Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Radio- og teleterminaludstyr

Én oplader for alle - Spørgsmål?

One charger for all logo © European Union 2008-2011
 1. Baggrund  
 2. Hvad er løsningen?
 3. Hvem vil forslaget gavne og hvordan?
 4. Hvad betyder aftalememorandummet for priserne?
 5. Dækker aftalememorandummet alle mobiltelefoner?
 6. Hvilken fælles grænseflade er der aftalt?
 7. Hvornår træder forslaget i kraft?
 8. Hvilke virksomheder har underskrevet aftalememorandummet?
 9. Hvor gælder aftalememorandummet?
 10. Hvor lang tid tager det at oplade en mobiltelefon med de nye universalopladere?
 11. Hvordan stiller memorandummet sig til mulige sikkerhedsrisici ved opladere og mobiltelefoner fra forskellige fabrikanter?
 12. Hvorfor omfatter memorandummet kun mobiltelefoner og ikke andre produkter som mp3-spillere, bærbare pc'er osv.?
 13. Hvad sker der med alle de gamle opladere? Bliver de bare smidt ud?
 14. Jeg har allerede en mikro-usb-oplader. Kan jeg bruge den til alle mobiltelefoner med et mikro-usb-stik?
 15. Nogle producenter taler allerede nu om mobiltelefoner, som ikke behøver opladere, og som kan oplades af sollys, elektro- eller radiostråler. Hvad skal vi så med disse opladere?
 16. Hvor kan man købe de nye fælles opladere? Findes de i alle EU-lande fra januar 2011?
 17. Kommer de nye opladere til at koste nogenlunde det samme som de andre, eller bliver de dyrere?

 Baggrund

Der skal bruges forskellige opladere til mobiltelefoner. Det er et stort miljømæssigt problem, og samtidig er det irriterende for brugerne i EU. I dag sælges bestemte mobiltelefoner med bestemte opladere. Når man køber en ny mobiltelefon, får man typisk en ny oplader samtidig og smider den gamle ud, også selv om den måske er i perfekt stand. Dermed skabes der helt unødvendigt bunker af elektronisk affald.

[Til toppen]

 Hvad er løsningen?

Der kan høstes store økonomiske og miljømæssige fordele ved at harmonisere mobiltelefonopladerne. Efter forespørgsel fra Kommissionen og i tæt samarbejde med Kommissionens afdelinger har de største fabrikanter af mobiltelefoner tilsluttet sig et aftalememorandum om at harmonisere opladere til mobiltelefoner, der kan håndtere data, og som sælges i EU. Branchen går med til at levere kompatible opladere på grundlag af mikro-USB-stikket. Når dette er sat i værk, bliver det muligt at lade kompatible mobiltelefoner, der kan håndtere data, fra alle universalopladere.

[Til toppen]

 Hvem vil forslaget gavne og hvordan?

Forbrugerne behøver ikke købe en ny oplader sammen med hver mobiltelefon, og de får også glæde af mere effektive og billigere opladere, der ikke er tilknyttet en bestemt telefon. Forbrugerne vil kunne oplade deres mobiltelefon med den nye universaloplader.

Der ventes store miljøfordele ved harmonisering af opladerne: Når antallet af unødigt solgte opladere bliver mindre, mindskes mængden af elektronisk affald, som nu ligger på tusindvis af tons hvert år. Universalopladerne ventes også at forbedre energieffektiviteten, hvilket betyder et lavere energiforbrug, fordi de også kommer til at opfylde de nyeste europæiske standarder for energieffektivitet.

[Til toppen]

 Hvad betyder aftalememorandummet for priserne?

Forbrugerne kan købe mobiltelefoner uden oplader, hvilket burde medføre lavere priser. De vil også kunne købe meget mere omkostningseffektive opladere uden en tilknyttet mobiltelefon end nu.

[Til toppen]

 Dækker aftalememorandummet alle mobiltelefoner?

Memorandummet dækker de mobiltelefoner, der har en dataindgang og kan forbindes med en computer. Memorandummet omfatter ikke mobiltelefoner, der ikke understøtter dataudveksling, og heller ikke visse specielle typer, f.eks. telefoner, der bæres om håndleddet. Men da folk i gennemsnit anskaffer en ny mobiltelefon hvert andet år, og da der kommer stadig flere mobiltelefoner, der kan håndtere data på markedet, ventes universalopladeren at være dominerende to år efter at være kommet på markedet i 2011.

[Til toppen]

 Hvilken fælles grænseflade er der aftalt?

Virksomhederne har på grundlag af mikro-usb-grænsefladen aftalt at udvikle en fælles specifikation, så der bliver fuld kompatibilitet mellem opladere og mobiltelefoner. Disse specifikationer er omsat til europæiske standarder

Bemærk, at aftalen giver mulighed for brug af adapter.

[Til toppen]

 Hvornår træder forslaget i kraft?

Den første generation af nye mobiltelefoner, der kan bruge universaloplader, vil komme på markedet i EU i begyndelsen af 2011, når standardiseringsarbejdet er overstået. Kommissionen vil arbejde tæt sammen med branchen for at få en aftale om markedet ført ud i livet hurtigst muligt.

[Til toppen]

 Hvilke virksomheder deltager i aftalememorandummet?

Følgende 14 virksomheder har underskrevet memorandummet: Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (ALCATEL mobiltelefoner), Texas Instruments og Atmel. Sammen fremstiller de over 90 % af alle mobiltelefoner, der nu sælges i Europa.

[Til toppen]

 Hvor gælder aftalememorandummet?

Memorandummet gælder i alle 27 EU-lande. Markedet for mobiltelefoner er imidlertid globalt, og derfor er de tekniske specifikationer for de nye opladere til diskussion med andre internationale standardiseringsorganisationer, så den europæiske universaloplader lettere kan antages på verdensmarkedet. Hvis universalopladeren kan bruges i forskellige verdensdele, bliver den endnu mere praktisk.

[Til toppen]

 Hvor lang tid tager det at oplade en mobiltelefon med de nye universalopladere?

Langt de fleste mobiltelefoner vil blive opladet inden for to timer. Hvis der bruges en lille oplader til et stort batteri, kan det tage op til seks timer.

[Til toppen]

 Hvordan stiller memorandummet sig til mulige sikkerhedsrisici ved brug af opladere og mobiltelefoner fra forskellige fabrikanter?

Memorandummet er knyttet til udviklingen af nye europæiske standarder, som tager højde for elektromagnetisk stråling og sikrer, at universalopladere er tilstrækkeligt beskyttede mod ekstern interferens. Sammen med de nuværende standarder i henhold til gældende direktiver vil de gøre det sikkert at bruge de nye opladere sammen med mobiltelefoner.

[Til toppen]

 Hvorfor omfatter memorandummet kun mobiltelefoner og ikke andre produkter som mp3-spillere, bærbare pc'er osv.?

Der vil sandsynligvis opstå en harmoniseret opladerløsning, som kan bruges til andre bærbare kommunikationsprodukter, og som gradvis vil omfatte stadig flere apparater. Men det sker ikke fra dag til dag. For det første er mobiltelefoner klart den største af disse produktgrupper og bruges af en stor gruppe forbrugere. For det andet er der forskel på produkterne. Bærbare pc'er har f.eks. meget større batterier end håndholdte apparater, og der gælder forskellige krav til opladerne. For det tredje skal der tages højde for forskellige sikkerhedsrisici.

[Til toppen]

 Hvad sker der med de gamle opladere? Bliver de bare smidt ud?

Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der handler om indsamling og genbrug af elektronisk udstyr (direktiv 2002/96/EF), har været gældende siden februar 2003. Det fastsætter oprettelse af indsamlingsordninger, hvor forbrugerne gratis kan aflevere brugt elektronisk affald. Imidlertid bliver kun en tredjedel af alt elektrisk og elektronisk affald i Europa behandlet efter hensigten.

I december 2008 foreslog Kommissionen derfor at ændre direktiverne om elektrisk og elektronisk udstyr. Kommissionen ønsker at få tallet op på 65 % af vægten af alt elektrisk og elektronisk udstyr.

[Til toppen]

 Jeg har allerede en mikro-usb-oplader. Kan jeg bruge den til alle mobiltelefoner med et mikro-usb-stik?

Nogle fabrikanter fremstiller allerede opladere med et mikro-usb-stik, men de bruges til bestemte mobiltelefoner og egner sig måske ikke til opladning af alle slags mobiltelefoner med et mikro-usb-stik.

Det har været nødvendigt at udvikle europæiske standarder (bl.a. IEC/EN62684) for at sikre, at den nye generation af mikro-usb-opladere er kompatible og virker. Kun nye opladere, der opfylder de nye europæiske standarder vil blive betragtet som "universalopladere".

[Til toppen]

 Nogle producenter taler allerede nu om mobiltelefoner, som ikke behøver opladere, og som kan oplades af sollys, elektro- eller radiostråler. Hvad skal vi så med disse opladere?

Memorandummet er baseret på teknologi, der ventes at være almindelig i de kommende år. Men harmoniseringen skal følge med den teknologiske udvikling.

I øjeblikket findes der ingen effektiv oplademulighed for mobiltelefoner uden en særskilt oplader. Der er kun nogle få mobiltelefoner, der kan oplades med sollys, men de er ikke noget masseprodukt og bliver det nok heller ikke. I EU-landene er der i gennemsnit ikke sollys nok til at oplade batterier fra en forholdsvis lille overflade.

[Til toppen]

 Hvor kan man købe den nye fælles oplader? Findes den i alle EU-lande fra januar 2011?

Det er vigtigt at huske, at den nye oplader vil blive introduceret gradvis. Hvordan den vinder indpas, afhænger af forbrugernes adfærd, og hvor hurtigt de gamle mobiltelefoner bliver udskiftet. Under alle omstændigheder gør standardiseringsarbejdet det muligt, at den nye oplader er i butikkerne i de første måneder i 2011, og det har de største mobiltelefonfabrikanter forpligtet sig til. Kommissionen vil holde et vågent øje med, om det sker.

Kommissionen kan ganske vist ikke afgøre, hvilke markedsførings- og distributionsstrategier producenterne vil følge, men den er overbevist om, at universalopladeren vil komme ud til forbrugerne ad de sædvanlige kanaler i løbet af 2011.

[Til toppen]

 Kommer de nye opladere til at koste nogenlunde det samme som de andre, eller bliver de dyrere?

Kommissionen har ikke disse oplysninger og kan ikke blande sig i producenternes prispolitik. Kommissionen mener, at den økonomiske fordel ved universalopladeren kommer af, at forbrugerne kan købe mobiltelefoner uden en oplader og fra stordriftsfordelene ved fælles standarder.

[Til toppen]

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden