Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Μεταλλευτική βιομηχανία, μέταλλα και ορυκτά

Καλύπτοντας τις βιομηχανίες χάλυβα, μη σιδηρούχων μετάλλων, μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (τσιμέντο, κεραμικά, ύαλος και άσβεστος) και τις μη ενεργειακές εξορυκτικές βιομηχανίες (μεταλλευτική βιομηχανία και βιομηχανία ανόργανων υλών), η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας έχει ως αποστολή να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω κλάδοι μπορούν να λειτουργούν εντός ενός πλαισίου που τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και τις πρακτικές των δίκαιων συναλλαγών.

Επιτυγχάνουμε αυτήν την αποστολή:

  • αξιολογώντας τον αντίκτυπο που έχουν στους τομείς αυτούς τα μέσα, η νομοθεσία και οι πολιτικές της Κοινότητας, κυρίως σε σχέση με το περιβάλλον, τον ανταγωνισμό και το διεθνές εμπόριο, την καινοτομία και την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)
  • ενθαρρύνοντας τους κλάδους αυτούς να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη και να συμμετέχουν στα συναφή κοινοτικά προγράμματα
  • διαβιβάζοντας πληροφορίες στους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς για τις εξελίξεις στην Κοινότητα, ιδιαίτερα μέσω της Ομάδας εφοδιασμού πρώτων υλών
  • αξιολογώντας την αναδιάρθρωση της βιομηχανίας χάλυβα στις υπό ένταξη χώρες
  • συλλέγοντας ολοκληρωμένα οικονομικά και τεχνικά δεδομένα για τους κλάδους αυτούς, εντός της ΕΕ.

Κυριότερα θέματα

  • Non-metallic mineral products Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-ferrous metals Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Overview of the steel industry Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Legislation and reports Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-energy extractive industries Deutsch (de)English (en)français (fr)

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση