Tato stránka byla uložena do archívu dne 02/02/2015
02/02/2015

Cesta

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Radiokomunikační a telekomunikační koncová zařízení

Jedna nabíječka pro všechny typy mobilních telefonů - Casté dotazy

One charger for all logo © European Union 2008-2011
 1. V čem je problém? 
 2. Jaké je předpokládané řešení?
 3. Komu to přinese užitek a jaký?
 4. Jaký bude vliv MoU na výši cen?
 5. Vztahuje se MoU na všechny mobilní telefony?
 6. Na jakém společném rozhraní se výrobci dohodli?
 7. Kdy pravděpodobně tento návrh vstoupí v platnost?
 8. Které společnosti MoU podepsaly?
 9. Na které země se MoU vztahuje?
 10. Jak dlouho se bude mobilní telefon novou společnou nabíječkou nabíjet?
 11. Jak MoU pamatuje na případná bezpečnostní rizika daná používáním nabíječek s mobilními telefony různých výrobců?
 12. Proč se MoU vztahuje pouze na mobilní telefony, a nikoliv také na další výrobky jako například přehrávače MP3, notebooky atd?
 13. Co bude všemi starými nabíječkami? Skončí jednoduše mezi odpadky?
 14. Nabíječku Micro-USB již mám. Mohu s ní nabíjet všechny mobilní telefony s Micro-USB konektorem?
 15. Někteří výrobci hovoří o telefonech, které nepotřebují nabíječky a mohly by být napájeny solární energií nebo elektromagnetickým vlněním. Jsou tedy vůbec tyto nabíječky zapotřebí?
 16. Kde si budou moci spotřebitelé koupit tuto novou společnou nabíječku? Bude ve všech členských státech k dostání od ledna 2011?
 17. Budou tyto nové nabíječky stát zhruba stejně jako ty staré, nebo budou dražší?

 V čem je problém?

Nekompatibilnost nabíječek mobilních telefonů je závažným problémem pro životní prostředí a obtěžuje uživatele v celé Evropské unii. V současnosti mívá každý model mobilního telefonu vlastní typ nabíječky. Uživatel, jenž si chce pořídit jiný mobilní telefon, obvykle dostane novou nabíječku a té dosavadní se zbaví, i když je v bezvadném stavu. Takto zbytečně vzniká velké množství elektronického odpadu.

[Na začátek]

 Jaké je předpokládané řešení?

Zavedení jednotných nabíječek mobilních telefonů bude pro hospodářství i životní prostředí velkým přínosem. Na žádost Evropské komise se hlavní výrobci mobilních telefonů v úzké spolupráci s útvary Komise dohodli v memorandu o porozumění (dále jen MoU) na tom, že pro mobilní telefony s možností přenosu dat prodávané v EU budou zavedeny jednotné nabíječky. Výrobci se zavazují, že budou poskytovat kompatibilní nabíječky založené na technologii Micro-USB konektoru. Jakmile tento závazek vstoupí v platnost, kompatibilní mobilní telefony s možností přenosu dat bude možné nabít každou společnou nabíječkou.

[Na začátek]

 Komu to přinese užitek a jaký?

Spotřebitelé si nebudou muset s novým mobilním telefonem pokaždé kupovat i nabíječku. Nabíječky budou účinnější, levnější a budou se prodávat samostatně. Spotřebitelé si budou moci nabíjet mobilní telefony novou společnou nabíječkou.

Očekává se, že zavedení jednotných nabíječek bude značným přínosem pro životní prostředí: poklesem počtu nadbytečně prodaných nabíječek se sníží množství elektronického odpadu, kterého dnes vznikají tisíce tun. Jelikož budou společné nabíječky v souladu s nejnovějšími evropskými normami o energetické účinnosti, má se také zlepšit jejich energetická účinnost a tím snížit spotřeba energie.

[Na začátek]

 Jaký bude vliv MoU na výši cen?

Spotřebitelé si budou moci koupit mobilní telefon bez nabíječky, čímž by měla klesnout jeho cena. Budou si moci rovněž zakoupit samostatnou nabíječku, která bude ve srovnání se současným stavem mnohem ekonomičtější.

[Na začátek]

 Vztahuje se MoU na všechny mobilní telefony?

MoU se vztahuje na mobilní telefony s možností přenosu dat, tj. na ty, které mají datový port a lze je připojit k počítači. Nevztahuje se na mobilní telefony, které nepodporují přenos dat, a nevztahuje se také na některé telefony neobvyklých rozměrů, například o velikosti náramkových hodinek. Vezmeme-li však v úvahu, že lidé si nový mobilní telefon pořizují průměrně jednou za dva roky, pak lze podle vývoje na trhu vyznačujícího se neustálým růstem počtu prodaných mobilních telefonů s možností přenosu dat očekávat, že společná nabíječka převáží do dvou let po svém zavedení v roce 2011.

[Na začátek]

 Na jakém společném rozhraní se výrobci dohodli?

Výrobci se dohodli na rozhraní Micro-USB, na jehož základě byly vytvořeny společné technické požadavky, aby byla zajištěna plná kompatibilita nabíječek a mobilních telefonů. Tyto technické požadavky byly převedeny na evropské normy.

Pozn.: Dohoda povoluje použití adaptéru.

[Na začátek]

 Kdy pravděpodobně tento návrh vstoupí v platnost?

Očekává se, že první generace mobilních telefonů s novou společnou nabíječkou se na trhu EU objeví začátkem roku 2011 po dokončení prací na normalizaci. Komise bude s příslušným průmyslovým odvětvím úzce spolupracovat, aby se tato dohoda na trhu realizovala co nejdříve.

[Na začátek]

 Které společnosti MoU podepsaly?

MoU podepsalo těchto 14 společností: Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (mobilní telefony ALCATEL), Texas Instruments a Atmel. Více než 90 % v Evropě prodaných mobilních telefonů v současnosti nese jejich značky.

[Na začátek]

 Na které země se MoU vztahuje?

MoU se vztahuje na všech 27 členských států EU. Protože je však trh s mobilními telefony globální, technické požadavky na nové nabíječky projednáváme s ostatními mezinárodními organizacemi pro normalizaci s cílem napomoci přijetí společné evropské nabíječky na světových trzích. Kdyby se společná nabíječka používala i jinde na světě, stala by se ještě výhodnější.

[Na začátek]

 Jak dlouho se bude mobilní telefon novou společnou nabíječkou nabíjet?

Velká většina telefonů se nabije do dvou hodin. Bude-li se nabíjet velká baterie malou nabíječkou, může to trvat až šest hodin.

[Na začátek]

 Jak MoU pamatuje na případná bezpečnostní rizika daná používáním nabíječek s mobilními telefony různých výrobců?

MoU je doprovázeno vypracováním nových evropských norem, které mají na zřeteli elektromagnetické emise a zajišťují, aby společné nabíječky byly dostatečně imunní vůči vnějším zásahům. Společně s platnými normami podle příslušných směrnic tyto evropské normy vytvoří podmínky pro bezpečné používání nových nabíječek a mobilních telefonů.

[Na začátek]

 Proč se MoU vztahuje pouze na mobilní telefony, a nikoliv také na další výrobky jako například přehrávače MP3, notebooky atd?

Očekává se, že se časem může vyvinout jednotné řešení nabíjení použitelné pro ostatní přenosná komunikační zařízení a postupně také pro stále více výrobků. K tomu však nemůže dojít ihned. Za prvé, mobilní telefony jsou zdaleka nejpočetnější skupinou těchto zařízení a používá je obrovské množství spotřebitelů. Za druhé, mezi jednotlivými zařízeními existují rozdíly. Notebooky mají například mnohem větší baterie než kapesní přístroje, takže požadavky na nabíječky se liší. Za třetí, je třeba zohlednit rozdílné požadavky na bezpečnost.

[Na začátek]

 Co bude všemi starými nabíječkami? Skončí jednoduše mezi odpadky?

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) upravující sběr a recyklaci elektronických zařízení (směrnice 2002/96/ES) je v platnosti od února 2003. Stanovuje vytvoření sběrného systému, v jehož rámci může spotřebitel bezplatně vrátit použitý elektronický odpad. Přesto se v Evropské unii řádně zpracuje jen pouhá třetina elektrického a elektronického odpadu.

Proto Evropská komise v prosinci 2008 předložila revizi směrnice o elektrických a elektronických zařízeních, v níž navrhuje, aby touto cestou bylo zpracováváno 65 % průměrné váhy elektrických a elektronických zařízení.

[Na začátek]

 Nabíječku Micro-USB již mám. Mohu s ní nabíjet všechny mobilní telefony s Micro-USB konektorem?

Někteří výrobci již dodávají nabíječky s Micro-USB konektorem, které jsou však určeny pro konkrétní modely mobilních telefonů a nemusí být použitelné k nabíjení všech typů mobilních telefonů s Micro-USB konektorem.

K zajištění kompatibility a funkčnosti nové generace Micro-USB nabíječek bylo zapotřebí definovat evropské normy (včetně IEC/EN62684). Pouze nové nabíječky, které splňují nové evropské normy, lze považovat za "společnou nabíječku".

[Na začátek]

 Někteří výrobci hovoří o telefonech, které nepotřebují nabíječky a mohly by být napájeny solární energií nebo elektromagnetickým vlněním. Jsou tedy vůbec tyto nabíječky zapotřebí?

MoU je založeno na technologii, o které se předpokládá, že bude v následujících letech masově rozšířena. Sjednocování by však mělo brát zřetel na technologické inovace.

Prozatím neexistuje žádný účinný způsob nabíjení mobilních telefonů, jenž by nevyžadoval samostatnou nabíječku. Tu a tam se najdou některé modely telefonů, které lze dobíjet využitím solární energie, ale nejsou příliš rozšířené a není pravděpodobné, že se stanou masovou záležitostí. V EU není v průměru sluneční záření dostatečně intenzivní, aby k napájení baterií postačovala relativně malá ploška.

[Na začátek]

 Kde si budou moci spotřebitelé koupit tuto novou společnou nabíječku? Bude ve všech členských státech k dostání od ledna 2011?

Je důležité mít na paměti, že nová společná nabíječka bude zaváděna postupně a průběh bude hodně záviset na chování spotřebitelů a na rychlosti, s jakou budou vyměňovány staré telefony. Dokončení prací na normalizaci však každopádně umožňuje, aby společná nabíječka byla k dostání již v prvních měsících roku 2011, a hlavní výrobci mobilních telefonů se zavázali, že tomu tak bude. Evropská komise bude pozorně dohlížet na to, zda to dodrží.

Na druhou stranu Evropská komise nemůže rozhodovat o marketingových a prodejních strategiích výrobců, předpokládá však, že společná nabíječka bude veřejnosti prostřednictvím běžných prodejních kanálů v průběhu roku 2011 dostupná.

[Na začátek]

 Budou tyto nové nabíječky stát zhruba stejně jako ty staré, nebo budou dražší?

Tuto informaci nemá Evropská komise k dispozici a nemůže zasahovat do cenotvorby výrobců. Evropská komise spatřuje cenovou výhodnost společných nabíječek v tom, že spotřebitelé si budou moci kupovat mobilní telefony bez nabíječek, a v úsporách z rozsahu, které společné normy umožňují.

[Na začátek]

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku