Ścieżka nawigacji

Górnictwo, metale i minerały

Misja Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w odniesieniu do przemysłu stali, metali nieżelaznych, wyrobów z minerałów niemetalicznych (cement, ceramika, szkło i wapno) oraz wydobycia surowców nieenergetycznych (górnictwo i minerały) ma na celu zapewnienie tym sektorom ram działania umożliwiających im osiągnięcie wysokiego poziomu konkurencyjności, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i praktyk sprawiedliwego handlu.

Misję tę wypełniamy poprzez:

  • ocenę wpływu wspólnotowych instrumentów, prawa i polityki na te sektory, głównie w odniesieniu do środowiska, konkurencji i handlu międzynarodowego, innowacji oraz badań i rozwoju;
  • zachęcanie tych sektorów do wnoszenia własnego wkładu w realizację celów polityki zrównoważonego rozwoju oraz do udziału w odnośnych programach wspólnotowych;
  • przekazywanie organom przedstawicielskim informacji o rozwoju wydarzeń we Wspólnocie, w szczególności za pośrednictwem grupy ds. zaopatrzenia w surowce;
  • ocenę restrukturyzacji przemysłu stali w krajach przystępujących;
  • gromadzenie obszernych danych gospodarczych i technicznych dotyczących tych sektorów w UE.

Temat dnia

  • Non-metallic mineral products Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-ferrous metals Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Overview of the steel industry Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Legislation and reports Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-energy extractive industries Deutsch (de)English (en)français (fr)

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj