Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Gruvbrytning, metaller och mineraler

Stålindustrin, industrin för icke-järnmetaller, industrin för icke-metalliska mineraliska produkter (cement, keramik, glas och kalk) och den icke-energirelaterade utvinningsindustrin (gruvbrytning och mineraler) omfattas av generaldirektoratet för näringslivs uppdrag, som är att säkerställa att dessa sektorer kan verka inom ramar som gör det möjligt att uppnå en god konkurrenskraft, särskilt med hänsyn till principerna för hållbar utveckling och god affärssed.

Vi utför detta uppdrag genom att

  • utvärdera hur gemenskapens instrument, lagstiftning och politik inverkar på dessa sektorer, framför allt när det gäller miljö, konkurrens och internationell handel, innovation samt forskning och utveckling (FoU),
  • uppmuntra dessa sektorer att bidra till att förverkliga målen för politiken för hållbar utveckling och att delta i relevanta gemenskapsprogram,
  • tillhandahålla information om gemenskapsutveckling till representativa organ, särskilt genom gruppen för råvaruförsörjning,
  • utvärdera omstruktureringen av stålindustrin i anslutningsländerna,
  • samla in omfattande ekonomiska och tekniska uppgifter om dessa sektorer inom EU.

Viktigaste ämnen

  • Non-metallic mineral products Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-ferrous metals Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Overview of the steel industry Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Legislation and reports Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-energy extractive industries Deutsch (de)English (en)français (fr)

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida