Navigačný riadok

Ťažba, kovy a nerasty

Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel sa venuje aj odvetviam zahŕňajúcim výrobky z ocele, neželezných kovov či nekovových nerastov (cementu, keramiky, skla a vápenca) a odvetviam ťažby neenergetických surovín, pričom jeho poslaním je zabezpečiť, aby tieto sektory mohli pôsobiť v takom rámci, ktorý im umožní dosiahnuť vysoký stupeň konkurencieschopnosti, s osobitným dôrazom na zásady trvalo udržateľného rozvoja a postupy spravodlivého obchodu.

Toto poslanie plníme prostredníctvom:

  • hodnotenia dosahu nástrojov, právnych predpisov a politík Spoločenstva na tieto sektory, najmä v súvislosti so životným prostredím, hospodárskou súťažou a medzinárodným obchodom, inováciami, a výskumom a vývojom,
  • podporou týchto sektorov, aby prispievali k plneniu politiky trvalo udržateľného rozvoja a zúčastňovali sa na príslušných programoch Spoločenstva,
  • komunikovania informácií zastupiteľským orgánom o vývoji v Spoločenstve, najmä prostredníctvom pracovnej skupiny pre dodávky surovín,
  • posúdenia reštrukturalizácie oceliarskeho priemyslu v pristupujúcich krajinách,
  • zberu komplexných hospodárskych a technických údajov o daných sektoroch v rámci EÚ.

Najdôležitejšie témy

  • Non-metallic mineral products Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-ferrous metals Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Overview of the steel industry Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Legislation and reports Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-energy extractive industries Deutsch (de)English (en)français (fr)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku