This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Cosán nascleanúna

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Trealamh teirminéil raidió agus teileachumarsáide

Luchtaire amháin do chách - An scéal

One charger for all logo © European Union 2008-2011

Meastar go bhfuil 500 milliún fón póca á n-úsáid i 27 mBallstát an AE – agus go bhfuil an líon sin ag dul i méid gach lá; ina theannta sin is iontach an méid cineál agus déanamh atá ar fáil mar rogha againn agus muid ag ceannach fóin nua.

Is minic, áfach, a bhíonn na luchtairí a úsáidimid lenár bhfón éagsúil, ag brath ar an déantúsóir agus ar an déanamh; faoi láthair tá 30 cineál luchtaire éagsúla ar fáil ar an margadh.

Nach minic a tharlaíonn go ndéanaimid dearmad ar an luchtaire, ach go bhfuil cadhnra an fhóin gann ó thaobh cumhachta de, agus go raibh orainn luchtaire a fháil ar iasacht ó chara nó ó chomhghleacaí a bhfuil an cineál céanna fóin aige nó aici? Níl a leithéid áisiúil, ach taobh amuigh de sin cuireann an raon ollmhór luchtairí brú uafásach ar an gcomhshaol freisin.

An fhadhb atá ann ná gur gnách go bhfaighimid luchtaire nua gach uair a fhaighimid fón nua, rud a tháirgeann an dúrud dramhaíola luchtaire nach bhfuil gá leis. Tá bailiúchán seanluchtairí ag gach teaghlach, a bheag nó a mhór – rud a ghineann níos mó ná 51,000 tona dramhaíola leictreonaí san AE in aghaidh na bliana.

Ós rud é gur fadhb thromchúiseach é seo a chuireann isteach ar idir thomhaltóirí agus ar an gcomhshaol, i Mí Mhárta 2009 thug Coimisiún an AE foláireamh deiridh do thionscal na bhfón póca, cé acu go nglacfaidís ar bhonn deonach le caighdeáin chomhchoitianta do na luchtairí nó go mbeidís faoi réir ag reachtaíocht éigeantach de chuid an AE.

I Mí Mheithimh 2009, thoiligh mórdhéantúsóirí fóin phóca an AE glacadh le luchtaire uilechoiteann do na fóin phóca sin atá cumasaithe do shonraí agus a dhíoltar san AE. Trí mheán Meamraim Thuisceana (MT) – ar shínigh 14 dhéantúsóir pdf - 6 KB [6 KB] English (en) é go dtí seo – tugann an tionscal tiomantas comhoiriúnacht luchtaire a sholáthar, bunaithe ar an nascóir Micro-USB.

I gcéad mhíonna 2011, beidh tomhaltóirí na hEorpa in ann luchtaire caighdeánach fóin phóca a cheannach do na fóin sin ar fad atá cumasaithe do shonraí – 'fóin chliste' san áireamh – a dhíoltar i ngach ceann de 27 mBallstát an AE.

Ar an tslí sin, nuair a dhéanaimid dearmad an luchtaire a thabhairt linn, ar ball beimid in ann an fón póca a luchtú ag úsáid an luchtaire nua comhchoiteann. Ina theannta sin, nuair a dhíoltar na luchtairí leo féin, ní bheidh orainn luchtaire nua a cheannach le gach fón póca nua.

Agus ós rud é go laghdófar líon na luchtairí beidh iarmhairt chomhshaoil dhearfach i gceist. Le laghdú líon na luchtairí a dhíoltar gan ghá, laghdófar ar bhealach suntasach méid na dramhaíola leictreonaí sna blianta atá amach romhainn freisin.

Scéala maith é sin do thomhaltóirí agus don chomhshaol araon.

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo