Deze website is gearchiveerd sinds 02/02/2015
02/02/2015

Kruimelpad

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Mijnbouw, metalen en mineralen

Het is de taak van Directoraat-Generaal Ondernemingen en industrie, waartoe staal, nonferro metalen, niet-metalen minerale producten (cement, kalk, glas, keramiek) en de niet-energetische winningsindustrie (mijnbouw en mineralen) behoren, ervoor te zorgen dat deze sectoren kunnen functioneren binnen een kader waarin ze een groot concurrentievermogen kunnen bereiken, met bijzondere aandacht voor de uitgangspunten van duurzame ontwikkeling en eerlijke handel.

We bereiken dat doel door:

  • het effect te beoordelen dat Gemeenschapsinstrumenten, -wetgeving en -beleid hebben op deze sectoren, vooral met betrekking tot milieu, concurrentie en internationale handel, innovatie en onderzoek en ontwikkeling (O&O)
  • de sectoren aan te moedigen om te helpen de doelstellingen van het beleid voor duurzame ontwikkeling te bereiken en deel te nemen aan betreffende programma's van de Gemeenschap.
  • informatie over ontwikkelingen in de Gemeenschap door te geven aan vertegenwoordigende organen, met name de Raw Materials Supply Group
  • de herstructurering van de staalindustrie in toetredende landen te beoordelen
  • uitgebreide economische en technische gegevens over de sectoren te verzamelen in de EU.

Belangrijkste onderwerpen

  • Non-metallic mineral products Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-ferrous metals Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Overview of the steel industry Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Legislation and reports Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-energy extractive industries Deutsch (de)English (en)français (fr)

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend

Normale tekstgrootteTekstgrootte 200%Pagina afdrukken