Διαδρομή πλοήγησης

Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξο

Ένας φορτιστής για όλα τα κινητά - Σκεφθείτε το περιβάλλον

One charger for all logo © European Union 2008-2011

Μη συμβατοί φορτιστές κινητών τηλεφώνων: μια περιττή σπατάλη πόρων

Κάθε χρόνο πωλούνται στην ΕΕ περισσότερα από 185 εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα, τα οποία σε ποσοστό άνω του 50% αντικαθιστούν παλιότερες συσκευές. Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα καινούρια τηλέφωνα συνοδεύονται από καινούριους φορτιστές ή δεν είναι συμβατά με τους παλιούς φορτιστές, εκτιμάται ότι 50.000 τόνοι φορτιστών παροπλίζονται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις, περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο φορτιστές που δεν χρησιμοποιούνται βρίσκονται διάσπαρτοι σε ντουλάπια και συρτάρια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα οφέλη για το περιβάλλον από την εναρμόνιση των φορτιστών αναμένεται να είναι σημαντικά. Η μείωση του αριθμού των φορτιστών που πωλούνται άσκοπα θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των παραγόμενων ηλεκτρονικών αποβλήτων. Ο κοινός φορτιστής αναμένεται επίσης να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση, δεδομένου ότι θα συμμορφώνεται με τα νεότερα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα κι ως εκ τούτου θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Τι θα συμβεί με τους παλιούς φορτιστές;

Η οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHEEnglish) με την οποία προωθείται η συλλογή και ανακύκλωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία 2002/96/ΕΚ) βρίσκεται σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2003. Προβλέπει τη δημιουργία συστημάτων συλλογής, μέσω των οποίων οι καταναλωτές θα μπορούν να επιστρέφουν δωρεάν τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητά τους. Ωστόσο, μόνο το ένα τρίτο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάλλεται σε κατάλληλη επεξεργασία.

Για το λόγο αυτό, τον Δεκέμβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρότεινε να συλλέγεται το 65% του μέσου βάρους του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση