Sivusto on arkistoitu (02/02/2015)
02/02/2015

Navigointipolku

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Radio- ja telepäätelaitteet

Yksi laturi kaikkiin puhelimiin - Usein kysyttyä

One charger for all logo © European Union 2008-2011
 1. Mistä on kysymys? 
 2. Mikä ratkaisuksi?
 3. Kuka uudistuksesta hyötyy ja miten?
 4. Miten yhteistyöpöytäkirja vaikuttaa hintoihin?
 5. Koskeeko yhteistyöpöytäkirja kaikkia matkapuhelimia?
 6. Mihin liitäntään yhteislaturit kytketään?
 7. Milloin uudistuksen odotetaan toteutuvan käytännössä?
 8. Mitkä yritykset ovat allekirjoittaneet yhteistyöpöytäkirjan?
 9. Missä yhteistyöpöytäkirja on voimassa?
 10. Kuinka kauan matkapuhelimen lataaminen kestää uusilla yhteislatureilla?
 11. Miten yhteistyöpöytäkirjassa otetaan huomioon turvallisuusriskit, joita eri valmistajien laturien ja puhelinten yhdistämisestä voi aiheutua?
 12. Miksi yhteistyöpöytäkirja koskee vain matkapuhelimia eikä muita tuotteita, kuten MP3-soittimia ja kannettavia tietokoneita?
 13. Mitä vanhoille latureille tapahtuu? Päätyvätkö ne kaatopaikalle?
 14. Minulla on jo mikro-USB-laturi. Voinko käyttää sitä kaikkien mikro-USB-liitännällä varustettujen matkapuhelinten lataamiseen?
 15. Jotkut valmistajat puhuvat jo puhelimista, jotka eivät kaipaa latureita vaan saavat virtansa aurinkoenergiasta tai sähkö-/radioaalloista. Mihin latureita siis tarvitaan?
 16. Mistä kuluttajat voivat hankkia uusia yhteislatureita? Onko niitä saatavana kaikissa jäsenvaltioissa jo tammikuussa 2011?
 17. Ovatko uudet laturit suunnilleen samanhintaisia vai kalliimpia kuin muut laturit?

 Mistä on kysymys?

Matkapuhelinlaturien yhteensopimattomuudesta aiheutuu sekä merkittäviä ympäristöongelmia että vaivaa kuluttajille koko EU:n alueella. Tällä hetkellä kunkin matkapuhelinmallin mukana myydään tietynlaisia latureita. Matkapuhelinta vaihtava kuluttaja hankkii yleensä uuden laturin ja heittää pois vanhan, vaikka se olisi täysin toimiva. Tästä syntyy tarpeettomasti huomattavia määriä elektroniikkaromua.

[Ylös]

 Mikä ratkaisuksi?

Matkapuhelinlaturien yhtenäistäminen tuo merkittäviä taloudellisia ja ympäristöhyötyjä. Euroopan komission ehdotuksesta suurimmat matkapuhelinvalmistajat ovat yhteistyössä komission kanssa sopineet EU:n alueella myytävien tiedonsiirtoa tukevien matkapuhelinten laturien yhtenäistämisestä yhteistyöpöytäkirjassa. Matkapuhelinteollisuus sitoutuu tarjoamaan yhteensopivia latureita, joissa käytetään mikro-USB-liitintekniikkaa. Kun sitoumus astuu voimaan, kaikkia yhteensopivia tiedonsiirtoa tukevia matkapuhelimia voidaan ladata millä tahansa yhteislaturilla.

[Ylös]

 Kuka uudistuksesta hyötyy ja miten?

Kuluttajien ei enää tarvitse ostaa jokaisen matkapuhelimen yhteydessä uutta laturia. Kuluttajat voivat myös hyötyä entistä tehokkaammista ja edullisemmista erillisistä yhteislatureista, joilla voi ladata matkapuhelimen. .

Laturien yhtenäistämisestä odotetaan merkittäviä ympäristöhyötyjä. Tarpeettomasti myytyjen laturien määrän aleneminen vähentää syntyvää elektroniikkaromua, jota tällä hetkellä kertyy tuhansia tonneja. Yhteislaturien odotetaan myös parantavan energiatehokkuutta. Laturit ovat uusimpien eurooppalaisten energiatehokkuusstandardien mukaisia ja alentavat siten energiankulutusta.

[Ylös]

 Miten yhteistyöpöytäkirja vaikuttaa hintoihin?

Kuluttajat voivat ostaa matkapuhelimen ilman laturia, jolloin hankintakustannus on luonnollisesti alhaisempi. Kuluttajat voivat myös ostaa nykyistä taloudellisemman erillisen laturin.

[Ylös]

 Koskeeko yhteistyöpöytäkirja kaikkia matkapuhelimia?

Yhteistyöpöytäkirja koskee tiedonsiirtoa tukevia matkapuhelimia eli sellaisia, joissa on dataportti ja jotka voidaan liittää tietokoneeseen. Yhteistyöpöytäkirja ei koske matkapuhelimia, jotka eivät tue tiedonsiirtoa, eikä tiettyjä harvinaisia puhelintyyppejä, kuten rannekellokännyköitä. Kuluttajat vaihtavat matkapuhelimensa keskimäärin kahden vuoden välein, ja yhä useammin hankitaan malli, joka tukee tiedonsiirtoa. Nämä tosiasiat huomioiden yhteislaturin uskotaan vakiinnuttavan asemansa johtavana laturina kahden vuoden kuluessa sen käyttöönotosta vuonna 2011.

[Ylös]

 Mihin liitäntään yhteislaturit kytketään?

Yritykset ovat sopineet mikro-USB-liitäntään perustuvien yhteisten teknisten tietojen kehittämisestä, jotta laturien ja matkapuhelinten täydellinen yhteensopivuus voidaan varmistaa. Näitä teknisiä tietoja on käytetty eurooppalaisten standardien pohjana. .

Huom. Sopimuksessa sallitaan sovittimen käyttö.

[Ylös]

 Milloin uudistuksen odotetaan toteutuvan käytännössä?

Ensimmäisen sukupolven yhteislaturien odotetaan tulevan EU-markkinoille vuoden 2011 alkupuolella, kun standardointityö on saatu päätökseen. Komissio tekee tiivistä yhteistyötä matkapuhelinteollisuuden kanssa helpottaakseen sopimuksen mahdollisimman nopeaa toteutumista käytännössä.

[Ylös]

 Mitkä yritykset ovat allekirjoittaneet yhteistyöpöytäkirjan?

Seuraavat 14 yritystä ovat allekirjoittaneet yhteistyöpöytäkirjan: Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (ALCATEL mobile phones), Texas Instruments ja Atmel. Euroopassa myytävistä matkapuhelimista 90 % on näitä tuotemerkkejä.

[Ylös]

 Missä yhteistyöpöytäkirja on voimassa?

Yhteistyöpöytäkirja on voimassa kaikissa 27 EU:n jäsenvaltiossa. Matkapuhelinmarkkinat ovat kuitenkin maailmanlaajuiset, joten uusien laturien teknisistä tiedoista keskustellaan muiden kansainvälisten standardointijärjestöjen kanssa. Näin helpotetaan eurooppalaisen yhteislaturin hyväksymistä maailmanlaajuisilla markkinoilla. Mahdollisuus käyttää yhteislaturia myös muualla maailmassa tekisi laturista vieläkin kätevämmän. .

[Ylös]

 Kuinka kauan matkapuhelimen lataaminen kestää uusilla yhteislatureilla?

Suurin osa puhelimista voidaan ladata kahdessa tunnissa. Jos suuren akun kanssa käytetään pientä laturia, lataaminen voi kestää kuusikin tuntia.

[Ylös]

 Miten yhteistyöpöytäkirjassa otetaan huomioon turvallisuusriskit, joita eri valmistajien laturien ja puhelinten yhdistämisestä voi aiheutua?

Yhteistyöpöytäkirjan lisäksi kehitetään uudet eurooppalaiset standardit, joissa otetaan huomioon sähkömagneettiset päästöt ja varmistetaan, että yhteislaturien ulkoisten häiriöiden sietokyky on riittävä. Yhdessä nykyisten direktiivien mukaisten standardien kanssa uudet standardit varmistavat, että yhteislaturien käyttö matkapuhelimien kanssa on turvallista.

[Ylös]

 Miksi yhteistyöpöytäkirja koskee vain matkapuhelimia eikä muita tuotteita, kuten MP3-soittimia ja kannettavia tietokoneita?

On mahdollista, että ajan kuluessa kehitetään latausratkaisu, joka sopii yhä useampaan kannettavaan viestintälaitteeseen. Tätä ei kuitenkaan voida tehdä heti. Ensinnäkin matkapuhelimet muodostavat ylivoimaisesti suurimman tuoteryhmän. Niitä käyttää iso kuluttajien joukko. Toiseksi näiden tuotteiden välillä on eroja. Esimerkiksi kannettavien tietokoneiden akut ovat paljon suurempia kuin kädessä pidettävien laitteiden, ja latureille asetetut vaatimukset ovat erilaisia. Kolmanneksi on otettava huomioon erilaiset turvallisuusriskit.

[Ylös]

 Mitä vanhoille latureille tapahtuu? Päätyvätkö ne kaatopaikalle?

Helmikuussa 2003 annettu direktiivi 2002/96/EY sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta on kannustanut elektroniikkalaitteiden keräämiseen ja kierrättämiseen. Direktiivissä säädetään sellaisten keräysjärjestelmien luomisesta, joiden avulla kuluttajat voivat palauttaa sähkö- ja elektroniikkaromua veloituksetta. Silti vain kolmasosa sähkö- ja elektroniikkaromusta Euroopan unionin alueella käsitellään asianmukaisesti.

Siksi Euroopan komissio ehdotti joulukuussa 2008 sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin tarkistamista. Komissio ehdottaa sähkö- ja elektroniikkaromun hyödyntämisasteen tarkistamista 65 prosenttiin keskimääräisestä laitekohtaisesta painosta. .

[Ylös]

 Minulla on jo mikro-USB-laturi. Voinko käyttää sitä kaikkien mikro-USB-liitännällä varustettujen matkapuhelinten lataamiseen?

Jotkut valmistajat tarjoavat jo nyt latureita, joissa on mikro-USB liitäntä. Nämä laturit on kuitenkin valmistettu tiettyjä matkapuhelimia varten, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikenlaisten mikro-USB-liitännällä varustettujen matkapuhelinten lataamiseen.

Eurooppalaisia standardeja (mukaan lukien IEC/EN62684) tarvittiin uuden sukupolven mikro-USB-laturien yhteensopivuuden ja toimivuuden varmistamiseksi. Ainoastaan uusien eurooppalaisten standardien mukaisia latureita voidaan pitää yhteislatureina.

[Ylös]

 Jotkut valmistajat puhuvat jo puhelimista, jotka eivät kaipaa latureita vaan saavat virtansa aurinkoenergiasta tai sähkö-/radioaalloista. Mihin latureita siis tarvitaan?

Yhteistyöpöytäkirja perustuu teknologiaan, jonka odotetaan yleistyvän lähivuosina. Yhtenäistämisessä on kuitenkin seurattava teknistä kehitystä.

Toistaiseksi matkapuhelimille ei ole olemassa muuta tehokasta latauskeinoa kuin erillinen laturi. Vain tiettyjä yksittäisiä puhelinmalleja voi ladata aurinkoenergiateknologian avulla, mutta kyseiset puhelimet eivät ole massatuotteita eikä niiden uskota kehittyvän sellaisiksi. EU:n alueella ei keskimäärin ole riittävästi auringonvaloa, jotta akut saisivat riittävästi virtaa melko pienen pinnan välityksellä.

[Ylös]

 Mistä kuluttajat voivat hankkia uusia yhteislatureita? Onko niitä saatavana kaikissa jäsenvaltioissa jo tammikuussa 2011?

On tärkeää muistaa, että yhteislaturin käyttöönotto tapahtuu asteittain ja riippuu suurelta osin kuluttajien käyttäytymisestä ja uusien puhelinten hankinta-asteesta. Joka tapauksessa yhteislaturit voivat tulla markkinoille vuoden 2011 alkukuukausina standardointityön päätyttyä. Suurimmat matkapuhelinvalmistajat ovat sitoutuneet tähän. Euroopan komissio seuraa tarkasti, että näin tulee tapahtumaan.

Toisaalta Euroopan komissio ei voi sanella matkapuhelinvalmistajien markkinointi- ja jakelustrategioita. Komissio kuitenkin uskoo, että yhteislaturit tulevat kuluttajien saataville tavanomaisten markkinointikanavien välityksellä vuoden 2011 aikana.

[Ylös]

 Ovatko uudet laturit suunnilleen samanhintaisia vai kalliimpia kuin muut laturit?

Euroopan komissiolla ei ole hintatietoja, eikä se voi puuttua valmistajien hintastrategioihin. Euroopan komission näkökulmasta yhteislaturien kustannushyödyt syntyvät siitä, että kuluttajat voivat ostaa matkapuhelimen ilman laturia, sekä yhteisten standardien mahdollistaman suurtuotannon hyödyistä.

[Ylös]

Jaa: FacebookGoogle+LinkedInLähetä sivu

Aseta sivu normaalikokoiselle fontilleKasvata fontin kokoa 200 prosentillaTulosta sivu