Deze website is gearchiveerd sinds 02/02/2015
02/02/2015

Kruimelpad

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Radio en telecommunicatie-eindapparatuur

Één lader voor alle mobiele telefoons - Vragen?

One charger for all logo © European Union 2008-2011
 1. Wat is het probleem? 
 2. Wat is de voorgestelde oplossing?
 3. Wie heeft hiervan profijt en hoe?
 4. Wat zal de impact van het mvo op de prijzen zijn?
 5. Vallen alle mobiele telefoons onder het mvo?
 6. Wat is de gemeenschappelijke interface?
 7. Wanneer zal het voorstel waarschijnlijk in werking treden?
 8. Welke ondernemingen hebben het mvo ondertekend?
 9. Waar is het mvo van toepassing?
 10. Hoe lang duurt het opladen met de nieuwe gemeenschappelijke laders?
 11. Hoe gaat het mvo om met mogelijke veiligheidsrisico’s in verband met het gebruik van laders en mobiele telefoons van verschillende fabrikanten?
 12. Waarom beslaat het mvo alleen mobiele telefoons en geen andere producten zoals MP3-spelers, laptops enz.?
 13. Wat gaat er gebeuren met de oude laders? Worden zij gewoon gedumpt?
 14. Ik heb al een micro-USB-lader. Kan ik deze gebruiken voor alle mobiele telefoons met een micro-USB-stekker?
 15. Sommige fabrikanten hebben het al over telefoons die helemaal geen laders meer nodig hebben en die op zonne-energie of door elektrische/radiogolven zouden worden aangedreven. Wat zou dan het nut zijn van deze laders?
 16. Waar kunnen de consumenten deze nieuwe gemeenschappelijke laders kopen? En zullen zij vanaf januari 2011 in alle lidstaten verkrijgbaar zijn?
 17. Zullen deze nieuwe laders ongeveer hetzelfde kosten als de andere laders of zullen zij duurder zijn?

 Wat is het probleem?

Incompatibele laders voor mobiele telefoons vormen een groot milieuprobleem en een bron van ergernis voor gebruikers overal in de Europese Unie. Momenteel wordt elke mobiele telefoon immers met een eigen lader verkocht. Een gebruiker die zijn/haar mobiele telefoon vervangt krijgt er gewoonlijk een nieuwe lader bij. De huidige lader wordt dan weggegooid, ook al is hij nog in perfecte staat. Dit leidt tot een onnodige hoeveelheid elektronisch afval.

[Naar boven]

 Wat is de voorgestelde oplossing?

Harmonisering van onze laders zal belangrijke economische voordelen en milieuvoordelen opleveren. Op verzoek van de Europese Commissie en in nauw overleg met de diensten van de Commissie spraken de grootste fabrikanten van mobiele telefoons in een memorandum van overeenstemming (“mvo”) af om alle in de EU verkochte laders van voor dataverkeer geschikte mobiele telefoons te gaan harmoniseren. De industrie verbindt zich ertoe algemeen toepasbare laders te verstrekken op basis van de micro-USB-stekker. Wanneer deze verbintenis een feit is, zullen we compatibele, voor dataverkeer geschikte mobiele telefoons kunnen opladen met om het even welke gemeenschappelijke lader.

[Naar boven]

 Wie heeft hiervan profijt en hoe?

De consumenten zullen niet langer bij elke mobiele telefoon een nieuwe lader hoeven te kopen, en zij krijgen bovendien de beschikking over efficiëntere en goedkopere autonome laders. Zij zullen al hun mobiele telefoons kunnen opladen met de nieuwe gemeenschappelijke lader.

De milieuvoordelen van het harmoniseren van onze laders zullen ongetwijfeld groot zijn. Het feit dat er niet langer onnodig laders worden verkocht, zal de stapel elektronisch afval een stuk kleiner maken. En een gemeenschappelijke lader zal naar verwachting ook het energierendement verbeteren - conform de nieuwste Europese energie-efficiëntienormen - en zo het energieverbruik verminderen.

[Naar boven]

 Wat zal de impact van het mvo op de prijzen zijn?

De consumenten zullen hun mobiele telefoons zonder lader kunnen kopen, hetgeen in principe de prijs zou moeten drukken. Ook zullen zij veel rendabelere autonome laders kunnen kopen dan nu het geval is.

[Naar boven]

 Vallen alle mobiele telefoons onder het mvo?

Het mvo heeft betrekking op voor dataverkeer geschikte mobiele telefoons, d.w.z. telefoons die een gegevenspoort hebben en op een computer kunnen worden aangesloten. Het mvo gaat dus niet over mobiele telefoons waarmee geen gegevens kunnen worden uitgewisseld, noch over bepaalde ongebruikelijke telefoonformaten, bv. telefoons die als horloges worden gedragen. Maar als we ervan uitgaan dat mensen gemiddeld om de twee jaar van mobiele telefoon veranderen en dat er volgens de markttrends steeds meer voor dataverkeer geschikte mobiele telefoons op de markt verschijnen, zou de gemeenschappelijke lader binnen twee jaar na zijn invoering in 2011 gemeengoed moeten zijn.

[Naar boven]

 Wat is de gemeenschappelijke interface?

De ondernemingen hebben afgesproken om op basis van de micro-USB-interface gemeenschappelijke specificaties te ontwikkelen waarmee laders en mobiele telefoons onderling uitwisselbaar zouden kunnen worden gemaakt. Deze specificaties zijn inmiddels omgezet in Europese normen.

N.B. De overeenkomst staat het gebruik van een adapter toe.

[Naar boven]

 Wanneer zal het voorstel waarschijnlijk in werking treden?

De eerste generatie mobiele telefoons met gemeenschappelijke lader moet naar verwachting begin 2011 op de Europese markt verschijnen, zodra de normalisering helemaal is afgerond. De Commissie zal nauw met de industrie samenwerken om een snelle implementatie op de markt mogelijk te maken.

[Naar boven]

 Welke ondernemingen hebben het mvo ondertekend?

De volgende 14 ondernemingen hebben het mvo ondertekend: Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (ALCATEL mobiele telefoons), Texas Instruments en Atmel. Samen zijn deze merken goed voor ruim 90% van de mobiele telefoons die momenteel in Europa worden verkocht.

[Naar boven]

 Waar is het mvo van toepassing?

Het mvo geldt voor alle 27 EU-lidstaten, maar de markt voor mobiele telefoons is natuurlijk mondiaal, en daarom worden de technische specificaties van de nieuwe laders ook besproken met andere internationale normalisatieorganisaties, teneinde de invoering van de Europese gemeenschappelijke lader op de andere markten te vereenvoudigen. Het zou natuurlijk nog veel handiger zijn als de gemeenschappelijke lader ook elders in de wereld zou kunnen worden gebruikt.

[Naar boven]

 Hoe lang duurt het opladen met de nieuwe gemeenschappelijke laders?

Veruit de meeste telefoons zijn in 2 uur opgeladen. Bij de combinatie grote batterij en kleine lader kan dit proces tot 6 uur duren.

[Naar boven]

 Hoe gaat het mvo om met mogelijke veiligheidsrisico’s in verband met het gebruik van laders en mobiele telefoons van verschillende fabrikanten?

Tegelijk met het mvo zijn inmiddels ook nieuwe Europese normen ontwikkeld ten aanzien van elektromagnetische emissies. Zij zien erop toe dat gemeenschappelijke laders immuun genoeg zijn voor storingen van buitenaf. Samen met de bestaande normen en richtlijnen vormen zij een uitstekende garantie voor een veilig gebruik van de nieuwe laders en mobiele telefoons.

[Naar boven]

 Waarom beslaat het mvo alleen mobiele telefoons en geen andere producten zoals MP3-spelers, laptops enz.?

De verwachting is dat er met de tijd ook een geharmoniseerde oplaadoplossing zal komen voor andere draagbare communicatieproducten, en dat geleidelijk steeds meer apparaten hieronder zullen vallen. Maar dat is niet meteen mogelijk. Ten eerste vormen mobiele telefoons veruit de grootste groep en worden zij door zeer veel consumenten gebruikt. Ten tweede is er een groot verschil tussen deze producten. Laptops gebruiken bijvoorbeeld veel grotere batterijen dan handapparatuur, en de eisen die aan hun laders worden gesteld zijn niet dezelfde. Ten derde moeten uiteenlopende veiligheidsrisico’s in acht worden genomen.

[Naar boven]

 Wat gaat er gebeuren met de oude laders? Worden zij gewoon gedumpt?

De Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) (Richtlijn 2002/96/EG), die de inzameling en recycling van elektronische apparatuur bevordert, is sinds februari 2003 van kracht. Hij voorziet in inzamelingssystemen waar de consumenten hun gebruikte e-afval gratis kunnen inleveren. Helaas wordt maar een derde van al het elektrisch en elektronisch afval in de Europese Unie correct verwerkt.

Daarom stelde de Europese Commissie in december 2008 een herziening voor van de Richtlijn betreffende elektrische en elektronische apparatuur; de Commissie stelt nu voor om tot 65% van het gemiddelde gewicht van elektrische en elektronische apparatuur te komen.

[Naar boven]

 Ik heb al een micro-USB-lader. Kan ik deze gebruiken voor alle mobiele telefoons met een micro-USB-stekker?

Sommige fabrikanten leveren ook nu al laders met een micro-USB-stekker, maar deze laders werden geproduceerd voor specifieke mobiele telefoons en zouden niet gebruikt kunnen worden voor alle typen mobiele telefoons met een micro-USB-stekker.

Om de compatibiliteit en functionaliteit van de nieuwe generatie micro-USB-laders te verzekeren, moesten Europese normen worden ontwikkeld (inclusief IEC/EN62684). Slechts nieuwe laders die aan de nieuwe Europese normen voldoen, zullen worden beschouwd als "gemeenschappelijke lader".

[Naar boven]

 Sommige fabrikanten hebben het al over telefoons die helemaal geen laders meer nodig hebben en die op zonne-energie of door elektrische/radiogolven zouden worden aangedreven. Wat zou dan het nut zijn van deze laders?

Het mvo is gebaseerd op een technologie die de komende jaren waarschijnlijk standaard zal worden. Maar dit neemt natuurlijk niet weg dat bij de harmonisering voortdurend rekening zal moeten worden gehouden met technologische innovaties.

Voorlopig is er nog geen effectieve oplaadfaciliteit voor mobiele telefoons zonder aparte lader; alleen een paar geïsoleerde gevallen van telefoons die kunnen worden opgeladen met zonne-energietechnieken. Zij worden echter nog lang niet op grote schaal geproduceerd en het ziet er niet naar uit dat hierin ooit verandering zal komen. In de EU is er gewoon gemiddeld niet genoeg zonlicht om batterijen aan te drijven vanaf een relatief klein oppervlak.

[Naar boven]

 Waar kunnen de consumenten deze nieuwe gemeenschappelijke laders kopen? En zullen zij vanaf januari 2011 in alle lidstaten verkrijgbaar zijn?

Vergeet niet dat de invoering van de gemeenschappelijke lader geleidelijk verloopt en sterk afhankelijk is van het gedrag van de consumenten en de snelheid waarmee zij hun oude telefoons vervangen. In elk geval kan de gemeenschappelijke lader na de laatste normaliseringsinspanningen in de eerste maanden van 2011 ter beschikking worden gesteld. De grootste fabrikanten van mobiele telefoons hebben zich hiertoe verbonden en de Europese Commissie zal er nauw op toezien dat dit ook gebeurt.

De Europese Commissie kan natuurlijk niets zeggen over de marketing- en distributiestrategieën van de fabrikanten, maar ze heeft er alle vertrouwen in dat de gemeenschappelijke laders in de loop van 2011 via de vertrouwde marketingkanalen aan het publiek zullen worden aangeboden.

[Naar boven]

 Zullen deze nieuwe laders ongeveer hetzelfde kosten als de andere laders of zullen zij duurder zijn?

De Europese Commissie beschikt niet over deze informatie en zij mag zich natuurlijk niet bemoeien met de prijsstrategieën van de fabrikant. Voor de Europese Commissie ligt het kostenvoordeel van gemeenschappelijke laders in het feit dat de consumenten hun mobiele telefoons voortaan zonder lader kunnen aanschaffen, en in de schaalvoordelen die gepaard gaan met gemeenschappelijke normen.

[Naar boven]

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend

Normale tekstgrootteTekstgrootte 200%Pagina afdrukken