Ši tinklavietė buvo archyvuota 02/02/2015
02/02/2015

Naršymo kelias

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Radijo ir telekomunikacijų terminalai

Vienas įkroviklis viskam - Turite klausimų?

One charger for all logo © European Union 2008-2011
 1. Problema 
 2. Numatoma išeitis
 3. Kam šios priemonės bus naudingos ir kuo?
 4. Kaip dėl susitarimo memorandumo pakis kainos?
 5. Ar susitarimo memorandumas taikomas visiems mobiliesiems telefonams?
 6. Kokią bendrąją sąsają susitarta naudoti?
 7. Kada pasiūlymas turėtų įsigalioti?
 8. Kurios bendrovės pasirašė susitarimo memorandumą?
 9. Kur susitarimo memorandumas taikomas?
 10. Per kiek laiko bus galima įkrauti mobilųjį telefoną naujuoju universaliu krovikliu?
 11. Kaip susitarimo memorandume numatyta išvengti pavojaus, kad naudoti skirtingų gamintojų kroviklius ir mobiliuosius telefonus gali būti nesaugu?
 12. Kodėl susitarimo memorandumas skirtas tik mobiliesiems telefonams, bet ne kitiems gaminiams, pavyzdžiui, MP3 grotuvams, nešiojamiems kompiuteriams ir pan.?
 13. Ką reikės daryti su visais senais krovikliais? Tiesiog išmesti?
 14. Aš jau turiu "Micro-USB" kroviklį. Ar galiu juo įkrauti visus mobiliuosius telefonus su "Micro-USB" jungtimi?
 15. Kai kurie gamintojai jau kalba apie telefonus, kuriems visai nereikės kroviklių, nes jie bus įkraunami saulės energija, elektros arba radijo bangomis. Tad kam mums reikia šių kroviklių?
 16. Kur vartotojai gali nusipirkti šių naujų universalių kroviklių? Ar nuo 2011 m. sausio jų galima įsigyti visose valstybėse narėse?
 17. Ar šie krovikliai kainuos tiek pat kiek kiti, ar bus brangesni?

 Problema

Dėl to, kad skirtingų mobiliųjų telefonų baterijoms įkrauti reikia skirtingų kroviklių, kyla didelių aplinkos problemų, tai nepatogu vartotojams. Šiuo metu kartu su mobiliaisiais telefonais parduodami ir jiems tinkami krovikliai. Pirkdami naują mobilųjį telefoną žmonės paprastai perka ir naują kroviklį, o senąjį tenka išmesti, net jei jis dar visiškai geras. Dėl to be reikalo susidaro daug elektroninės įrangos atliekų.

[Į puslapio pradžią]

 Numatoma išeitis

Ekonomikai ir aplinkai būtų labai naudinga, jei mobiliųjų telefonų krovikliai būtų suderinti. Europos Komisijos raginimu svarbiausi mobiliųjų telefonų gamintojai glaudžiai bendradarbiaudami su Komisijos tarnybomis pasirašė susitarimo memorandumą, kuriame pasižadėjo suderinti ES parduodamų mobiliųjų telefonų su duomenų perdavimo funkcija kroviklius. Pramonės atstovai įsipareigojo užtikrinti kroviklių suderinamumą naudojant "Micro-USB" jungtį. Kai šie pažadai virs tikrove, vartotojai galės įkrauti suderintus mobiliuosius telefonus su duomenų perdavimo funkcija naudodami bet kokį universalų kroviklį.

[Į puslapio pradžią]

 Kam šios priemonės bus naudingos ir kuo?

Vartotojams nereikės perkant naują telefoną kaskart pirkti ir naują kroviklį. Be to, atskirai parduodami krovikliai bus veiksmingesni ir pigesni. Naudodami naują universalų kroviklį vartotojai galės įkrauti skirtingus mobiliuosius telefonus.

Tikimasi, kad kroviklių suderinimas bus labai naudingas aplinkai, visų pirma dėl to, kad kai nebebus be reikalo parduodama tiek daug kroviklių, sumažės dėl jų susidarančių elektroninės įrangos atliekų kiekis, šiuo metu siekiantis tūkstančius tonų. Be to, tikimasi, kad universalūs krovikliai efektyviau vartos energiją, nes atitiks naujausius Europos Sąjungos efektyvaus energijos vartojimo standartus.

[Į puslapio pradžią]

 Kaip dėl susitarimo memorandumo pakis kainos?

Vartotojai galės pirkti mobiliuosius telefonus be kroviklių, taigi logiška, kad mokėti reikės mažiau. Be to, atskirai parduodami krovikliai bus daug rentabilesni negu dabar.

[Į puslapio pradžią]

 Ar susitarimo memorandumas taikomas visiems mobiliesiems telefonams?

Susitarimo memorandumas taikomas mobiliesiems telefonams su duomenų perdavimo funkcija, t. y. tiems, kurie turi duomenų prievadą ir gali būti prijungti prie kompiuterio. Susitarimo memorandumas netaikomas mobiliesiems telefonams, kurie neturi duomenų perdavimo funkcijos, ir kai kuriems neįprastiems telefonams, pavyzdžiui, rankinio laikrodžio pavidalo. Tačiau turint omenyje tai, kad žmonės mobiliuosius telefonus keičia vidutiniškai kas dvejus metus, ir atsižvelgiant į rinkos tendencijas, rodančias, kad mobiliųjų telefonų su duomenų perdavimo funkcija perkama vis daugiau, tikimasi, kad po dvejų metų nuo įvedimo 2011 m. universalūs krovikliai bus labiausiai paplitę.

[Į puslapio pradžią]

 Kokią bendrąją sąsają susitarta naudoti?

Kad krovikliai ir mobilieji telefonai būtų visiškai suderinami, bendrovės susitarė parengti bendrą specifikaciją remdamosi "Micro-USB" sąsaja. Šios specifikacijos laikomos Europos standartais.

Pastaba. Pagal susitarimą leidžiama naudoti adapterį.

[Į puslapio pradžią]

 Kada pasiūlymas turėtų įsigalioti?

Tikimasi, kad pirmieji naujos kartos telefonai, kuriems tinka universalūs krovikliai, ES rinkoje atsiras 2011 m. pradžioje, po to, kai bus baigtas standartizavimo darbas. Komisija glaudžiai bendradarbiaus su pramonės atstovais, kad padėtų kuo greičiau įgyvendinti susitarimą rinkoje.

[Į puslapio pradžią]

 Kurios bendrovės pasirašė susitarimo memorandumą?

Susitarimo memorandumą pasirašė 14 bendrovių: "Apple", "Emblaze Mobile", "Huawei Technologies", LGE, "Motorola Mobility", NEC, "Nokia", "Qualcomm", "Research In Motion" (RIM), "Samsung", "Sony Ericsson", "TCT Mobile" ("ALCATEL mobile phones"), "Texas Instruments" ir "Atmel". Šios bendrovės gamina daugiau kaip 90 % šiuo metu Europoje parduodamų telefonų.

[Į puslapio pradžią]

 Kur susitarimo memorandumas taikomas?

Susitarimo memorandumas taikomas visose 27 ES valstybėse narėse. Be to, kadangi mobiliųjų telefonų rinka yra pasaulinė, naujųjų kroviklių techninės specifikacijos svarstomos su kitomis tarptautinėmis standartizavimo organizacijomis, kad Europos universalius kroviklius būtų lengviau teikti viso pasaulio rinkoms. Jei universaliaisiais krovikliais bus naudojamasi kitose pasaulio vietose, jie taps dar praktiškesni.

[Į puslapio pradžią]

 Per kiek laiko bus galima įkrauti mobilųjį telefoną naujuoju universaliu krovikliu?

Dauguma telefonų bus įkraunami per 2 valandas. Tais atvejais, kai baterija didelė, o kroviklis mažas, įkrovimas gali užtrukti iki 6 valandų.

[Į puslapio pradžią]

 Kaip susitarimo memorandume numatyta išvengti pavojaus, kad naudoti skirtingų gamintojų kroviklius ir mobiliuosius telefonus gali būti nesaugu?

Pasirašius susitarimo memorandumą rengiami nauji Europos standartai. Rengiant šiuos standartus atsižvelgiama į elektromagnetinį spinduliavimą ir siekiama užtikrinti, kad universalūs krovikliai būtų pakankamai atsparūs išorės poveikiui. Šiais standartais, taikant juos kartu su dabartiniais atitinkamose direktyvose nustatytais standartais, bus užtikrinta, kad naudoti naujuosius kroviklius ir mobiliuosius telefonus būtų saugu.

[Į puslapio pradžią]

 Kodėl susitarimo memorandumas skirtas tik mobiliesiems telefonams, bet ne kitiems gaminiams, pavyzdžiui, MP3 grotuvams, nešiojamiems kompiuteriams ir pan.? ?

Tikimasi, kad ateityje bus sukurta universalių kitų nešiojamų komunikacijos prietaisų kroviklių ir kad laikui bėgant tokiais krovikliais bus galima įkrauti vis daugiau prietaisų. Tačiau tai negali būti padaryta tuojau pat. Visų pirma, mobilieji telefonai neabejotinai yra pati didžiausia nešiojamųjų gaminių, kuriais naudojasi daug vartotojų, grupė. Antra, įvairūs nešiojamieji gaminiai skiriasi. Pavyzdžiui, nešiojamų kompiuterių baterijos didesnės nei rankinių prietaisų, taigi krovikliams keliami skirtingi reikalavimai. Trečia, reikia atsižvelgti į pavojaus saugai skirtumus.

[Į puslapio pradžią]

 Ką reikės daryti su visais senais krovikliais? Tiesiog išmesti?

Nuo 2003 m. vasario galioja Direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (Direktyva 2002/96/EB), kuria skatinama rinkti ir perdirbti elektroninę įrangą. Ja siekiama sukurti tokias atliekų surinkimo sistemas, kad vartotojams grąžinti naudotą elektroninę įrangą nieko nekainuotų. Vis dėlto Europos Sąjungoje tinkamai tvarkoma tik trečdalis elektros ir elektroninės įrangos atliekų.

Todėl 2008 m. gruodį Europos Komisija pasiūlė persvarstyti direktyvas dėl elektros ir elektroninės įrangos. Komisija siūlo siekti, kad būtų surenkamas toks elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis, kuris atitiktų 65 % per dvejus ankstesnius metus kiekvienos valstybės narės rinkai pateiktos įrangos vidutinės metinės masės.

[Į puslapio pradžią]

 Aš jau turiu "Micro-USB" kroviklį. Ar galiu juo įkrauti visus mobiliuosius telefonus su "Micro-USB" jungtimi?

Kai kurie gamintojai jau gamina kroviklius su "Micro-USB" jungtimi, tačiau šie krovikliai skirti konkretiems mobiliesiems telefonams įkrauti ir gali netikti visiems "Micro-USB" jungtį turintiems mobiliesiems telefonams.

Tam, kad būtų užtikrintas naujos kartos "Micro-USB" kroviklių suderinamumas ir funkcionalumas, reikėjo parengti Europos standartus (įskaitant IEC/EN62684). Tik naujieji naujus Europos standartus atitinkantys krovikliai bus laikomi universaliais krovikliais. .

[Į puslapio pradžią]

 Kai kurie gamintojai jau kalba apie telefonus, kuriems visai nereikės kroviklių, nes jie bus įkraunami saulės energija, elektros arba radijo bangomis. Tad kam mums reikia šių kroviklių?

Susitarimo memorandumas pagrįstas technologija, kuri artimiausiais metais, manoma, taps vyraujančia. Atliekant derinimą reikia atsižvelgti į technologines naujoves.

Šiuo metu nėra veiksmingo mobiliųjų telefonų įkrovimo nenaudojant atskiro kroviklio būdo. Tik vienas kitas telefonas gali būti įkraunamas naudojant saulės energijos technologijas, tačiau tokie telefonai nėra masinės gamybos produktai ir neatrodo, kad tokiais taps. Vidutinėje Europos Sąjungos šalyje nėra tiek saulės šviesos, kad sąlyginai mažo paviršiaus pakaktų baterijoms įkrauti.

[Į puslapio pradžią]

 Kur vartotojai gali nusipirkti šių naujų universalių kroviklių? Ar nuo 2011 m. sausio jų galima įsigyti visose valstybėse narėse?

Svarbu turėti omenyje, kad nauji universalūs krovikliai rinkoje atsiras palaipsniui. Jų pasiūla priklausys nuo vartotojų elgesio ir nuo to, kaip greitai senieji telefonai bus keičiami naujais. Bet kokiu atveju baigus standartizavimo darbą universalius kroviklius bus galima teikti rinkai 2011 m. pirmaisiais mėnesiais. Svarbiausi mobiliųjų telefonų gamintojai įsipareigojo tai daryti. Europos Komisija atidžiai stebės, kaip šie įsipareigojimai vykdomi.

Kita vertus, Europos Komisija negali spręsti, kokios rinkodaros ir platinimo strategijos turi laikytis gamintojai. Tačiau Europos Komisija yra tikra, kad 2011 m. vartotojai galės įsigyti universalių kroviklių įprastose prekybos vietose.

[Į puslapio pradžią]

 Ar šie krovikliai kainuos tiek pat kiek kiti, ar bus brangesni?

Europos Komisija neturi šios informacijos ir negali daryti įtakos gamintojų kainų strategijai. Europos Komisijos požiūriu, universalūs krovikliai ekonominiu požiūriu bus naudingi tuo, kad vartotojai mobiliuosius telefonus galės pirkti be kroviklių, ir tuo, kad dėl bendrų standartų bus įmanoma masto ekonomija.

[Į puslapio pradžią]

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį