This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Cosán nascleanúna

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Trealamh teirminéil raidió agus teileachumarsáide

Luchtaire amháin do chách - Bí glas

One charger for all logo © European Union 2008-2011

Luchtairí fóin phóca nach bhfuil comhoiriúnach: cur amú acmhainní nach bhfuil gá leis

Gach bliain díoltar breis is 185 milliún fón póca san AE, agus is fóin athsholáthair iad níos mó ná 50 faoin gcéad acu sin. De dheasca theacht fón nua le luchtairí nua, nó nach bhfuil comhoiriúnach le seanluchtairí, meastar go bhfágtar 50,000 tona luchtairí iomarcach gach bliain. De réir meastachán eile tá níos mó ná billiún luchtairí ina luí thart i gcupaird agus i dtarraiceáin ar fud na hEorpa agus iad gan a bheith á n-úsáid.

Meastar go mbeidh buanna suntasacha ag baint le comhchuibhiú na luchtairí, ó thaobh an chomhshaoil de. Le laghdú líon na luchtairí a dhíoltar gan ghá laghdófar an dramhaíl leictreonach a bhaineann leis sin dá réir. Táthar ag súil leis go gcuirfidh luchtaire comhchoiteann feabhas ar an éifeachtúlacht fhuinnimh freisin, óir comhlíonann sé caighdeáin Chomhchuibhithe is déanaí na hEorpa, rud a laghdaíonn an tomhaltas fuinnimh.

Cad é a tharlaíonn do na seanluchtairí ar fad?

Tá feidhm leis an Treoir um Dhreamhthrealamh Leictreach agus Leictreonach (WEEEEnglish) a chuireann chun cinn bailiú agus athchúrsáil an trealaimh leictreonaigh (Treoir 2002/96/EC) ó bhí Mí Feabhra 2003 ann. Déanann sé soláthar do chruthú scéimeanna bailithe mar a dtugann tomhaltóirí a gcuid e-dramhaíola ar ais saor in aisce. Ní phléitear ach leis an tríú cuid den dramhaíl leictreach agus leictreonach san Aontas Eorpach mar ba chóir, áfach.

I Mí na Nollag, 2008, mar sin de, mhol an Coimisiún Eorpach athbhreithniú ar an treoir um threalamh leictreach agus leictreonach; molann an Coimisiún go bpléifí le 65% de mheánmheáchan an trealaimh leictrigh agus leictreonaigh.

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo