Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Radio- och teleterminalutrustning

En laddare för alla - Frågor?

One charger for all logo © European Union 2008-2011
 1. Vad är problemet? 
 2. Hur tänker man lösa problemet?
 3. Vem kommer att vinna på detta och hur?
 4. Hur kommer samförståndsavtalet att inverka på priserna?
 5. Omfattas alla mobiltelefoner av samförståndsavtalet?
 6. Vilket gemensamt gränssnitt har man enats om?
 7. När kommer förslaget att träda i kraft?
 8. Vilka företag har undertecknat samförståndsavtalet?
 9. Vilka länder omfattas av samförståndsavtalet?
 10. Hur lång tid tar det att ladda mobilen med den nya standardladdaren?
 11. Hur behandlar samförståndsavtalet de eventuella säkerhetsrisker som kan uppstå om man använder en laddare och en mobiltelefon från olika tillverkare?
 12. Varför omfattar samförståndsavtalet bara mobiler, och inte produkter som MP3-spelare, bärbara datorer etc.?
 13. Vad kommer att hända med alla gamla laddare? Kommer de bara att slängas bort?
 14. Jag har redan en mikro-usb-laddare. Kan jag använda den för att ladda alla mobiltelefoner med mikro-usb-kontakt?
 15. En del tillverkare talar redan om mobiler som inte behöver laddare, utan i stället skulle kunna drivas med solkraft eller elektriska vågor/radiovågor. Behövs verkligen de nya laddarna då?
 16. Var kan konsumenterna köpa de nya laddarna? Kommer de att gå att köpa i alla medlemsstater från och med januari 2011?
 17. Kommer de nya laddarna att kosta ungefär lika mycket som andra laddare, eller kommer de att vara dyrare?

 Vad är problemet?

Inkompatibla laddare för mobiltelefoner är ett stort miljöproblem och skapar dessutom besvär för användarna i EU. För närvarande säljs alla mobiltelefoner med en egen laddare. En användare som vill byta mobiltelefon får vanligen en ny laddare och slänger sin gamla laddare, även om den är i perfekt skick. Detta genererar stora mängder elavfall, helt i onödan.

[Överst på sidan]

 Hur tänker man lösa problemet?

Harmoniseringen av mobilladdare kommer att medföra betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar. Efter en begäran från Europeiska kommissionen och i nära samarbete med kommissionens tjänster har de största mobiltelefonproducenterna enats om ett samförståndsavtal för att harmonisera laddare för datakompatibla mobiler som säljs i EU. Industrin har åtagit sig att ta fram kompatibla laddare genom att använda mikro usb kontakten. När åtagandet träder i kraft kommer det att bli möjligt att ladda datakompatibla mobiltelefoner med en standardladdare, som fungerar för alla mobiler.

[Överst på sidan]

 Vem kommer att vinna på detta och hur?

Konsumenterna behöver inte längre köpa en ny laddare tillsammans med varje mobiltelefon, och de kommer också att kunna köpa effektivare och billigare fristående laddare. Alla mobiler kommer att kunna laddas med den nya standardladdaren.

Harmoniseringen av mobilladdare förväntas ge avsevärda miljöfördelar. Antalet laddare som säljs i onödan kommer att minska, vilket minskar elavfallet, som uppgår till tusentals ton. Standardladdaren förväntas också förbättra energieffektiviteten, vilket i sin tur minskar energiförbrukningen eftersom de nya laddarna även kommer att uppfylla de senaste europeiska energieffektivitetsnormerna.

[Överst på sidan]

 Hur kommer samförståndsavtalet att inverka på priserna?

Konsumenterna kommer att kunna köpa mobiltelefoner utan laddare, vilket naturligtvis minskar kostnaden. Laddare som säljs separat kommer också att bli mycket billigare än nu.

[Överst på sidan]

 Omfattas alla mobiltelefoner av samförståndsavtalet?

Samförståndsavtalet omfattar datakompatibla mobiltelefoner, dvs. mobiler som har en dataport och kan anslutas till en dator. Avtalet omfattar inte mobiltelefoner som inte stöder dataöverföring och inte heller vissa ovanliga mobilformat, t.ex. mobiler i form av armbandsklockor. Med tanke på att konsumenterna byter mobil i genomsnitt vartannat år och att marknadstrenderna visar att antalet datakompatibla telefoner kommer att öka alltmer, är förhoppningen att standardladdaren kommer att vara dominerande om ett par år efter det att den införts under 2011.

[Överst på sidan]

 Vilket gemensamt gränssnitt har man enats om?

På grundval av mikro-usb-gränssnittet har företagen enats om att utveckla en gemensam specifikation för att möjliggöra fullständig kompatibilitet mellan laddare och mobiltelefoner. Dessa specifikationer har omvandlats till europeiska standarder.

Anm.: Användning av adaptrar är tillåten enligt samförståndsavtalet.

[Överst på sidan]

 När kommer förslaget att träda i kraft?

Enligt planerna kommer den första generationen av de nya standardladdarna att lanseras på EU-marknaden tidigt 2011, efter det att standardiseringsarbetet har avslutats. Kommissionen kommer att samarbeta nära med industrin så att avtalet kan börja genomföras på marknaden så snabbt som möjligt.

[Överst på sidan]

 Vilka företag har undertecknat samförståndsavtalet?

Följande 14 företag har undertecknat samförståndsavtalet: Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (Alcatel), Texas Instruments och Atmel. Deras märken utgör tillsammans över 90 procent av de mobiltelefoner som säljs i Europa i dag.

