Tato stránka byla uložena do archívu dne 02/02/2015
02/02/2015

Cesta

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Těžba, kovy a nerosty

Generální ředitelství pro podniky a průmysl se ve svých aktivitách zaměřených na ocel, neželezné kovy, nekovové minerálníprodukty (cement, keramika, sklo a vápenec) a na průmysl těžby neenergetických surovin(báňský průmysl a nerosty) snaží zajistit, aby tyto průmyslové obory mohly fungovat v rámci, který jim umožní dosáhnout vysokou úroveň konkurenceschopnosti, s důrazem na respektování principů udržitelného rozvoje a spravedlivého obchodu.

Těchto cílů dosahujeme prostřednictvím:

  • posuzování dopadů nástrojů, legislativy a politik Společenství na uvedené sektory, především v oblastech ochrany životního prostředí, hospodářské soutěže, mezinárodního obchodu, inovací, nebo výzkumu a vývoje
  • podpory těchto sektorů , tak aby přispěly k naplnění cílů politiky udržitelného rozvoje a účastnily se příslušných programů Společenství
  • komunikování informací o nejnovějším vývoji ve Společenství příslušným zastupujícím orgánům, především prostřednictvím Skupiny pro dodávky surovin (Raw Materials Supply Group)
  • hodnocení restrukturalizace ocelářského průmyslu v přistupujících zemích
  • shromažďování komplexních hospodářských a technických údajů o těchto sektorech v rámci celé EU.

Hlavní témata

  • Non-metallic mineral products Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-ferrous metals Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Overview of the steel industry Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Legislation and reports Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-energy extractive industries Deutsch (de)English (en)français (fr)

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku