Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia

Jedna nabíjačka pre všetkých - Otázky?

One charger for all logo © European Union 2008-2011
 1. O čo ide?  
 2. Aké je plánované riešenie tohto problému?
 3. Kto bude mať z tohto opatrenia prospech a ako?
 4. Aký bude mať Memorandum o porozumení (MoP) vplyv na ceny?
 5. Vzťahuje sa MoP na všetky mobilné telefóny?
 6. Ktoré spoločné rozhranie sa odsúhlasilo?
 7. Kedy by sa mal tento návrh uviesť do praxe?
 8. Ktoré spoločnosti podpísali MoP?
 9. Na ktoré štáty sa MoP vzťahuje?
 10. Ako dlho bude trvať nabitie telefónu novou jednotnou nabíjačkou?
 11. Ako sa v Memorande o porozumení riešia možné riziká, ktoré vyplývajú z používania nabíjačiek a mobilov vyrobených rôznymi výrobcami?
 12. Prečo sa MoP vzťahuje len na mobilné telefóny, a nie aj na iné produkty ako napríklad MP3 prehrávače, prenosné počítače atď.
 13. Čo sa stane so starými nabíjačkami? Jednoducho ich zahodíme?
 14. Ja už mám nabíjačku s mikro USB koncovkou. Môžem ju použiť na nabíjanie všetkých mobilných telefónov, ktoré majú mikro USB konektor?
 15. Niektorí výrobcovia už hovoria o telefónoch, ktoré nepotrebujú nabíjačky, pretože sa dobíjajú prostredníctvom slnečnej energie alebo elektrických/rádiových vĺn. Prečo teda potrebujeme nové nabíjačky?
 16. Kde si môžu spotrebitelia kúpiť tieto nové nabíjačky? Budú k dispozícii vo všetkých členských štátoch EÚ od januára 2011?
 17. Budú nové nabíjačky rovnako drahé ako tie súčasné, alebo budú stáť viac?

 O čo ide?

Nekompatibilita nabíjačiek je nevýhodná pre spotrebiteľov a predstavuje závažný environmentálny problém. V súčasnosti sa s rôznymi telefónmi predávajú rôzne nabíjačky. Spotrebiteľ si s novým telefónom kúpi aj novú nabíjačku a starú často zahodí napriek tomu, že je plne funkčná. Vzniká tak veľké množstvo elektronického odpadu.

[Na začiatok]

 Aké je plánované riešenie tohto problému?

Harmonizácia konektorov nabíjačiek mobilných telefónov má nesporné ekonomické a environmentálne prínosy. Na základe návrhu Komisie a v úzkej spolupráci s jej útvarmi sa najväčší výrobcovia mobilných telefónov dohodli na Memorande o porozumení (MoP), podľa ktorého sa v EÚ harmonizujú nabíjačky mobilných telefónov s možnosťou prenosu dát. Výrobcovia sa zaviazali, že kompatibilné nabíjačky budú vybavené mikro USB konektorom. Po tom, ako sa tento záväzok začne realizovať v praxi, bude možné nabíjať telefóny s podporou prenosu dát ktoroukoľvek harmonizovanou nabíjačkou.

[Na začiatok]

 Kto bude mať z tohto opatrenia prospech a ako?

Spotrebitelia si nebudú musieť s novým telefónom kúpiť aj novú nabíjačku. Okrem toho si budú môcť vybrať z efektívnejších a lacnejších nabíjačiek predávaných zvlášť. Svoje mobilné telefóny si budú môcť nabíjať novou jednotnou nabíjačkou.

Harmonizácia nabíjačiek predstavuje aj významný environmentálny prínos: znížením počtu zbytočne predávaných nabíjačiek klesne objem elektronického odpadu, ktorý v súčasnosti dosahuje tisícky ton. Očakáva sa, že jednotné nabíjačky prispejú k zvýšeniu energetickej efektivity a k zníženiu spotreby elektrickej energie, pretože budú spĺňať najnovšie európske normy týkajúce sa energetickej hospodárnosti.

[Na začiatok]

 Aký bude mať Memorandum o porozumení (MoP) vplyv na ceny?

LSpotrebitelia budú mať možnosť kúpiť si nový mobilný telefón bez nabíjačky, čo logicky povedie k zníženiu cien. V porovnaní so súčasnosťou si budú môcť výhodne kúpiť len samotnú nabíjačku.

[Na začiatok]

 Vzťahuje sa MoP na všetky mobilné telefóny?

MoP sa vzťahuje na mobilné telefóny s možnosťou prenosu dát, t. j. prístroje, ktoré majú dátový port a ktoré je možné pripojiť k počítaču. MoP sa nevzťahuje na mobilné telefóny, ktoré nepodporujú prenos dát a na niektoré neobvyklé formáty, ako napríklad mobilné telefóny vo forme náramkových hodiniek. Ak však vezmeme do úvahy, že spotrebitelia si kupujú nový mobil každé dva roky a že na trhu je čoraz viac telefónov s možnosťou prenosu dát, môžeme predpokladať, že sa harmonizovaná nabíjačka stane dominantnou o dva roky po jej uvedení na trh v roku 2011.

[Na začiatok]

 Ktoré spoločné rozhranie sa odsúhlasilo?

Spoločnosti sa dohodli na vývoji spoločnej špecifikácie založenej na rozhraní mikro USB, ktorá umožní plnú kompatibilitu nabíjačiek a mobilných telefónov. Tieto špecifikácie dostali podobu európskych noriem.

Poznámka: Dohoda umožňuje používanie adaptéru.

[Na začiatok]

 Kedy by sa mal tento návrh uviesť do praxe?

Očakáva sa, že prvá generácia jednotných nabíjačiek sa dostane na trh po ukončení štandardizácie, t. j. začiatkom roku 2011 Komisia bude úzko spolupracovať s výrobcami, aby uľahčila realizáciu dohody v čo možno najkratšom čase.

[Na začiatok]

 Ktoré spoločnosti podpísali MoP?

Memorandum o porozumení podpísali tieto spoločnosti: Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (ALCATEL mobile phones), Texas Instruments a Atmel. Tieto spoločnosti majú spolu 90-percentný podiel na trhu s mobilnými telefónmi.

[Na začiatok]

 Na ktoré štáty sa MoP vzťahuje?

MoP sa vzťahuje na všetkých 27 členských štátov EÚ. Nakoľko je však trh s mobilnými telefónmi globálny, o technických špecifikáciách nových nabíjačiek sa diskutuje aj s inými medzinárodnými organizáciami pre technickú štandardizáciu, čím sa uľahčí používanie spoločných európskych noriem aj v iných krajinách. Možnosť používania jednotnej nabíjačky aj v iných častiach sveta by zvýšila pohodlie spotrebiteľov.

[Na začiatok]

 Ako dlho bude trvať nabitie telefónu novou jednotnou nabíjačkou?

Väčšina telefónov sa nabije v rozmedzí dvoch hodín. V prípade, že ide o veľkú batériu a menej výkonnú nabíjačku, môže tento proces trvať až 6 hodín.

[Na začiatok]

 Ako sa v Memorande o porozumení riešia možné riziká, ktoré vyplývajú z používania nabíjačiek a mobilov vyrobených rôznymi výrobcami?

Memorandum sprevádza vypracovanie nových európskych noriem, ktoré zohľadňujú elektromagnetické emisie a zabezpečujú, že nové nabíjačky budú dostatočne odolné voči vonkajšiemu rušeniu. Spolu s uplatnením existujúcich noriem v zmysle príslušných smerníc sa tak zabezpečí bezpečné používanie nových nabíjačiek a mobilných telefónov.

[Na začiatok]

 Prečo sa MoP vzťahuje len na mobilné telefóny, a nie aj na iné produkty ako napríklad MP3 prehrávače, prenosné počítače atď.

Očakáva sa, že harmonizované riešenia nabíjania sa objavia aj v prípade iných elektronických prenosných výrobkov a budú sa s postupom času vzťahovať na čoraz širší okruh produktov. Nie je to však možné urobiť hneď. Mobilné telefóny tvoria najväčšiu skupinu takýchto výrobkov a využíva ich veľký okruh spotrebiteľov. Okrem toho sú medzi týmito skupinami produktov výrazné rozdiely — napríklad prenosné počítače majú oveľa väčšie batérie ako mobilné telefóny a technické požiadavky na ich nabíjačky sú iné. Navyše sa musia zohľadniť odlišné typy bezpečnostných rizík.

[Na začiatok]

 Čo sa stane so starými nabíjačkami? Jednoducho ich zahodíme?

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení, ktorá bola prijatá na podporu zberu a recyklácie elektronických zariadení (smernica 2002/96), vstúpila do platnosti vo februári 2006. Týmto právnym predpisom sa ustanovuje vytvorenie zberných systémov, ktoré môžu spotrebitelia využiť na bezplatné vrátenie elektronického odpadu. Napriek tomu sa v EÚ spracuje príslušným spôsobom len tretina elektronického a elektrického odpadu.

Európska komisia preto v decembri 2008 navrhla revíziu smernice o elektrických a elektronických zariadeniach — Komisia chce, aby sa recyklovalo 65 % priemernej hmotnosti týchto výrobkov.

[Na začiatok]

 Ja už mám nabíjačku s mikro USB koncovkou. Môžem ju použiť na nabíjanie všetkých mobilných telefónov, ktoré majú mikro USB konektor?

Niektorí výrobcovia už predávajú nabíjačky s mikro USB konektorom, ale tieto výrobky boli vyrobené pre konkrétne mobilné telefóny a nemusia byť vhodné pre všetky telefóny vybavené mikro USB konektorom.

Na zabezpečenie kompatibility a funkčnosti novej generácie nabíjačiek s mikro USB konektorom bolo nevyhnutné vypracovanie európskych noriem (vrátane IEC/EN62684). Len nabíjačky, ktoré ich spĺňajú, sa považujú za tzv. jednotné nabíjačky.

[Na začiatok]

 Niektorí výrobcovia už hovoria o telefónoch, ktoré nepotrebujú nabíjačky, pretože sa dobíjajú prostredníctvom slnečnej energie alebo elektrických/rádiových vĺn. Prečo teda potrebujeme nové nabíjačky?

MoP vychádza z technológie, ktorá má podľa očakávaní ovládnuť trh v priebehu niekoľkých nadchádzajúcich rokov. Harmonizácia však bude musieť nasledovať technologické inovácie.

V súčasnosti neexistuje efektívny spôsob nabíjania mobilných telefónov bez nabíjačky. Existuje niekoľko modelov, ktoré sa dajú nabíjať prostredníctvom slnečnej energie. Nejde však o masové produkty a nie je pravdepodobné, že by sa tieto telefóny vo väčšej miere rozšírili. V EÚ nie je v priemere dostatok slnečného svetla, aby na nabitie telefónu stačil solárny panel s relatívne malou plochou.

[Na začiatok]

 Kde si môžu spotrebitelia kúpiť tieto nové nabíjačky? Budú k dispozícii vo všetkých členských štátoch EÚ od januára 2011?

Je dôležité si uvedomiť, že zavedenie nových jednotných nabíjačiek bude prebiehať postupne a vo veľkej miere bude závisieť od reakcie spotrebiteľov a tempa výmeny starých telefónov. Ukončenie štandardizácie umožňuje, aby sa nové jednotné nabíjačky dostali na trh počas prvých mesiacov roku 2011, k čomu sa zaviazali najväčší výrobcovia mobilných telefónov. Európska komisia bude pozorne sledovať, či sa tak skutočne stane.

Na druhej strane, Európska komisia nemôže ovplyvniť marketingové a distribučné stratégie výrobcov. Je však presvedčená, že jednotné nabíjačky sa dostanú ku koncovým zákazníkom počas roku 2011.

[Na začiatok]

 Budú nové nabíjačky rovnako drahé ako tie súčasné, alebo budú stáť viac?

Európska komisia nedisponuje informáciami o cene nových nabíjačiek a nemá vplyv na cenové stratégie výrobcov. Domnieva sa však, že možnosť kúpiť si mobilný telefón bez nabíjačky a úspory z rozsahu, ktoré spoločný štandard umožňuje, budú mať pozitívny dosah na ceny.

[Na začiatok]

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku