Cale de navigare

Minerit, metale şi minerale

Cuprinzând oţelul, metalele neferoase, produsele minerale nemetalice (cimentul, ceramica, sticla şi varul) şi industriile extractive non-energetice (mineritul şi mineralele), misiunea Direcţiei Generale pentru Întreprinderi şi Industrie este de asigura acestor sectoare operarea într-un cadru ce le permite atingerea unui nivel înalt de competitivitate, făcând mai ales referire la principiile dezvoltării durabile şi la practicile comerţului echitabil.

Realizăm această misiune:

  • evaluând impactul instrumentelor, legislaţiei şi politicilor comunităţii asupra acestor sectoare, mai ales în ceea ce priveşte mediul, concurenţa şi comerţul internaţional, inovarea, cercetarea şi dezvoltarea
  • încurajând sectoarele să contribuie la realizarea obiectivelor politicii dezvoltării durabile şi să participe la programe comunitare relevante
  • comunicând informaţii referitoare la dezvoltarea comunităţii către autorităţi reprezentative, preponderent prin Grupul pentru aprovizionarea cu materii prime
  • evaluând restructurarea industriei oţelului în ţările în curs de aderare
  • colectând date economice şi tehnice complete asupra sectoarelor, din cadrul UE.

Informaţii importante

  • Non-metallic mineral products Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-ferrous metals Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Overview of the steel industry Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Legislation and reports Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-energy extractive industries Deutsch (de)English (en)français (fr)

Partajează: FacebookGoogle+LinkedInTrimite pagina unui prieten

Setează pagina la dimensiunea normală a litereiMăreşte dimensiunea literei cu 200%Tipăreşte pagina