Veebisait on arhiveeritud (02/02/2015)
02/02/2015

Navigatsioonitee

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmed

Üks laadija kõigi jaoks - Küsimused

One charger for all logo © European Union 2008-2011
 1. Milles probleem seisneb? 
 2. Milline lahendus on plaanis?
 3. Kes ja kuidas sellest kasu saab?
 4. Kuidas mõjutab MoU hindu?
 5. Kas MoU hõlmab kõiki mobiiltelefone?
 6. Milline on kokkulepitud universaalliides?
 7. Millal seaduseelnõu peaks jõustuma?
 8. Millised ettevõtted on MoU allkirjastanud?
 9. Kus MoU kehtib?
 10. Kui kaua uued universaallaadijad mobiiltelefone laevad?
 11. Kuidas hindab MoU võimalikke ohutusriske, mida põhjustab erinevate tootjate akulaadijate ja mobiiltelefonide kasutamine?
 12. Miks hõlmab MoU ainult mobiiltelefone, aga mitte teisi tooteid, näiteks MP3-mängijaid, sülearvuteid?
 13. Mis saab kõigist vanadest akulaadijatest? Kas need visatakse lihtsalt prügimäele?
 14. Mul on juba mikro-USB-ühenduspesa kasutav laadija. Kas saan kasutada seda kõigi mikro-USB-ühenduspesaga mobiiltelefonide laadimiseks?
 15. Mõningad tootjad räägivad juba praegu telefonidest, mis ei vaja akulaadijaid, vaid kasutavad laadimiseks päikeseenergiat või elektri-/raadiolaineid. Millest siis vajadus nende uute laadijate järele?
 16. Kust tarbija neid uusi universaallaadijaid osta saab? Kas neid pakutakse kõigis liikmesriikides alates 2011. aasta jaanuarist?
 17. Kas need uued laadijad maksavad umbes sama palju kui praegused või on tunduvalt kallimad?

 Milles probleem seisneb? ?

Mobiiltelefonide laadijate ühildamatus on tõsine keskkonnaprobleem ja ebamugavus, millega puutuvad kokku kõik Euroopa Liidu inimesed. Praegu müüakse kindlate mobiiltelefonidega kindlaid laadijaid. Kasutaja, kes soovib oma mobiiltelefoni uue vastu vahetada, saab tavaliselt kaasa ka uue laadija ning viskab vana minema – seda isegi siis, kui vana akulaadija on ideaalses töökorras. Selline raiskamine tekitab suurel hulgal elektroonikajäätmeid.

[Üles]

 Milline lahendus on plaanis?

Mobiiltelefonide akulaadijate ühtlustamisel on märkimisväärsed majanduslikud ja ökoloogilised eelised. Euroopa Liidu eestvedamisel nõustusid suurimad mobiiltelefonide tootjad töötama tihedas koostöös Euroopa Komisjoniga välja vastastikuse mõistmise memorandumi (MoU), et ühtlustada kõigi EL-is müüdavate andmesidetoega mobiiltelefonide laadijad. Selleks peavad tööstusettevõtted tegema laadijad mikro-USB-ühenduspesa abil ühilduvaks. Kui kohustus jõustub, saab laadida kõiki ühilduvaid andmesidetoega mobiiltelefone ükskõik millise universaallaadijaga.

[Üles]

 Kes ja kuidas sellest kasu saab?

Tarbijad ei pea enam ostma iga uue mobiiliga alati ka uut laadijat. Samuti võib neil olla kasu tõhusamatest ja odavamatest eraldi müüdavatest laadijatest. Tarbijad võivad laadida oma mobiiltelefoni uue universaallaadijaga. .

Laadijate ühtlustamise positiivne mõju keskkonnale on suur: asjatult müüdud laadijate arvu vähendamine kahandab tunduvalt ka seotud elektroonikajäätmete hulka, mis ulatub praegu tuhandetesse tonnidesse. Arvatavasti on universaallaadijad ka energiatõhusamad ja seega väiksema energiakuluga, sest peavad vastama uusimatele Euroopa energiatõhususe standarditele.

[Üles]

 Kuidas mõjutab MoU hindu?

Tarbijatel tekib võimalus soetada uus telefon ilma laadijata. Loogiliselt võttes vähendab see uue telefoni hinda. Lisaks saavad tarbijad soetada eraldi praegustest ökonoomsemaid laadijaid.

[Üles]

 Kas MoU hõlmab kõiki mobiiltelefone?

MoU hõlmab andmesidetoega mobiiltelefone: telefone, millel on andmesideport ning mida on võimalik arvutiga ühendada. MoU ei hõlma mobiiltelefone, mis pole andmesidetoega, samuti teatud ebatavalise kujundusega mobiiltelefone, nt telefone, mida kantakse käekelladena. Arvestades aga seda, et inimesed vahetavad telefone keskmiselt iga kahe aasta järel ning turusuundumused näitavad andmesidetoega mobiiltelefonide osakaalu pidevat suurenemist, on tõenäoline, et kaks aastat pärast universaallaadija tutvustamist 2011. aastal on enamik telefonidest universaallaadijaga.

[Üles]

 Milline on kokkulepitud universaalliides?

Ettevõtted on nõustunud mikro-USB-ühenduspesal põhinevale liidesele töötama välja ühised spetsifikatsioonid, et tagada erinevate laadijate ja mobiiltelefonide täielik ühilduvus. Nende spetsifikatsioonide põhjal on loodud Euroopa standardid.

NB! Leping lubab adapterite kasutamist.

[Üles]

 Millal seaduseelnõu peaks jõustuma?

Oodatult jõuavad andmesidetoega mobiiltelefonide esimese põlvkonna universaallaadijad Euroopa Liidu turule 2011. aasta alguses, kui standardimistöö on tehtud. Komisjon teeb tööstusega tihedat koostööd, et universaallaadija jõuaks turule võimalikult kiiresti.

[Üles]

 Millised ettevõtted on MoU allkirjastanud?

MoU on allkirjastanud 14 ettevõtet: Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (ALCATEL Mobile Phones), Texas Instruments ja Atmel. Koos on neil tootjatel praegu enam kui 90-protsendiline osa Euroopa mobiiltelefonide turust.

[Üles]

 Kus MoU kehtib?

MoU kehtib kõigis EL-i 27 liikmesriigis. Kuna aga mobiiltelefonide turg on üleilmne, arutatakse uute laadijate tehnilisi spetsifikatsioone teiste rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonidega, et hõlbustada Euroopa universaallaadija kasutuselevõttu maailmaturul. Võimalus kasutada universaallaadijat ka teistes maailma osades teeks selle veelgi mugavamaks.

 Kui kaua uued universaallaadijad mobiiltelefone laevad?

Enamiku mobiilide aku saab laetud kahe tunni jooksul. Suure mahtuvusega aku ja väikese akulaadija puhul võib see võtta kuni kuus tundi.

[Üles]

 Kuidas hindab MoU võimalikke ohutusriske, mida põhjustab erinevate tootjate akulaadijate ja mobiiltelefonide kasutamine?

MoU-ga koos koostatakse ka uusi Euroopa standardeid, milles on arvestatud elektromagnetkiirgusega ning tagatud, et universaallaadijad on väliste häirete eest piisavalt hästi kaitstud. Kohalduvate direktiivide ja nende standarditega on tagatud uute akulaadijate ja mobiiltelefonide ohutu kasutamine.

[Üles]

 Miks hõlmab MoU ainult mobiiltelefone, aga mitte teisi tooteid, näiteks MP3-mängijaid, sülearvuteid?

Eeldatakse, et teisi kaasaskantavaid sideseadmeid hõlmava ühtlustatud laadimislahenduseni võidakse jõuda tulevikus ja sellesse kaasatakse ajapikku aina rohkem seadmeid. Seda ei saa aga teha otsekohe. Esiteks moodustavad mobiiltelefonid sellistest tarbijaseadmetest kõige suurema osa. Teiseks on seadmed üksteisest olemuslikult erinevad. Näiteks vajavad sülearvutid palju suuremaid akusid kui käsiseadmed ning nõudmised laadijatele pole seega võrdväärsed. Kolmandaks tuleb arvestada seadmete ohutusriskide erinevusega. .

[Üles]

 Mis saab kõigist vanadest akulaadijatest? Kas need visatakse lihtsalt prügimäele?

Elektroonikaromude (WEEE) direktiiv, mis lihtsustab elektroonikaseadmete kogumist ja ümbertöötamist (direktiiv 2002/96/EÜ), on olnud jõus alates 2003. aasta veebruarist. See direktiiv sätestab erinevad kogumisskeemid, mis võimaldavad tarbijatel oma elektroonikajäätmetest tasuta vabaneda. Siiski jõuab korrektse jäätmekäitluseni Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetest vaid kolmandik.

Seetõttu tegi Euroopa Komisjon 2008. aasta detsembris elektri- ja elektroonikaseadmete direktiivi parandusettepaneku: komisjon soovib, et korrektse jäätmekäitluseni jõuaks keskmiselt 65% elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetest.

[Üles]

 Mul on juba mikro-USB-ühenduspesa kasutav laadija. Kas saan kasutada seda kõigi mikro-USB-ühenduspesaga mobiiltelefonide laadimiseks?

Mõningatel mobiiltelefonidel on juba praegu mikro-USB-ühenduspesa kasutavad laadijad, kuid need toodeti ikkagi kindlale mobiiltelefonile ja ei pruugi kõigi mikro-USB-ühenduspesaga telefonide laadimiseks sobida.

Euroopa standardite (sh IEC/EN62684) väljatöötamine oli vajalik, et tagada mikro-USB-ühenduspesa kasutavate uue põlvkonna akulaadijate ühilduvus ja funktsionaalsus. Ainult uusi laadijaid, mis vastavad uutele Euroopa standarditele, loetakse universaallaadijateks.

[Üles]

 Mõningad tootjad räägivad juba praegu telefonidest, mis ei vaja akulaadijaid, vaid kasutavad laadimiseks päikeseenergiat või elektri-/raadiolaineid. Millest siis vajadus nende uute laadijate järele?

MoU põhineb tehnoloogial, mis on tõenäoliselt järgnevatel aastatel valitsev tehnoloogia. Ühtlustamine peab muidugi järgima ka tehnoloogilisi uuendusi.

Praegu pole aga ühtki tõhusat mobiiltelefonide laadimise võimalust, kus poleks kasutusel eraldi akulaadijat. On ainult mõned üksikud telefonid, mida võib laadida päikeseenergiaga, kuid need ei ole seeriatooted ning suure tõenäosusega ei saa neist neid ka kunagi. EL-is pole üldiselt ka piisavalt päikesevalgust, et laadida akusid suhteliselt väikese pinnaga päikesepatareid kasutades.

[Üles]

 Kust tarbija neid uusi universaallaadijaid osta saab? Kas neid pakutakse kõigis liikmesriikides alates 2011. aasta jaanuarist?

Tuleb meeles pidada, et universaallaadija turuletoomine on järkjärguline ning oleneb paljuski tarbijate käitumisest ja vanade mobiiltelefonide uute vastu vahetamise kiirusest. Igal juhul on standardimistöö lõppedes võimalik tuua universaallaadija turule 2011. aasta esimestel kuudel ning suurimad mobiiltelefonide tootjad on end kohustanud seda tegema. Euroopa Komisjon jälgib seda protsessi tähelepanelikult.

Siiski ei saa Euroopa Komisjon kujundada tootjate turustus- ja jaotusstrateegiaid. Küll aga on kindel, et universaallaadijaid hakatakse avalikkusele pakkuma tavaliste turustuskanalite kaudu 2011. aasta jooksul.

[Üles]

 Kas need uued laadijad maksavad umbes sama palju kui praegused või on tunduvalt kallimad?

Euroopa Komisjonil pole seda teavet ega õigust tootjate hinnastrateegiatesse sekkuda. Euroopa Komisjon näeb universaallaadijate kulueelisena seda, et ühtlustatud standardid võimaldavad tarbijatel soetada uusi mobiiltelefone uut laadijat ostmata ning hõlbustavad erinevatest riikidest mobiiltelefonide ostmist.

[Üles]

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg