Brú-threalamh agus fearais gháis

Clúdaíonn an earnáil tionsclaíochta brú-threalaimh réimse leathan táirgí. Ó tháirgí tomhaltais ar nós múchtóirí dóiteáin agus brú-bhruthairí suas go dtí feiris nó coirí tionsclaíochta ollmhóra agus coimpléascacha i stáisiúin chumhachtaí. Clúdaíonn an earnáil seo rannóirí aerasóil freisin.

Baineann earnáil na bhfearas gáis go mórmhór le táirgí coitianta tomhaltais agus tráchtála a dhónn breoslaí gásacha a úsáidtear le haghaidh cócaireachta, téimh, táirgthe uisce te, cuisnithe, soilsithe agus níocháin. Ní chuirtear san áireamh fearais atá ceaptha go sonrach le hiad a úsáid i bpróisis thionsclaíocha a dhéantar in áitribh thionsclaíocha.

Cuireann an Coimisiún Eorpach iomaíochas domhanda agus inbhuanaithe na n-earnálacha seo chun cinn trí anailís a dhéanamh ar na tréithe agus ar na dúshláin agus trí ghníomhartha riachtanacha a ghlacadh:

  • le sábháilteacht agus saorghluaiseacht na dtáirgí seo a chinntiú sa mhargadh inmheánach AE méadaithe tríd an reachtaíocht is infheidhme a bhainistiú, a fhorfheidhmiú, a shimpliú agus a fheabhsú;
  • le páirt ghníomhach a ghlacadh i ngníomhartha a chuireann rochtain níos fearr ar fáil ar mhargaí tríú tíortha, le coinbhéirseacht rialála a chur chun cinn agus leis an Margadh Inmheánach a leathnú ó thaobh tíreolaíochta de;
  • le hidirghabháil a dhéanamh i mbeartais ábhartha eile (trádáil, iomaíocht, comhshaol, sláinte agus sábháilteacht) a bhíonn tionchar acu ar iomaíochas na hearnála.
Comhla le hola agus gás a aistriú chuig an bpríomhphíblíne © Oleg-F - Fotolia
Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentCuir an leathanach seo chuig caraClóigh an leathanach seo