Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Radio- och teleterminalutrustning

En laddare för alla - Tänk grönt

One charger for all logo © European Union 2008-2011

nkompatibla mobilladdare: onödigt slöseri med resurser

Över 185 miljoner mobiltelefoner säljs i EU varje år, varav över 50 procent är ersättningstelefoner. När du köper en ny mobil medföljer en laddare, eller så kanske din gamla laddare inte fungerar med den nya telefonen. På grund av detta beräknas 50 000 tusen ton laddare bli överflödiga varje år. Andra uppskattningar talar om över en miljard oanvända laddare som ligger bortglömda i skåp och lådor runtom i Europa.

Standardladdare förväntas ge avsevärda miljöfördelar. Antalet laddare som säljs i onödan kommer att minska, vilket minskar elavfallet. Standardladdaren förväntas också förbättra energieffektiviteten genom att den uppfyller de senaste europeiska standarderna, och det leder i sin tur till minskad energiförbrukning.

Vad händer med de gamla laddarna?

Direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEEEnglish) har varit i kraft sedan februari 2003. Direktivet främjar insamling och återvinning av elektronisk utrustning, och innehåller bestämmelser om insamlingssystem för att konsumenterna ska kunna slänga sitt elavfall utan kostnad. Endast en tredjedel av det elektriska och elektroniska avfallet i Europeiska unionen behandlas dock på lämpligt sätt.

I december 2008 föreslog Europeiska kommissionen därför en översyn av direktivet om elektrisk och elektronisk utrustning. Kommissionen satte upp målet att återanvändningen och materialåtervinningen av elektrisk och elektronisk utrustning skulle ökas till minst 65 procent av den genomsnittliga vikten för varje produkt.

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida