Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Izrakteņu ieguve, metāli un minerāli

Rūpējoties par tērauda, krāsaino metālu, metālu nesaturošo minerālu produktu (cementa, keramikas, stikla un kaļķu) ražošanu un rūpniecības nozarēm, kas nav saistītas ar enerģijas ražošanu (izrakteņu ieguvi un minerāliem), Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta mērķis ir gādāt, lai šīs nozares varētu darboties tādos ietvaros, kas tām ļautu sasniegt augstu konkurētspēju, īpašu vērību pievēršot ilgtspējīgas attīstības un godīgas tirdzniecības principu ievērošanai.

Mēs sasniedzam šo mērķi,

  • novērtējot Kopienas instrumentu, likumdošanas un politiku ietekmi uz šīm nozarēm, it īpaši attiecībā uz vidi, konkurenci un starptautisko tirdzniecību, inovācijām, kā arī izpēti un izstrādi (R&D);
  • mudinot nozares dot savu ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības politikas mērķu īstenošanā un piedalīties attiecīgajās Kopienas programmās;
  • sniedzot informāciju Kopienas attīstības veicināšanas orgāniem, it īpaši ar Izejmateriālu apgādes grupas starpniecību;
  • novērtējot tērauda rūpniecības pārstrukturēšanas procesus vērtējumam pakļautajās valstīs;
  • sakopojot ar nozarēm saistītos jaunākos ekonomiskos un tehniskos datus ES.

Svarīgākie temati

  • Non-metallic mineral products Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-ferrous metals Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Overview of the steel industry Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Legislation and reports Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-energy extractive industries Deutsch (de)English (en)français (fr)

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam

Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Izdrukāt šo lapu