[Överst på sidan]

 Vilka länder omfattas av samförståndsavtalet?

Samförståndsavtalet gäller för samtliga 27 EU-medlemsstater. Eftersom mobiltelefonmarknaden är global diskuteras nu de tekniska specifikationerna för de nya laddarna med andra internationella standardiseringsorganisationer så att det ska bli lättare att införa den europeiska standardladdaren på världsmarknaderna. Om det blir möjligt att använda standardladdaren i andra delar av världen blir den ju ännu mer praktisk.

[Överst på sidan]

 Hur lång tid tar det att ladda mobilen med den nya standardladdaren?

De flesta mobilerna kommer att laddas på 2 timmar. Om batteriet är starkt och laddaren är svag, kan laddningen ta upp till 6 timmar.

[Överst på sidan]

 Hur behandlar samförståndsavtalet de eventuella säkerhetsrisker som kan uppstå om man använder en laddare och en mobiltelefon från olika tillverkare?

Parallellt med samförståndsavtalet utarbetas nya europeiska standarder som tar hänsyn till elektromagnetiska utsläpp och garanterar att standardladdarna är tillräckligt motståndskraftiga mot externa störningar. Tillsammans med tillämpningen av de befintliga normerna i de relevanta direktiven på det här området kommer de att garantera att det blir säkert att använda den nya standardladdaren tillsammans med mobilen.

[Vers le haut]

 Varför omfattar samförståndsavtalet bara mobiler, och inte produkter som MP3-spelare, bärbara datorer etc.?

Man räknar med att en harmoniserad laddningslösning som kan användas för andra bärbara kommunikationsprodukter kommer att utvecklas och täcka alltfler apparater i framtiden. Men det kan inte göras omedelbart. För det första är mobiltelefoner den absolut största produktgruppen och används av väldigt många konsumenter. För det andra finns det skillnader mellan produkterna. Bärbara datorer har till exempel mycket starkare batterier än handapparater, och kraven för laddarna är inte desamma. För det tredje finns det olika säkerhetsrisker som måste beaktas.

[Överst på sidan]

 Vad kommer att hända med alla gamla laddare? Kommer de bara att slängas bort?

Direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) har varit i kraft sedan februari 2003. Direktivet främjar insamling och återvinning av elektronisk utrustning, och innehåller bestämmelser om insamlingssystem för att konsumenterna ska kunna slänga sitt elavfall utan kostnad. Endast en tredjedel av det elektriska och elektroniska avfallet i Europeiska unionen behandlas dock på lämpligt sätt.

I december 2008 föreslog Europeiska kommissionen därför en översyn av direktivet om elektrisk och elektronisk utrustning. Kommissionen satte upp målet att återanvändningen och materialåtervinningen av elektrisk och elektronisk utrustning skulle ökas till minst 65 procent av den genomsnittliga vikten för varje produkt.

[Överst på sidan]

 Jag har redan en mikro-usb-laddare. Kan jag använda den för att ladda alla mobiltelefoner med mikro-usb-kontakt?

En del tillverkare säljer redan laddare med mikro-usb-kontakt, men dessa laddare har tagits fram för särskilda mobiltelefoner och kan kanske inte användas för att ladda alla mobiltelefoner med mikro-usb-kontakt.

Det var nödvändigt att ta fram europeiska standarder (inklusive IEC/EN62684) för att se till att den nya generationen mikro-usb-laddare är kompatibel och funktionsmässig, och endast nya laddare som uppfyller de nya europeiska standarderna kommer att betraktas som standardladdare.

[Överst på sidan]

 En del tillverkare talar redan om mobiler som inte behöver laddare, utan i stället skulle kunna drivas med solkraft eller elektriska vågor/radiovågor. Behövs verkligen de nya laddarna då?

Samförståndsavtalet baseras på en teknik som förväntas bli ledande under de kommande åren. Samordningen måste dock följa de tekniska innovationerna.

För tillfället finns det ingen effektiv laddare för mobiltelefoner utan separat laddare. Det finns bara ett fåtal telefoner som kan laddas med hjälp av solenergitekniker, men de massproduceras inte och så blir det sannolikt inte i framtiden heller. I EU finns det i genomsnitt inte tillräckligt med solljus för att driva batterier från en relativt liten yta.

[Överst på sidan]

 Var kan konsumenterna köpa de nya laddarna? Kommer de att gå att köpa i alla medlemsstater från och med januari 2011?

Det är viktigt att tänka på att införandet av standardladdaren kommer att ske stegvis och bero mycket på konsumenternas beteende och ersättningstakten för gamla mobiler. När standardiseringsarbetet avslutas kommer den nya standardladdaren i alla händelser att kunna börja säljas under de första månaderna 2011, och de stora mobiltelefontillverkarna har lovat att hålla den tidsgränsen. Europeiska kommissionen kommer noggrant att kontrollera att de håller sitt löfte.

Kommissionen kan naturligtvis inte bestämma över tillverkarnas försäljnings- och distributionsstrategier, men räknar med att standardladdarna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten genom de reguljära försäljningskanalerna under 2011.

[Överst på sidan]

 Kommer de nya laddarna att kosta ungefär lika mycket som andra laddare, eller kommer de att vara dyrare?

Europeiska kommissionen har inte denna information och kan inte påverka tillverkarnas prissättning. Kommissionen anser dock att de viktigaste kostnadsfördelarna med den nya standardladdaren är att konsumenterna kommer att kunna köpa mobiltelefoner utan laddare. Dessutom kommer viktiga stordriftsfördelar att skapas i och med de gemensamma standarderna.

[Överst på sidan]

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida