Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Urządzenia ciśnieniowe i gazowe

Sektor przemysłowy urządzeń ciśnieniowych obejmuje szeroki wachlarz produktów. Od produktów konsumpcyjnych, jak gaśnice i szybkowary, do ogromnych i skomplikowanych instalacji przemysłowych oraz kotłów w elektrowniach. Sektor ten obejmuje również dozowniki aerozoli.

Do sektora urządzeń gazowych należą przede wszystkim pospolite produkty konsumpcyjne i komercyjne spalające paliwa gazowe używane do gotowania, ogrzewania, podgrzewania wody, mrożenia, oświetlania i prania. Nie należą do niego natomiast urządzenia zaprojektowane specjalnie z myślą o wykorzystaniu w procesach przemysłowych prowadzonych w obiektach przemysłowych.

Komisja Europejska promuje globalną i zrównoważoną konkurencyjność tych sektorów, analizując ich charakterystykę i związane z nimi wyzwania oraz podejmując niezbędne działania:

  • aby zapewnić bezpieczeństwo i swobodny przepływ tych produktów na poszerzonym rynku wewnętrznym UE poprzez zarządzanie odnośnymi przepisami, ich egzekwowanie, upraszczanie i doskonalenie;
  • aby aktywnie uczestniczyć w inicjatywach poprawy dostępu do rynków krajów trzecich, promować zbliżenie przepisów i poszerzać geograficznie rynek wewnętrzny;
  • aby oddziaływać na inne odnośne obszary polityki (handel, konkurencja, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo) mające wpływ na konkurencyjność sektora.

Temat dnia

  • Pressure Equipment Directive (PED) English (en)
  • PED Guidelines Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • PED Materials English (en)
  • Simple Pressure Vessels Directive (SPVD) English (en)
  • Gas Appliances Directive (GAD) English (en)

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj