Sti

Radio- og teleterminaludstyr

Én oplader for alle - Det grønne

One charger for all logo © European Union 2008-2011

Opladere, der kun kan bruges med én type mobil: et unødvendigt spild af ressourcer

Hvert år sælges der over 185 mio. mobiltelefoner i EU, og over halvdelen af dem er erstatningstelefoner. Eftersom nye mobiler leveres med nye opladere eller ikke kan anvendes med gamle opladere, vurderes det, at 50 000 ton opladere bliver overflødige hvert år. Andre vurderer, at der ligger over en mia. opladere rundt omkring i de europæiske skabe og skuffer, som ikke bruges mere..

De miljømæssige fordele ved standardopladere forventes at være store. Når der sælges færre unødvendige opladere, vil der blive skabt mindre elektronisk affald. Universalopladeren forventes også at være mere energieffektiv, fordi den skal overholde de nyeste europæiske, harmoniserede standarder, hvilket vil mindske energiforbruget.

Hvad sker der så med de gamle opladere?

Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEEEnglish), som fremmer indsamling og genanvendelse af elektronisk udstyr (Direktiv 2002/96/EF) har været gældende siden februar 2003. Direktivet danner grundlag for indsamlingsordninger, hvor du gratis kan aflevere dit brugte elektronik. Men kun en tredjedel af EU’s elektriske og elektroniske affald bliver bortskaffet på den rigtige måde.

Derfor ønskede Europa-Kommissionen i december 2008 en revidering af direktivet om elektrisk og elektronisk affald og foreslog en målsætning om at få indsamlet og bortskaffet 65 % af gennemsnitsvægten på elektrisk og elektronisk udstyr.

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden