Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξο

Ένας φορτιστής για όλα τα κινητά - Ερωτήσεις;

One charger for all logo © European Union 2008-2011
 1. Περί τίνος πρόκειται; 
 2. Ποια λύση προτείνεται;
 3. Ποιοι θα ωφεληθούν και πώς;
 4. Τι αντίκτυπο θα έχει το μνημόνιο συμφωνίας στις τιμές;
 5. Καλύπτονται όλα τα κινητά τηλέφωνα από το μνημόνιο συμφωνίας;
 6. Ποια είναι η κοινή διεπαφή που έχει συμφωνηθεί;
 7. Πότε αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η πρόταση;
 8. Ποιες εταιρείες έχουν υπογράψει το μνημόνιο συμφωνίας;
 9. Ποιες χώρες αφορά το ΜΣ;
 10. Πόσος χρόνος θα απαιτείται για τη φόρτιση ενός κινητού τηλεφώνου με τον νέο κοινό φορτιστή;
 11. Με ποιον τρόπο λαμβάνονται υπόψη στο ΜΣ οι πιθανοί κίνδυνοι ασφαλείας από τη χρήση φορτιστών και κινητών τηλεφώνων που παράγονται από διαφορετικούς κατασκευαστές;
 12. Γιατί το ΜΣ καλύπτει μόνον κινητά τηλέφωνα και όχι άλλα προϊόντα όπως συσκευές αναπαραγωγής MP3, φορητούς υπολογιστές κ.λπ.;
 13. Τι θα γίνει με τους παλιούς φορτιστές; Θα πεταχτούν απλώς στα σκουπίδια;
 14. Έχω ήδη έναν φορτιστή Micro-USB. Θα μπορούσα να τον χρησιμοποιώ για τη φόρτιση όλων των κινητών τηλεφώνων με υποδοχή Micro-USB;
 15. Ορισμένες εταιρείες κάνουν ήδη λόγο για τηλέφωνα που δεν χρειάζονται φορτιστή και μπορούν να λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια ή με ηλεκτρικά κύματα / ραδιοκύματα. Γιατί λοιπόν είναι απαραίτητοι οι φορτιστές αυτοί;
 16. Πού μπορούν οι καταναλωτές να αγοράσουν αυτούς τους νέους κοινούς φορτιστές; Θα είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κράτη μέλη από τον Ιανουάριο του 2011;
 17. Αυτοί οι νέοι φορτιστές θα κοστίζουν όσο περίπου και οι άλλοι φορτιστές ή θα είναι ακριβότεροι;

 Περί τίνος πρόκειται;

Η ασυμβατότητα των φορτιστών για κινητά τηλέφωνα αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για το περιβάλλον και τους χρήστες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα μαζί με κάθε κινητό τηλέφωνο πωλείται και το αντίστοιχο μοντέλο φορτιστή. Οι χρήστες που επιθυμούν να αλλάξουν κινητό, αγοράζουν συνήθως καινούριο φορτιστή και πετούν τον παλιό, ακόμη και εάν αυτός είναι σε άριστη κατάσταση. Έτσι δημιουργούνται χωρίς λόγο ηλεκτρονικά απόβλητα.

[Αρχή σελίδας]

 Ποια λύση προτείνεται;

Η εναρμόνιση των φορτιστών για κινητά τηλέφωνα θα φέρει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της, οι σημαντικότεροι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων σύναψαν μνημόνιο συμφωνίας (ΜΣ) που αποσκοπεί στην εναρμόνιση των φορτιστών για τα κινητά τηλέφωνα διαβίβασης δεδομένων που πωλούνται στην ΕΕ. Οι κατασκευαστές δεσμεύθηκαν να παράγουν συμβατούς φορτιστές με βάση την υποδοχή Micro-USB. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί δυνατή η φόρτιση των συμβατών κινητών τηλεφώνων διαβίβασης δεδομένων με οποιονδήποτε κοινό φορτιστή.

[Αρχή σελίδας]

 Ποιοι θα ωφεληθούν και πώς;

Οι καταναλωτές δεν θα χρειάζεται να αγοράζουν καινούριο φορτιστή μαζί με κάθε κινητό τηλέφωνο και θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από αποδοτικότερους και φθηνότερους ανεξάρτητους φορτιστές. Θα μπορούν να φορτίζουν το κινητό τους τηλέφωνο με τον νέο κοινό φορτιστή.

Η εναρμόνιση των φορτιστών αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον: μειώνοντας τις άσκοπες πωλήσεις φορτιστών, θα περιορίσουμε παράλληλα και τα ηλεκτρονικά απόβλητα που σήμερα ανέρχονται σε χιλιάδες τόνους. Αναμένεται επίσης να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς οι κοινοί φορτιστές θα πληρούν τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας και θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

[Αρχή σελίδας]

 Τι αντίκτυπο θα έχει το μνημόνιο συμφωνίας στις τιμές;

Οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν κινητό τηλέφωνο χωρίς φορτιστή, πράγμα που λογικά θα μειώσει το κόστος των κινητών τηλεφώνων. Αναμένεται ακόμη ότι θα μπορούν να αγοράζουν ανεξάρτητους φορτιστές σε πιο συμφέρουσες τιμές απ' ό,τι σήμερα.

[Αρχή σελίδας]

 Καλύπτονται όλα τα κινητά τηλέφωνα από το μνημόνιο συμφωνίας;

Το μνημόνιο καλύπτει τα κινητά τηλέφωνα διαβίβασης δεδομένων, δηλαδή όσα διαθέτουν θύρα δεδομένων και μπορούν να συνδεθούν με υπολογιστή. Στο μνημόνιο δεν περιλαμβάνονται κινητά τηλέφωνα που δεν στηρίζουν την ανταλλαγή δεδομένων καθώς και ορισμένοι ασυνήθιστοι μορφότυποι τηλεφώνου, π.χ. τηλέφωνα που φοριούνται στον καρπό όπως τα ρολόγια. Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη ότι οι χρήστες αλλάζουν το κινητό τους τηλέφωνο κάθε δύο χρόνια κατά μέσο όρο και ότι, σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς, ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων διαβίβασης δεδομένων αυξάνεται συνεχώς, ελπίζουμε ότι ο κοινός φορτιστής θα επικρατήσει στην αγορά δύο χρόνια μετά το λανσάρισμά του το 2011.

[Αρχή σελίδας]

 Ποια είναι η κοινή διεπαφή που έχει συμφωνηθεί;

Με βάση τη διεπαφή Micro-USB, οι εταιρείες συμφώνησαν να δημιουργήσουν κοινές προδιαγραφές έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρης συμβατότητα των φορτιστών και των κινητών τηλεφώνων. Οι προδιαγραφές αυτές έχουν μεταφραστεί σε ευρωπαϊκά πρότυπα.

Προσοχή: Η συμφωνία προβλέπει τη χρήση προσαρμογέα.

[Αρχή σελίδας]

 Πότε αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η πρόταση;

Αναμένεται ότι η πρώτη γενιά των νέων κινητών τηλεφώνων με κοινό φορτιστή θα εμφανιστεί στην αγορά της ΕΕ στις αρχές του 2011, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τυποποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τις εταιρείες για να διευκολύνει την εφαρμογή της συμφωνίας στην αγορά όσο το δυνατόν ταχύτερα.

[Αρχή σελίδας]

 Ποιες εταιρείες έχουν υπογράψει το μνημόνιο συμφωνίας;

Οι ακόλουθες 14 εταιρείες υπέγραψαν το ΜΣ: Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (ALCATEL mobile phones), Texas Instruments και Atmel. Όλες μαζί οι εταιρείες αυτές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των κινητών τηλεφώνων που πωλούνται σήμερα στη Ευρώπη.

[Αρχή σελίδας]

 Ποιες χώρες αφορά το ΜΣ;

Και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς κινητής τηλεφωνίας, οι τεχνικές προδιαγραφές των νέων φορτιστών αποτελούν αντικείμενο συζήτησης με άλλους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η προώθηση του ευρωπαϊκού κοινού φορτιστή στις παγκόσμιες αγορές. Η δυνατότητα χρήσης του κοινού φορτιστή σε άλλα μέρη του κόσμου θα τον καταστήσει ακόμη πιο ελκυστικό.

[Αρχή σελίδας]

 Πόσος χρόνος θα απαιτείται για τη φόρτιση ενός κινητού τηλεφώνου με τον νέο κοινό φορτιστή;

Στη συντριπτική τους πλειονότητα τα τηλέφωνα θα φορτίζονται εντός 2 ωρών. Στις περιπτώσεις που η μπαταρία είναι μεγάλη και ο φορτιστής μικρός, η φόρτιση μπορεί να διαρκεί έως και 6 ώρες.

[Αρχή σελίδας]

 Με ποιον τρόπο λαμβάνονται υπόψη στο ΜΣ οι πιθανοί κίνδυνοι ασφαλείας από τη χρήση φορτιστών και κινητών τηλεφώνων που παράγονται από διαφορετικούς κατασκευαστές;

Το ΜΣ συνοδεύεται από την κατάρτιση νέων ευρωπαϊκών προτύπων που λαμβάνουν υπόψη τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και εξασφαλίζουν ότι οι κοινοί φορτιστές θα έχουν επαρκή θωράκιση έναντι εξωτερικών παρεμβολών. Τα νέα αυτά πρότυπα, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των προτύπων που είναι ήδη σε ισχύ βάσει οδηγιών, θα καταστήσουν δυνατή την ασφαλή χρήση των νέων φορτιστών και κινητών τηλεφώνων.

[Αρχή σελίδας]

 Γιατί το ΜΣ καλύπτει μόνον κινητά τηλέφωνα και όχι άλλα προϊόντα όπως συσκευές αναπαραγωγής MP3, φορητούς υπολογιστές κ.λπ.;

Αναμένεται ότι μελλοντικά θα προκύψει ενδεχομένως ένας εναρμονισμένος τύπος φόρτισης που θα ισχύει και για άλλα φορητά προϊόντα επικοινωνίας και θα καλύπτει ολοένα περισσότερες συσκευές. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί αμέσως. Πρώτον, τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν την, κατά πολύ, μεγαλύτερη ομάδα προϊόντων αυτής της κατηγορίας και χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό καταναλωτών. Δεύτερον, μεταξύ των φορητών προϊόντων επικοινωνίας υπάρχουν διαφορές. Π.χ. οι φορητοί υπολογιστές έχουν πολύ μεγαλύτερες μπαταρίες απ' ό,τι οι φορητές συσκευές χειρός, και συνεπώς οι απαιτήσεις για τους φορτιστές των φορητών υπολογιστών δεν είναι οι ίδιες. Τρίτον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικοί κίνδυνοι όσον αφορά την ασφάλεια.

[Αρχή σελίδας]

 Τι θα γίνει με όλους τους παλιούς φορτιστές; Θα πεταχτούν απλώς στα σκουπίδια;

Η οδηγία σχετικά με τα απόβλητα που προέρχονται από είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία 2002/96/ΕΚ), η οποία προωθεί τη συλλογή και την ανακύκλωση των αποβλήτων αυτών, είναι σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2003. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει τη δημιουργία συστημάτων συλλογής των αποβλήτων αυτών ώστε οι καταναλωτές να επιστρέφουν τις χρησιμοποιημένες συσκευές δωρεάν. Ωστόσο, μόνον το ένα τρίτο των αποβλήτων που προέρχονται από είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκειται σε κατάλληλη επεξεργασία.

Γι' αυτόν τον λόγο, τον Δεκέμβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επανεξέταση των οδηγιών που διέπουν τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: η Επιτροπή προτείνει να συλλέγεται υποχρεωτικά το 65% του μέσου βάρους των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατέθηκαν στην αγορά κάθε κράτους μέλους τα προηγούμενα δύο χρόνια. .

[Αρχή σελίδας]

 Έχω ήδη έναν φορτιστή Micro-USB. Θα μπορούσα να τον χρησιμοποιώ για τη φόρτιση όλων των κινητών τηλεφώνων με υποδοχή Micro-USB;

Ορισμένοι κατασκευαστές παρέχουν ήδη φορτιστές με υποδοχή Micro-USB, αλλά οι φορτιστές αυτοί κατασκευάσθηκαν για συγκεκριμένα μοντέλα κινητών τηλεφώνων και μπορεί να μην είναι κατάλληλοι για τη φόρτιση όλων των κινητών τηλεφώνων με υποδοχή Micro-USB.

Η δημιουργία ευρωπαϊκών προτύπων (περιλαμβανομένου του IEC/EN62684) ήταν απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα και η λειτουργικότητα της νέας γενιάς φορτιστών Micro-USB και μόνον οι νέοι φορτιστές που πληρούν τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα θα θεωρούνται "κοινοί φορτιστές".

[Αρχή σελίδας]

 Ορισμένες εταιρείες κάνουν ήδη λόγο για τηλέφωνα που δεν χρειάζονται φορτιστή και μπορούν να λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια ή με ηλεκτρικά κύματα / ραδιοκύματα. Γιατί λοιπόν είναι απαραίτητοι οι φορτιστές αυτοί;

Το ΜΣ βασίζεται σε μια τεχνολογία που αναμένεται να επικρατήσει τα επόμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, κάθε εναρμόνιση πρέπει να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές καινοτομίες.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει αποτελεσματική συσκευή φόρτισης για κινητά τηλέφωνα χωρίς ξεχωριστό φορτιστή. Υπάρχουν μόνον ορισμένα μεμονωμένα τηλέφωνα που μπορούν να φορτιστούν με τεχνικές ηλιακής ενέργειας, αλλά δεν είναι μαζικά προϊόντα και δεν είναι πιθανόν ότι θα γίνουν. Στην ΕΕ δεν υπάρχει, κατά μέσο όρο, αρκετό ηλιακό φως για τον εφοδιασμό μπαταριών από σχετικά μικρή επιφάνεια.

[Αρχή σελίδας]

 Πού μπορούν οι καταναλωτές να αγοράσουν αυτούς τους νέους κοινούς φορτιστές; Θα είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κράτη μέλη από τον Ιανουάριο του 2011;

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η διάθεση των κοινών φορτιστών θα είναι σταδιακή και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τον ρυθμό αντικατάστασης των παλαιών τηλεφώνων. Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές εργασίες τυποποίησης θα επιτρέψουν τη διάθεση των κοινών φορτιστών τους πρώτους μήνες του 2011 και οι σημαντικότεροι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων έχουν δεσμευθεί γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά τα τεκταινόμενα.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αποφασίσει για τις στρατηγικές εμπορικής προώθησης και διανομής που θα ακολουθήσουν οι κατασκευαστές. Είναι όμως πεπεισμένη ότι οι κοινοί φορτιστές θα είναι διαθέσιμοι για το ευρύ κοινό μέσω των συνήθων δικτύων εμπορικής προώθησης μέσα στο 2011.

[Αρχή σελίδας]

 Αυτοί οι νέοι φορτιστές θα κοστίζουν όσο περίπου και οι άλλοι φορτιστές ή θα είναι ακριβότεροι;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει τέτοιου είδους πληροφορίες και δεν δύναται να παρέμβει στις στρατηγικές τιμολόγησης που ακολουθούν οι κατασκευαστές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα πλεονεκτήματα των κοινών φορτιστών όσον αφορά το κόστος θα απορρέουν από τη δυνατότητα που θα έχουν οι χρήστες να αγοράσουν κινητά τηλέφωνα χωρίς φορτιστή και από τις οικονομίες κλίμακας που θα καταστούν δυνατές χάρη στα κοινά πρότυπα.

[Αρχή σελίδας]

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση