Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Radiosakaru un telekomunikāciju termināla iekārtas

Viens lādētājs visiem - Jautājumi?

One charger for all logo © European Union 2008-2011
 1. Kāda ir lietas būtība?  
 2. Kāds risinājums ir paredzēts?
 3. Kas būs ieguvēji, un kāds būs ieguvums?
 4. Kā saprašanās memorands ietekmēs cenas?
 5. Vai saprašanās memorands attiecas uz visiem mobilajiem tālruņiem?
 6. Kāda būs paredzētā kopējā saskarne?
 7. Kad priekšlikums varētu stāties spēkā?
 8. Kādi uzņēmumi ir parakstījuši saprašanās memorandu?
 9. Kur šo saprašanās memorandu piemēros?
 10. Cik ātri mobilos tālruņus varēs uzlādēt ar jauno lādētāju?
 11. Kāda nostāja saprašanās memorandā pausta pret iespējamo drošības apdraudējumu, kas rodas, ja mobilajam tālrunim izmanto cita ražotāja lādētāju?
 12. Kāpēc saprašanās memorands attiecas tikai uz mobilajiem tālruņiem, neietverot tādus izstrādājumus kā MP3 atskaņotājus, klēpjdatorus utt.?
 13. Kas notiks ar vecajiem lādētājiem? Vai tie būs vienkārši jāmet ārā?
 14. Man jau ir mikro USB lādētājs. Vai es varu to izmantot visiem mobilajiem tālruņiem ar mikro USB ligzdu?
 15. Daži ražotāji jau plāno ieviest mobilos tālruņus, kuriem lādētāji vispār nebūs vajadzīgi un kuri darbosies ar saules enerģiju vai elektromagnētiskajiem vai radioviļņiem. Kāpēc šie jaunie lādētāji vispār nepieciešami?
 16. Kur patērētāji var iegādāties jaunos vienotā parauga lādētājus? Un vai tie būs pieejami visās dalībvalstīs no 2011. gada janvāra?
 17. Vai jaunie lādētāji maksās apmēram tikpat cik citi vai dārgāk?

 Kāda ir lietas būtība?

Lādētāju nesavietojamība ar mobilajiem tālruņiem ir problēma, kas ievērojami kaitē videi un sagādā galvassāpes daudziem lietotājiem visā Eiropas Savienībā. Pašlaik mobilos tālruņus pārdod kopā ar īpaši tiem paredzētiem lādētājiem. Lietotājs, kurš vēlas mainīt savu mobilo tālruni, parasti iegādājas jaunu lādētāju un izmet veco pat tad, ja tas nevainojami darbojas. Tas rada nevajadzīgus elektronisko atkritumu kalnus.

[Uz augšu]

 Kāds risinājums ir paredzēts?

Vienots mobilo tālruņu tehniskais risinājums sniegs vērā ņemamu ekonomisko un ekoloģisko labumu. Pēc Eiropas Komisijas priekšlikuma galvenie mobilo tālruņu ražotāji ciešā sadarbībā ar Komisijas dienestiem saprašanās memorandā vienojās saskaņot to lādētāju tehnisko risinājumu, kuri paredzēti ES tirgotajiem mobilajiem tālruņiem ar datu pārraides iespēju. Ražotāji apņemas ieviest savietojamus lādētājus, izmantojot mikro USB savienojumu. Pēc šīs apņemšanās stāšanās spēkā savietojamus mobilos tālruņus ar datu pārraides iespēju varēs uzlādēt ar jebkuru kopējā parauga lādētāju.

[Uz augšu]

 Kas būs ieguvēji, un kāds būs ieguvums?

Patērētājiem nevajadzēs pirkt jaunu lādētāju kopā ar katru mobilo tālruni. Arī atsevišķi iegādājoties, lādētāji būs lētāki un izdevīgāki. Ar jauno vienotā parauga lādētāju patērētāji spēs uzlādēt savus mobilos telefonus.

Saskaņojot lādētājus, gaidāmas vērā ņemamas priekšrocības videi: samazinot nevajadzīgi pārdoto lādētāju skaitu, mazināsies arī elektronikas atkritumu apjoms kopumā, kas pašlaik mērāms daudzos tūkstošos tonnu. Gaidāms, ka kopējā parauga lādētājiem būs uzlabota energoefektivitāte, ievērojot jaunākos Eiropas energoefektivitātes standartus, tādējādi samazināsies elektroenerģijas patēriņš.

[Uz augšu]

 Kā saprašanās memorands ietekmēs cenas?

Patērētāji varēs nopirkt mobilo tālruni bez pievienota lādētāja, un tas, loģiski, samazinās cenu. Arī iegādājoties vienotā parauga lādētāju atsevišķi, tā cena būs lētāka nekā patlaban. .

[Uz augšu]

 Vai saprašanās memorands attiecas uz visiem mobilajiem tālruņiem?

Saprašanās memorands attiecas uz mobilajiem tālruņiem ar datu pārraides iespējām, t.i., tālruņiem ar datu portu, kurus var pieslēgt datoram. Saprašanās memorands neattiecas uz mobilajiem tālruņiem, kuriem nav paredzēta datu apmaiņas funkcija, un dažiem netradicionāliem mobilo tālruņu veidiem, piemēram, tādiem, kurus var nēsāt kā pulksteni uz rokas. Ņemot vērā to, ka cilvēki parasti iegādājas jaunu mobilo tālruni ik pēc diviem gadiem un ka pašlaik arvien vairāk ražo mobilos tālruņus ar datu pārraides iespēju, šķiet visnotaļ reāli, ka pēc diviem gadiem, skaitot no tā parādīšanās 2011. gadā, vienotā parauga lādētājs būs stabili ieviesies tirgū.

[Uz augšu]

 Kāda būs paredzētā kopējā saskarne?

Ražotājuzņēmumi ir vienojušies izstrādāt kopīgu tehnisko risinājumu uz mikro USB saskarnes pamata, lai visi mobilie tālruņi būtu pilnībā savietojami ar jauno lādētāju. Šīs specifikācijas ir iestrādātas Eiropas standartos.

Jāatgādina, ka vienošanās pieļauj adaptera izmantošanu.

[Uz augšu]

 Kad priekšlikums varētu stāties spēkā?

Gaidāms, ka vienotā parauga lādētāju (un mobilo tālruņu) pirmā paaudze ES tirgū parādīsies 2011. gada sākumā, kad būs beidzies darbs standartizācijas jomā. Komisija cieši sadarbosies ar ražotājiem, lai atvieglotu praktisku īstenošanu pēc iespējas ātrāk.

[Uz augšu]

 Kādi uzņēmumi ir parakstījuši saprašanās memorandu?

Saprašanās memorandu ir parakstījuši 14 uzņēmumi: "Apple", "Emblaze Mobile", "Huawei Technologies", "LGE", "Motorola Mobility", "NEC", "Nokia", "Qualcomm", "Research In Motion" (RIM), "Samsung", "Sony Ericsson", "TCT Mobile" (ALCATEL mobilo tālruņu ražotājs), "Texas Instruments" un "Atmel". Šie uzņēmumi kopā saražo vairāk nekā 90 % no Eiropā pašlaik pārdotajiem mobilajiem tālruņiem.

[Uz augšu]

 Kur šo saprašanās memorandu piemēros?

Saprašanās memorandu piemēros visās 27 ES dalībvalstīs. Tā kā mobilo tālruņu tirgus ir globāls, jauno lādētāju tehnisko specifikāciju pašreiz apspriež ar starptautiskām standartizācijas organizācijām, lai atvieglotu Eiropas kopējā lādētāja pieņemšanu pasaules tirgū. Ja jauno lādētāju varētu izmantot citās pasaules valstīs, tas būtu vēl parocīgāks.

[Uz augšu]

 Cik ātri mobilos tālruņus varēs uzlādēt ar jauno lādētāju?

Lielāko daļu tālruņu varēs uzlādēt 2 stundās. Izmantojot ļoti ietilpīgu bateriju un nelielu lādētāju, šis process var ilgt līdz 6 stundām.

[Uz augšu]

 Kāda nostāja saprašanās memorandā pausta pret iespējamo drošības apdraudējumu, kas rodas, ja mobilajam tālrunim izmanto cita ražotāja lādētāju?

Līdztekus saprašanās memorandam tika izstrādāti jauni Eiropas standarti, kuros ņemta vērā elektromagnētiskā starojuma emisija un kopējā parauga lādētājiem nodrošināta pietiekama izturība pret ārējiem traucējumiem. Jaunie standarti papildinās pašreizējos standartus, kuri paredzēti attiecīgajās direktīvās, un tie garantēs jauno lādētāju un mobilo tālruņu drošu lietošanu.

[Uz augšu]

 Kāpēc saprašanās memorands attiecas tikai uz mobilajiem tālruņiem, neietverot tādus ražojumus kā MP3 atskaņotāji, klēpjdatori utt.?

Gaidāms, ka pēc kāda laika varētu tikt izstrādāts harmonizēta parauga lādētājs, ko varētu izmantot arvien plašākam pārnēsājamo sakaru ierīču klāstam. Tomēr tas nevar notikt uzreiz. Pirmkārt, mobilie tālruņi neapstrīdami ir vislielākā šā veida ražojumu grupa, ko lieto lielākā patērētāju daļa. Otrkārt, starp šiem izstrādājumiem pastāv atšķirības. Klēpjdatoriem, piemēram, ir lielākas baterijas nekā rokas ierīcēm, tāpēc arī lādētājiem ir izvirzītas citas prasības. Treškārt, jāņem vērā, ka drošības apdraudējums visām ierīcēm nav vienāds. .

[Uz augšu]

 Kas notiks ar vecajiem lādētājiem? Vai tie būs vienkārši jāmet ārā?

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīvā (2002/96/EK), kas ir spēkā kopš 2003. gada februāra, paredzēts savākt un pārstrādāt elektroniskās iekārtas. Tajā paredzēts izveidot sistēmu, kad patērētāji var bez maksas nodot savas nolietotās iekārtas elektroniskajos atkritumos. Tomēr Eiropas Savienībā pienācīgi pārstrādāta tiek tikai trešā daļa elektrisko un elektronisko atkritumu.

Tāpēc 2008. gada decembrī Eiropas Komisija ierosināja pārskatīt direktīvas par elektriskajām un elektroniskajām iekārtām — Komisija vēlas panākt, lai pārstrādāti tiktu 65 % elektrisko un elektronisko iekārtu, rēķinot pēc vidējā svara.

[Uz augšu]

 Man jau ir mikro USB lādētājs. Vai es varu ar to uzlādēt visus mobilos tālruņus, kuriem ir mikro USB ligzda?

Daži ražotāji jau tagad piedāvā lādētājus ar mikro USB spraudni, bet tie paredzēti noteiktiem mobilo tālruņu modeļiem un var nebūt piemēroti, lai uzlādētu pilnīgi visus mobilos tālruņus, kuriem vien ir mikro USB ligzda.

Vajadzēja izstrādāt Eiropas standartus (ieskaitot IEC/EN62684), lai nodrošinātu mikro USB lādētāju jaunās paaudzes savietojamību un funkcionalitāti. Par kopējā parauga lādētājiem uzskatīs tikai tos jaunos lādētājus, kas atbilst jaunajiem Eiropas standartiem.

[Uz augšu]

 Daži ražotāji jau plāno ieviest mobilos tālruņus, kuriem lādētāji vispār nebūs vajadzīgi un kuri darbosies ar saules enerģiju vai elektromagnētiskajiem vai radioviļņiem. Kāpēc šie jaunie lādētāji vispār nepieciešami?

Paredzams, ka saprašanās memorandā aprakstītā tehnoloģija dominēs turpmāko gadu laikā. Tomēr harmonizācijas procesā vajadzēs sekot tehnoloģiskās inovācijas procesam.

Šobrīd mobilajiem tālruņiem vēl nav izveidots pārliecinošs uzlādes risinājums, kurā nebūtu nepieciešams atsevišķs lādētājs. Dažus tālruņu modeļus gan var uzlādēt ar saules enerģijas palīdzību, bet tie vēl nav ieviesušies masveida ražošanā un, visticamāk, nekļūs par plaši izplatītu preci. Turklāt ES saules gaisma parasti nav pietiekama, lai uzlādētu baterijas no samērā mazas virsmas.

[Uz augšu]

 Kur patērētāji var iegādāties šos jaunā parauga lādētājus? Vai tie būs pieejami visās dalībvalstīs no 2011. gada janvāra?

Jāatceras, ka kopējā parauga lādētāji tiks ieviesti pakāpeniski. Tas lielā mērā būs atkarīgs no patērētāju reakcijas un tā, cik ātri viņi vēlēsies nomainīt vecos mobilos tālruņus pret jauniem. Jebkurā gadījumā standartizācijas darba rezultātā jaunie lādētāji būs pieejami 2011. gada pirmajos mēnešos, un galvenie mobilo tālruņu ražotāji ir apņēmušies tos laist apritē. Eiropas Komisija cieši uzraudzīs šo procesu.

No otras puses, Eiropas Komisija nevar pieņemt lēmumus par ražotāju mārketinga un izplatīšanas stratēģijām, taču tā ir pārliecināta, ka cilvēki varēs nopirkt kopējā parauga lādētājus parastajās tirdzniecības vietās jau 2011. gadā.

[Uz augšu]

 Vai jaunie lādētāji maksās apmēram tikpat cik citi vai dārgāk?

Eiropas Komisijas rīcībā nav šādas informācijas, un tā nevar iejaukties ražotāju cenu politikā. Komisija uzskata, ka kopējā parauga lādētāji būs izdevīgāki tāpēc, ka patērētāji varēs nopirkt mobilo tālruni bez pievienota lādētāja, turklāt kopējais standarts radīs apjomradītu ietaupījumu.

[Uz augšu]

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam

Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Izdrukāt šo lapu