Навигационна пътека

Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройств

Едно зарядно устройство за всички - Въпроси?

One charger for all logo © European Union 2008-2011
 1. В какво се състои проблемът? 
 2. Какво решение се предвижда?
 3. Кой ще има полза от това и как?
 4. Как ще се отрази меморандумът за разбирателство върху цените?
 5. До всички мобилни телефони ли се отнася меморандумът за разбирателство?
 6. Какъв е договореният общ интерфейс?
 7. Кога се очаква предложението да влезе в сила?
 8. Кои компании са подписали меморандума за разбирателство?
 9. В кои страни се прилага меморандумът за разбирателство?
 10. Колко време ще отнема зареждането на мобилен телефон с новото универсално зарядно устройство?
 11. В меморандума отчетени ли са възможните рискове за безопасността, свързани с използването на зарядни устройства и мобилни телефони, произведени от различни производители?
 12. Защо меморандумът се отнася само до мобилните телефони, а не и до други продукти като MP3 плейъри, лаптопи и т.н.?
 13. Какво ще се случи със старите зарядни устройства? Просто ще бъдат изхвърлени?
 14. Вече имам микро-USB зарядно устройство. Мога ли да го използвам за зареждане на всички мобилни телефони с микро-USB конектор?
 15. Някои производители вече говорят за телефони, които нямат нужда от зарядни устройства и се захранват със слънчева енергия, електромагнитни вълни или радиовълни. Защо се нуждаем от тези устройства?
 16. Откъде могат да се закупят новите универсални зарядни устройства? И ще се предлагат ли във всички страни членки от януари 2011 г.?
 17. Цената на новите зарядни устройства подобна ли ще е на тази на предишните или ще е по-висока?

 В какво се състои проблемът?

Несъвместимостта на зарядните устройства за мобилни телефони представлява голям екологичен проблем и причинява неудобство на потребителите в Европейския съюз. В момента за различните мобилни телефони се продават отделни зарядни устройства. Потребител, който иска да смени мобилния си телефон, обикновено се сдобива с ново зарядно устройство и изхвърля старото, въпреки че то работи отлично. Това води до ненужно образуване на значителни количества електронни отпадъци.

[Нагоре]

 Какво решение се предвижда?

Уеднаквяването на зарядните устройства за мобилни телефони ще е от значителна полза за икономиката и околната среда. По искане на Европейската комисия и в тясно сътрудничество с нейните служби основните производители на мобилни телефони се договориха в меморандум за разбирателство да уеднаквят зарядните устройства за продаваните в ЕС мобилни телефони, които поддържат обмен на данни. Компаниите се ангажират с осигуряването на съвместимост на зарядните устройства въз основата на микро-USB интерфейса. След като ангажиментът влезе в сила, ще е възможно зареждане на съвместимите мобилни телефони с универсално зарядно устройство.

[Нагоре]

 Кой ще има полза от това и как?

На потребителите няма да се налага да купуват ново зарядно устройство с всеки мобилен телефон, а освен това е възможно да се повиши ефективността и да се понижи цената на продаваните отделно устройства. Потребителите ще могат да зареждат мобилните си телефони с новото универсално зарядно устройство.

Ползите за околната среда най-вероятно ще бъдат значителни – намаляването на броя на ненужно продаваните зарядни устройства ще доведе до намаляване на свързаното с това образуване на електронни отпадъци, които в момента са от порядъка на хиляди тонове. Очаква се също така общите зарядни устройства да бъдат с подобрена енергийна ефективност, тъй като ще бъдат съобразени с най-новите европейски стандарти в тази област. Това ще доведе до намаляване на потреблението на енергия.

[Нагоре]

 Как ще се отрази меморандумът за разбирателство върху цените?

Потребителите ще могат да купуват мобилни телефони без зарядно устройство, което логично ще ги направи по-евтини. Те също така ще могат да закупуват много по-изгодно отделни устройства, отколкото в момента.

[Нагоре]

 До всички мобилни телефони ли се отнася меморандумът за разбирателство?

Меморандумът се отнася до всички мобилни телефони, които позволяват обмен на данни, т.е. разполагат с порт за пренос на данни и могат да се свържат към компютър. Меморандумът не се отнася до мобилни телефонни, които не поддържат обмен на данни, и до някои необичайни видове телефони, като например такива във формата на ръчен часовник. Все пак, отчитайки факта, че хората сменят мобилния си телефон средно на всеки две години и че според пазарните тенденции броят на телефоните, поддържащи обмен на данни, ще продължи да нараства, очакванията са, че универсалното зарядно устройство ще се използва масово до две години след въвеждането си през 2011 г.

[Нагоре]

 Какъв е договореният общ интерфейс?

Компаниите се съгласиха да разработят общи спецификации въз основа на микро-USB интерфейса, което позволява пълна съвместимост на зарядните устройства и мобилните телефони. Тези спецификации бяха приети за европейски стандарти.

N.B. Споразумението позволява използването на адаптер.

[Нагоре]

 Кога се очаква предложението да влезе в сила?

Очаква се първото поколение мобилни телефони, съвместими с новото универсално зарядно устройство, да се появят на пазара на ЕС в началото на 2011 г. след приключването на работата по стандартизация. Комисията ще работи в тясно сътрудничество с компаниите, за да подпомогне възможно най-бързото прилагане на споразумението на пазара.

[Нагоре]

 Кои компании са подписали меморандума за разбирателство?

Меморандумът е подписан от следните 14 компании – Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (мобилни телефони ALCATEL), Texas Instruments и Atmel. Заедно те произвеждат повече от 90% от мобилните телефони, които в момента се продават в Европа.

[Нагоре]

 В кои страни се прилага меморандумът за разбирателство?

Меморандумът се прилага във всички 27 страни членки на ЕС. В същото време, тъй като пазарът на мобилни телефони е глобален, техническите спецификации на новите зарядни устройства се обсъжда с други международни организации по стандартизация с цел подпомагане на въвеждането на европейското универсално зарядно устройства на световните пазари. Възможността за използването му в други части на света ще увеличи още повече свързаните с него удобства.

 Колко време ще отнема зареждането на мобилен телефон с новото универсално зарядно устройство?

Повечето телефони ще се зареждат в рамките на 2 часа. Когато батерията е с голям капацитет, а зарядното устройство е малко, зареждането може да отнеме до 6 часа. .

[Нагореt]

 В меморандума отчетени ли са възможните рискове за безопасността, свързани с използването на зарядни устройства и мобилни телефони, произведени от различни производители?

Меморандумът за разбирателство е придружен от разработването на нови стандарти, с които се вземат предвид електромагнитните излъчвания и се гарантира, че универсалните зарядни устройства са достатъчно устойчиви на външни смущения. Заедно със съществуващите стандарти в съответните директиви това ще позволи безопасната употреба на новите зарядни устройства и мобилни телефони.

[Нагоре]

 Защо меморандумът се отнася само до мобилните телефони, а не и до други продукти като MP3 плейъри, лаптопи и т.н.?

В бъдеще се очаква да се появи универсално решение за зареждане, което да се използва за все повече други видове преносими комуникационни устройства. Това обаче не може да стане веднага. Първо, мобилните телефони несъмнено представляват най-голямата група от подобни продукти и се използват от огромен брой потребители. Второ, съществува разлика между отделните устройства. Лаптопите например имат батерии с много по-голям капацитет от джобните устройства и изискванията към зарядните устройства са различни. Трето, рисковете за безопасността, които трябва да се вземат предвид, са различни. .

[Нагоре]

 Какво ще се случи със старите зарядни устройства? Просто ще бъдат изхвърлени?

Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), чрез която се насърчава събирането и преработването на електронно оборудване, е в сила от февруари 2003 г. Тя съдържа разпоредби за създаване на системи за събиране на отпадъци, в рамките на които потребителите да могат да връщат своите използвани електронни устройства безплатно. Въпреки това само една трета от тези отпадъци се обработват по подходящ начин в Европейския съюз.

Поради това през декември 2008 г. Европейската комисия предложи директивите за електрическото и електронното оборудване да се преразгледат, като целта е да се постигне събираемост от 65% от средното количество на този тип оборудване, пуснато на пазара през предходните две години.

[Нагоре]

 Вече имам микро-USB зарядно устройство. Мога ли да го използвам за зареждане на всички мобилни телефони с микро-USB конектор?

Някои производители вече предлагат зарядни устройства с микро-USB конектор, но те са произведени за конкретни мобилни телефони и е възможно да не са подходящи за зареждане на всички видове телефони с такъв конектор. .

За да се гарантира съвместимостта и функционалността на новото поколение микро-USB зарядни устройства, бе необходимо разработването на европейски стандарти (включително IEC/EN62684) и само новите устройства, които са съобразени с новите стандарти, ще се считат за "универсално зарядно устройство".

[Нагоре]

 Някои производители вече говорят за телефони, които нямат нужда от зарядни устройства и се захранват със слънчева енергия, електромагнитни вълни или радиовълни. Защо се нуждаем от тези устройства?

Меморандумът за разбирателство се основава на технология, за която се очаква да стане широко разпространена през идните години. В същото време хармонизацията трябва да следва технологичните иновации.

В момента не съществува ефективен механизъм за зареждане на мобилни телефони без използването на отделно зарядно устройство. Има само някои телефони, които могат да се зареждат със слънчева енергия, но те не са масов продукт и е малко вероятно да се превърнат в такъв. В ЕС средното количество слънчева светлина не е достатъчно за захранването на батерии от подобна сравнително малка повърхност.

[Нагоре]

 Откъде могат да се закупят новите универсални зарядни устройства? И ще се предлагат ли във всички страни членки от януари 2011 г.?

Важно е да не се забравя, че въвеждането на универсалното зарядно устройство ще става постепенно и в голяма степен ще зависи от поведението на потребителите и темпото на замяна на старите телефони. При всички случаи краят на работата по стандартизация позволява общото зарядно устройство да започне да се предлага през първите месеци на 2011 г. и производителите на мобилни телефони се ангажираха с това. Европейската комисия ще следи отблизо този процес.

От друга страна Комисията не може да определя стратегиите на производителите за търговия и разпространение, но тя е убедена, че през 2011 г. универсалните зарядни устройства ще са достъпни за потребителите чрез обичайните канали за продажба.

[Нагоре]

 Цената на новите зарядни устройства подобна ли ще е на тази на предишните или ще е по-висока?

Европейската комисия не разполага с информация за това и не може да се меси в ценовите стратегии на производителите. За Европейската комисия предимствата по отношение на цената на универсалните зарядни устройства са свързани с възможността за закупуване на мобилен телефон без зарядно устройство и икономиите от мащаба, които могат да бъдат реализирани благодарение на общите стандарти. .

[Нагоре]

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта