Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Tryckutrustning och gasapparatur

Industrisektorn för tryckutrustning innefattar en lång rad olika produkter. Från konsumentprodukter som brandsläckare och tryckkokare, till stora och komplicerade industriella anläggningar och värmepannor i kraftverk. Även aerosolbehållare omfattas av detta avsnitt.

Sektorn för gasapparatur rör främst vanliga konsumentprodukter och kommersiella produkter för förbränning av bränslen i gasform, som används för matlagning, uppvärmning, generering av varmvatten, kylning, belysning och tvätt. Apparater som är särskilt avsedda att användas i industriella processer som utförs i industrilokaler omfattas inte.

Europeiska kommissionen främjar dessa sektorers globala och hållbara konkurrenskraft genom att analysera kännetecken och utmaningar och genom att vidta de åtgärder som krävs

  • för att säkerställa säkerhet och fri rörlighet för dessa produkter på en utvidgad inre EU-marknad, genom att handha, genomdriva, förenkla och förbättra tillämplig lagstiftning,
  • för att aktivt medverka i åtgärder för att öka tillgången till marknader i tredje land, främja samstämmighet när det gäller regelverk och bredda den inre marknaden geografiskt samt
  • för att agera inom ramen för annan relevant politik (handel, konkurrens, miljö, hälsa och säkerhet) som inverkar på sektorns konkurrenskraft.

Viktigaste ämnen

  • Pressure Equipment Directive (PED) English (en)
  • PED Guidelines Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • PED Materials English (en)
  • Simple Pressure Vessels Directive (SPVD) English (en)
  • Gas Appliances Directive (GAD) English (en)

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida