Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройств

Едно зарядно устройство за всички - Мислете "еко"

One charger for all logo © European Union 2008-2011

Несъвместимите зарядни устройства за мобилни телефони: ненужно пилеене на ресурси

Всяка година в ЕС се продават над 185 милиона мобилни телефона, повече от 50 процента от които заменят стар апарат. Поради факта, че новите телефони са окомплектовани с нови зарядни устройства или са съвместими със старите, приблизително 50 000 тона зарядни устройства стават непотребни всяка година. Според други изчисления в шкафове и чекмеджета в цяла Европа има над милиард неизползвани зарядни устройства.

Очаква се хармонизирането на зарядните устройства да окаже значително благотворно въздействие върху околната среда. Намаленият брой ненужно продавани зарядни устройства ще редуцира свързаните с тях количества електронни отпадъци. Очаква се също единното зарядно устройство да подобри енергийната ефективност, тъй като то съответства на най-новите европейски хармонизирани стандарти. Така ще се намали потреблението на енергия.

Какво ще стане с всички стари зарядни устройства?

Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (OEEOEnglish), насърчаваща събирането и рециклирането на електронно оборудване (Директива 2002/96/ЕО), е в сила от февруари 2003 г. Тя предвижда създаване на схеми за събиране, при които потребителите да връщат електронни отпадъци безплатно. За съжаление обаче само една трета от електрическите и електронните отпадъци в Европейския съюз се обработват правилно.

Ето защо през декември 2008 г. Европейската комисия предложи преразглеждане на Директивата относно електрическото и електронното оборудване; нейното предложение е да се достигне до 65% от средното тегло на електрическото и електронното оборудване.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта