Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Minedrift, metaller og mineraler

Generaldirektoratet for Erhverv har som mission at sikre, at sektorerne inden for stål, non-ferrometaller, ikke-metalliske mineralprodukter (cement, keramik, glas og kalk) og udvindingsindustrien uden for energisektoren (minedrift og mineraler) kan operere inden for nogle rammer, der gør det muligt for dem at bringe deres konkurrenceevne op på et højt niveau og samtidig tage hensyn til især principperne om bæredygtig udvikling og fair trade.

Vi vil fuldføre denne mission ved:

  • at vurdere virkningen for disse sektorer af EU's virkemidler, lovgivning og politikker, primært i henseende til miljø, konkurrence og international handel, innovation og forskning og udvikling (F&U),
  • at tilskynde sektorerne til at bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i politikken om bæredygtig udvikling og deltage i relevante EU-programmer,
  • at formidle information til repræsentative organer om udviklingen i EU, navnlig gennem RMSG (Raw Materials Supply Group),
  • at vurdere omstruktureringen af stålindustrien i tiltrædelseslandene,
  • at indsamle omfattende økonomiske og tekniske data om sektorerne inden for EU's grænser.

Vigtigste emner

  • Non-metallic mineral products Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-ferrous metals Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Overview of the steel industry Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Legislation and reports Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-energy extractive industries Deutsch (de)English (en)français (fr)

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden