Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Trykudstyr og gasapparater

Branchesektoren for trykudstyr omfatter mange vidt forskellige produkter. Lige fra forbrugerprodukter som brandslukkere og trykkogere op til enorme og komplicerede industrianlæg eller trykkedler på kraftværker. Aerosolapparater hører også til i denne sektor.

Sektoren for gasapparater vedrører hovedsagelig almindelige forbruger- og erhvervsprodukter, brændbart brændstof med gasindhold, der bruges til madlavning, opvarmning, varmtvandsproduktion, køleskabe, belysning og vask. Apparater, der er specifikt udformet til brug i industrielle processer, der foregår på fabriksområder, er ikke medtaget.

Europa-Kommissionen styrker disse sektorers globale og bæredygtige konkurrencedygtighed ved at analysere deres særtræk og udfordringer og ved at handle, når det er påkrævet:

  • for at sikre produkternes sikkerhed og frie bevægelighed i EU's udvidede indre marked ved at forvalte, håndhæve, forenkle og forbedre den gældende lovgivning;
  • for aktivt at deltage i aktioner, der skal give mere adgang til tredjelandes markeder, for at fremme lovmæssig konvergens og for at udvide det indre marked geografisk;
  • for at gribe ind i anden relevant politik (handel, konkurrence, miljø, sundhed og sikkerhed), der påvirker sektorens konkurrencedygtighed.

Vigtigste emner

  • Pressure Equipment Directive (PED) English (en)
  • PED Guidelines Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • PED Materials English (en)
  • Simple Pressure Vessels Directive (SPVD) English (en)
  • Gas Appliances Directive (GAD) English (en)

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden