Cosán nascleanúna

Trealamh teirminéil raidió agus teileachumarsáide

Luchtaire amháin do chách - Breá an rud é an AE!

One charger for all logo © European Union 2008-2011

Ag éascú shaol saoránaigh an AE

Tá na fóin phóca go breá – go dtí nach mbíonn cumhacht ar bith sa chadhnra agus tú tar éis dearmad a dhéanamh an luchtaire a thabhairt leat. Ní féidir glaoch a dhéanamh. Ná teachtaireacht téacs a chur. Tú gan teacht agat ar do chuid sonraí ná ar do chuid teagmhálacha. Rud a chiallaíonn cuardach sciobtha do luchtaire comhoiriúnach.

Ach ní fada go mbeidh deireadh go deo leis an bhfadhb seo.

Tá an Coimisiún Eorpach tar éis cur ina luí ar dhéantúsóirí fóin phóca éirí as táirgeadh diomailteach agus neamhéifeachtúil luchtairí éagsúla do ghutháin éagsúla. Thoiligh ceithre cinn déag de na príomhdhéantúsóirí fóin le córas comhchuibhithe do na fóin sin atá cumasaithe do shonraí agus a dhíoltar san AE. Is é an toradh teibí atá le sonrú air sin ná caighdeáin theicniúla nua. Is é an toradh praicticiúil atá le sonrú, i siopaí – agus i bpócaí agus i málaí láimhe shaoránaigh an AE – ná gur féidir na fóin seo ar fad a luchtú le gnáthphluga Micro-USB.

Is é atá i gceist leis sin ar fad i gcás an chomhshaoil ná níos lú dramhaíola leictrí, ós rud é go meastar go dtáirgtear 51,000 tona de luchtairí iomarcacha gach bliain.

Spreagadh smaointeoireacht lucht an tionscail ag gníomhaíocht an AE – agus cuireadh dlús le próiseas ar féidir go dtógfadh sé blianta sula gcuirfeadh na comhlachtaí i bhfeidhm é dá ligfí dóibh é a dhéanamh as a stuaim féin. Ina theannta sin, tá an méid seo bainte amach ag an AE gan iachall a bheith air reachtaíocht chasta nua a thabhairt isteach.

Léiriú soiléir é seo, leoga, ar cheann de na bealaí inar féidir leis an AE cabhrú lena chuid saoránach – ní trí mheán na ndlíthe amháin, ach freisin trí bheith ina cheann tiomána do chur chuige ciallmhar ag an leibhéal Eorpach a théann chun leasa gach duine.

Agus is féidir go ndéanfaí an próiseas a fhorbairt tuilleadh, sa tslí go gcuirfí an dlaíóg mhullaigh ar chúrsaí. Nach mbeadh sé ar fheabhas ar fad mura mbeadh orainn ach luchtaire amháin a úsáid d'ár gcuid gléasanna leictreonacha ar fad sa bhaile? Dar leis an gCoimisiún, ós rud é gurb é margadh na bhfón pócaí an margadh is mó ar fad do na hearraí leictreonacha tomhaltais, go nglacfaidh na gléasanna sin a bhfuil toilleadh cadhnra den chineál céanna acu – leithéidí ceamaraí agus seinnteoirí ceoil – leis an luchtaire nua ar bhonn forásach.

Mar gheall ar an gcomhoiriúnacht leis an luchtaire comhchoiteann cuirfear tuilleadh leis na cuspóirí seo a leanas – go ndéanfaí saol na saoránach Eorpach a éascú, an comhshaol a chosaint agus costas cheannach na ngléasanna leictreonacha a laghdú. Déanfaidh an Coimisiún grinnmhonatóireacht ar an bpróiseas coinbhéirseachta seo agus déanfaidh sé beart a théann chun leasa na saoránach.

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo