det så många som 30 olika typer av laddare på marknaden.

Hur många gånger har vi inte glömt laddaren, upptäckt att batteriet håller på att ta slut och varit tvungna att låna en laddare av en vän eller kollega som har samma mobil? Förutom att det är besvärligt, är problemet med att det finns så många olika typer av laddare att det också är mycket skadligt för miljön.

Problemet är att varje gång vi byter mobiltelefon får vi vanligen en ny laddare, vilket genererar en enorm mängd onödigt avfall. Nästan alla hushåll har en hel samling av gamla laddare – som för närvarande genererar över 51 000 ton elavfall per år i EU.

Kommissionen insåg att detta är ett allvarligt problem som både påverkar konsumenterna och miljön, och i mars 2009 gav den därför mobilindustrin ett ultimatum att frivilligt införa gemensamma standarder för mobilladdare eller omfattas av obligatorisk EU-lagstiftning.

I juni 2009 enades Europas största mobiltelefontillverkare om att införa en universalladdare för datakompatibla mobiltelefoner som säljs i EU. I ett samförståndsavtal, som hittills undertecknats av 14 tillverkare pdf - 6 KB [6 KB] English (en) , förbinder sig industrin att göra laddarna kompatibla genom en mikro-usb-kontakt.

Under de första månaderna 2011 kommer de europeiska konsumenterna att kunna köpa en standardmobilladdare för alla datakompatibla mobiltelefoner – inklusive smartphones – som säljs i EU:s 27 medlemsstater.

När vi glömmer vår laddare kommer vi alltså snart att kunna ladda våra mobiler med den nya standardladdaren. När det gäller laddare som säljs separat kommer vi dessutom inte längre att behöva köpa en ny laddare varje gång vi köper en ny mobil.

Det minskade antalet laddare kommer även att ha en positiv miljöeffekt. Genom att minska antalet laddare som säljs i onödan kommer elavfallet att minskas avsevärt de närmsta åren.

Goda nyheter för konsumenterna och för miljön.

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida