Sökväg

Tryckutrustning och gasapparatur

Industrisektorn för tryckutrustning innefattar en lång rad olika produkter. Från konsumentprodukter som brandsläckare och tryckkokare, till stora och komplicerade industriella anläggningar och värmepannor i kraftverk. Även aerosolbehållare omfattas av detta avsnitt.

Sektorn för gasapparatur rör främst vanliga konsumentprodukter och kommersiella produkter för förbränning av bränslen i gasform, som används för matlagning, uppvärmning, generering av varmvatten, kylning, belysning och tvätt. Apparater som är särskilt avsedda att användas i industriella processer som utförs i industrilokaler omfattas inte.

Europeiska kommissionen främjar dessa sektorers globala och hållbara konkurrenskraft genom att analysera kännetecken och utmaningar och genom att vidta de åtgärder som krävs

  • för att säkerställa säkerhet och fri rörlighet för dessa produkter på en utvidgad inre EU-marknad, genom att handha, genomdriva, förenkla och förbättra tillämplig lagstiftning,
  • för att aktivt medverka i åtgärder för att öka tillgången till marknader i tredje land, främja samstämmighet när det gäller regelverk och bredda den inre marknaden geografiskt samt
  • för att agera inom ramen för annan relevant politik (handel, konkurrens, miljö, hälsa och säkerhet) som inverkar på sektorns konkurrenskraft.

Viktigaste ämnen

  • Pressure Equipment Directive (PED) English (en)
  • PED Guidelines Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • PED Materials English (en)
  • Simple Pressure Vessels Directive (SPVD) English (en)
  • Gas Appliances Directive (GAD) English (en)

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida