Dan is-sit ġie arkivjat (02/02/2015)
02/02/2015

Mogħdija tan-navigazzjoni

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Xogħol f'minjieri, metalli u minerali

Billi tgħaqqad l-azzar,il-metallili ma fihomx ħadid, prodotti minerali mhux metalliċi (siment, ċeramika, ħġieġ, u ġir) u l-industriji tal-estrazzjoni mhux għall-enerġija (xogħol f'minjieri u minerali), il-missjoni tad-Direttorat Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija hija li tiżgura li dawn is-setturi jistgħu jikkoperaw f'qafas li jippermettilhom jilħqu livell għoli ta' kompetittività, b'attenzjoni partikolari għall-prinċipji ta' żvilupp sostenibbli u l-prattika ta' kummerċ ġust.

Nilħqu din il-missjoni billi:

  • nevalwaw l-impatt fuq dawn is-setturi ta' strumenti, leġiżlazzjoni u politika Komunitarji, partikolarment fir-rigward tal-ambjent, il-kompetizzjoni u l-kummerċ internazzjonali, l-innovazzjoni, u r-Riċerka u l-Iżvilupp (R&Ż)
  • ninkoraġġixxu s-setturi biex jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi tal-politika ta' Żvilupp Sostenibbli u biex jipparteċipaw fi programmi Komunitarji rilevanti
  • nikkomunikaw l-informazzjoni lill-entitajiet rappreżentattivi dwar żviluppi Komunitarji, partikolarment permezz tal-Grupp għall-Provvista ta' Materja Prima
  • nevalwaw ir-ristrutturazzjoni tal-industrija tal-azzar fil-pajjiżi fil-fażi ta' adeżjoni
  • niġbru dejta ekonomika u teknika komprensiva dwar is-setturi fl-UE.

Kontenut ewlieni

  • Non-metallic mineral products Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-ferrous metals Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Overview of the steel industry Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Legislation and reports Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-energy extractive industries Deutsch (de)English (en)français (fr)

Aqsam: FacebookGoogle+LinkedInIbgħat din il-paġna lil sħabek

Ara l-paġna fid-daqs normali tagħhaKabbar id-daqs b'200 fil-mijaStampa din il-paġna