Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe

Jedna ładowarka dla wszystkich - Najczesciej zadawane pytania

One charger for all logo © European Union 2008-2011
 1. W czym tkwi problem? 
 2. Jakie rozwiązanie jest proponowane?
 3. Kto na tym skorzysta i w jaki sposób?
 4. Jak przyjęcie protokołu ustaleń wpłynie na ceny urządzeń?
 5. Czy protokół ustaleń obejmuje wszystkie telefony komórkowe?
 6. Na jakim złączu oparte będą nowe ładowarki?
 7. Kiedy zaczną obowiązywać zmiany?
 8. Które firmy popisały protokół ustaleń?
 9. Jaki jest geograficzny zakres obowiązywania protokołu ustaleń?
 10. Jak długo będzie trwało ładowanie telefonu za pomocą nowych uniwersalnych ładowarek?
 11. W jaki sposób protokół ustaleń ujmuje możliwe zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z używania ładowarek i telefonów różnych producentów?
 12. Dlaczego protokół ustaleń dotyczy tylko telefonów komórkowych, a nie innych urządzeń, np. odtwarzaczy MP3, laptopów itp.?
 13. Co się stanie ze starymi ładowarkami? Czy trafią na złom?
 14. Mam już ładowarkę Micro-USB. Czy mogę ładować za jej pomocą wszystkie telefony komórkowe ze złączem Micro-USB?
 15. Niektórzy producenci już teraz rozważają wprowadzenie w przyszłości telefonów, które nie wymagają ładowarek i mogą być zasilane energią słoneczną lub falami radiowymi. Skąd więc potrzeba wprowadzania nowych ładowarek?
 16. Gdzie będzie można kupić nowe uniwersalne ładowarki? Czy będą one dostępne we wszystkich państwach członkowskich od stycznia 2011 r.?
 17. Czy ceny nowych ładowarek będą zbliżone do cen innych ładowarek, czy też będą wyższe?

 W czym tkwi problem?

Niekompatybilność ładowarek do telefonów komórkowych stanowi duży problem dla środowiska, a także niedogodność dla użytkowników w Unii Europejskiej. Obecnie z telefonami sprzedawane są konkretne, odpowiadające tylko im, ładowarki. Zwykle przy zmianie telefonu nabywa się także nową ładowarkę i wyrzuca starą, nawet gdy jest ona w dobrym stanie. W ten sposób powstają znaczne ilości odpadów elektronicznych.

[Na górę]

 Jakie rozwiązanie jest proponowane?

Harmonizacja ładowarek do telefonów komórkowych przyniesie gospodarce i środowisku znaczne korzyści. Na wniosek Komisji Europejskiej i w ścisłej współpracy z jej służbami najwięksi producenci telefonów komórkowych przyjęli protokół ustaleń, w którym zobowiązali się do harmonizacji sprzedawanych w UE telefonów z funkcją obsługi danych. Branża zobowiązała się opracować i wprowadzić na rynek kompatybilne ładowarki oparte na technologii złącza Micro-USB. Po wcieleniu tych zobowiązań w życie można będzie ładować telefony z funkcją obsługi danych za pomocą dowolnej uniwersalnej ładowarki.

[Na górę]

 Kto na tym skorzysta i w jaki sposób?

Konsumenci nie będą zmuszeni kupować nowej ładowarki z każdym nowym telefonem, a nabywane przez nich ładowarki będą bardziej wydajne i tańsze. Konsumenci będą mogli ładować swoje telefony za pomocą jednej nowej ładowarki.

Korzyści, jakie przyniesie środowisku harmonizacja ładowarek do telefonów, powinny być znaczne: mniejsza liczba niepotrzebnie sprzedawanych ładowarek pozwoli zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów elektronicznych, sięgającą obecnie tysięcy ton. Uniwersalne ładowarki powinny przyczynić się także do zmniejszenia zużycia energii dzięki większej wydajności energetycznej, potwierdzonej najnowszymi normami europejskimi.

[Na górę]

 Jak przyjęcie protokołu ustaleń wpłynie na ceny urządzeń?

Konsumenci będą mogli kupować telefony komórkowe bez ładowarki, co powinno przełożyć się na niższe ceny. Będą mogli też osobno kupić o wiele bardziej wydajne i opłacalne ładowarki niż obecnie.

[Na górę]

 Czy protokół ustaleń obejmuje wszystkie telefony komórkowe?

Przyjęty protokół ustaleń obejmuje telefony komórkowe z funkcją obsługi danych, czyli takie, które można podłączyć do komputera za pomocą portu danych. Protokół nie uwzględnia telefonów bez funkcji wymiany danych, a także określonych nietypowych rodzajów aparatów, np. takich, które nosi się jak zegarek na ręku. Jednak biorąc pod uwagę to, że ludzie wymieniają telefony średnio co dwa lata, a także zwiększającą się liczbę telefonów z funkcją obsługi danych na rynku, przewiduje się, że w ciągu dwóch lat od pojawienia się uniwersalnej ładowarki w sprzedaży w 2011 r. powinna ona zdobyć dominującą pozycję.

[Na górę]

 Na jakim złączu oparte będą nowe ładowarki?

Firmy uzgodniły uniwersalne specyfikacje techniczne oparte na technologii złącza Micro-USB, które pozwolą na uzyskanie pełnej kompatybilności ładowarek i telefonów. Specyfikacje te ujęto następnie w normach europejskich.

Uwaga: Zgodnie z umową dopuszczalne jest użycie przejściówek.

[Na górę]

 Kiedy zaczną obowiązywać zmiany?

Przewiduje się, że pierwsza generacja telefonów kompatybilnych z uniwersalnymi ładowarkami trafi na rynek UE na początku roku 2011, po zakończeniu prac związanych z normalizacją. Komisja będzie ściśle współpracować z branżą, aby umożliwić jak najszybsze wdrożenie nowych przepisów na rynku.

[Na górę]

 Które firmy popisały protokół ustaleń?

Protokół podpisało 14 firm: Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (telefony komórkowe ALCATEL), Texas Instruments oraz Atmel. Łącznie marki te obejmują ponad 90% telefonów komórkowych sprzedawanych obecnie w Europie.

[Na górę]

 Jaki jest geograficzny zakres obowiązywania protokołu ustaleń?

Zmiany wynikające z protokołu ustaleń obejmują wszystkie 27 państw członkowskich UE. Jednak z uwagi na globalny charakter rynku telefonów komórkowych, specyfikacje techniczne nowych ładowarek są omawiane z innymi organizacjami normalizacyjnymi, tak aby można było rozszerzyć stosowanie europejskiej uniwersalnej ładowarki na rynki światowe. Możliwość używania uniwersalnych ładowarek w innych częściach globu oznaczałaby jeszcze większą wygodę dla konsumentów.

[Na górę]

 Jak długo będzie trwało ładowanie telefonu za pomocą nowych uniwersalnych ładowarek?

Zdecydowana większość telefonów będzie ładować się w ciągu 2 godzin. W przypadku telefonów o dużej baterii i ładowarek o mniejszej mocy ładowanie może zająć do 6 godzin.

[Na górę]

 W jaki sposób protokół ustaleń ujmuje możliwe zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z używania ładowarek i telefonów różnych producentów?

Popisaniu protokołu ustaleń towarzyszy wprowadzenie nowych europejskich norm, które uwzględniają promieniowanie elektromagnetyczne i gwarantują odporność uniwersalnych ładowarek na zakłócenia zewnętrzne. W połączeniu z istniejącymi normami opisanymi w odpowiednich dyrektywach umożliwią one bezpieczne korzystanie z nowych ładowarek i telefonów.

[Na górę]

 Dlaczego protokół ustaleń dotyczy tylko telefonów komórkowych, a nie innych urządzeń, np. odtwarzaczy MP3, laptopów itp.?

Przewiduje się, że z czasem możliwe będzie opracowanie ładowarki pasującej do coraz większej liczby innych przenośnych urządzeń komunikacyjnych. Aby tak się stało, potrzeba jednak czasu. Po pierwsze, telefony komórkowe są niewątpliwie największą grupą takich urządzeń, używaną przez dużą liczbę konsumentów. Po drugie, istnieją pewne różnice pomiędzy tymi produktami. Na przykład laptopy mają o wiele większe baterie niż np. telefony, a wymagania dotyczące ładowarek nie są takie same. Po trzecie, konieczne jest uwzględnienie różnych kwestii bezpieczeństwa.

[Na górę]

 Co się stanie ze starymi ładowarkami? Czy trafią na złom?

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE), promująca zbiórkę i recykling sprzętu elektronicznego (dyrektywa 2002/96/WE), obowiązuje od lutego 2003 r. Zakłada ona tworzenie systemów zbierania odpadów, gdzie konsumenci mogą bezpłatnie oddawać zużyte odpady elektroniczne. Mimo to tylko jedna trzecia odpadów elektrycznych i elektronicznych w Unii Europejskiej jest odpowiednio przetwarzana.

Dlatego też w grudniu 2008 r. Komisja Europejska wniosła o wprowadzenie zmian do dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego: zaproponowano osiągnięcie celu w postaci recyklingu co najmniej 65% średniej wagi takiego sprzętu.

[Na górę]

 Mam już ładowarkę Micro-USB. Czy mogę ładować za jej pomocą wszystkie telefony komórkowe ze złączem Micro-USB?

Niektórzy producenci już teraz oferują ładowarki ze złączem Micro-USB, jednak urządzenia te zostały wyprodukowane pod kątem konkretnych telefonów komórkowych i mogą nie obsługiwać wszystkich rodzajów telefonów wyposażonych w złącze Micro-USB.

Opracowanie europejskich norm (w tym IEC/EN62684) było konieczne, aby zagwarantować kompatybilność i działanie nowej generacji ładowarek Micro-USB. Dlatego za nowe "uniwersalne ładowarki" będą uważane tylko te urządzenia, które spełnią nowe normy.

[Na górę]

 Niektórzy producenci już teraz rozważają wprowadzenie w przyszłości telefonów, które nie wymagają ładowarek i mogą być zasilane energią słoneczną lub falami radiowymi. Skąd więc potrzeba wprowadzania nowych ładowarek?

We wspomnianym protokole ustaleń przyjęto technologię, która według prognoz powinna zdobyć w najbliższych latach status dominującej. Bez względu na to harmonizacja będzie musiała podążać za zmianami technologicznymi. .

Na chwilę obecną brak jest skutecznych rozwiązań pozwalających na ładowanie telefonów komórkowych bez osobnej ładowarki. Istnieje kilka modeli telefonów, które można ładować za pomocą energii słonecznej, jednak nie są one produkowane masowo i prawdopodobnie nigdy nie będą. Średnie nasłonecznienie na terenie UE nie pozwala na ładowanie baterii przy użyciu stosunkowo niewielkich ekranów słonecznych.

[Na górę]

 Gdzie będzie można kupić nowe uniwersalne ładowarki? Czy będą one dostępne we wszystkich państwach członkowskich od stycznia 2011 r.?

Należy pamiętać, że wprowadzanie uniwersalnej ładowarki będzie odbywać się stopniowo i zależeć w dużym stopniu od zachowań konsumentów oraz tempa wymiany starych telefonów. W każdym razie zakończone prace normalizacyjne pozwalają na udostępnienie nowej ładowarki w sprzedaży w pierwszych miesiącach 2011 r. Takie są też zobowiązania producentów. Komisja Europejska zadba o to, aby zostały one zrealizowane.

Co prawda Komisja Europejska nie ma wpływu na strategie marketingowe i dystrybucyjne producentów, jednak uniwersalne ładowarki z pewnością zostaną udostępnione konsumentom za pośrednictwem normalnych kanałów dystrybucji przed końcem roku 2011.

[Na górę]

 Czy ceny nowych ładowarek będą zbliżone do cen innych ładowarek, czy też będą wyższe?

Komisja Europejska nie ma informacji na ten temat i nie może ingerować w strategie cenowe producentów. Zdaniem Komisji atrakcyjność cenowa uniwersalnych ładowarek wynika z możliwości kupienia telefonu bez ładowarki oraz z ekonomii skali, jaka wiąże się ze sprzedażą nowych ładowarek.

[Na górę]

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj