Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Минно дело, метали и минерали

Генерална дирекция "Предприятия и промишленост" обхваща продуктите от стомана, цветни метали, неметални минерални суровини (цимент, керамика, стъкло и вар) и минната индустрия за неенергийни цели (минно дело и минерали). Нейната мисия е да гарантира, че тези сектори могат да функционират в рамка, която да им позволява достигане на високо ниво на конкурентноспособност, особено по отношение на принципите на устойчиво развитие и практиките за справедливи условия за търговия.

Изпълняваме тази мисия като:

  • извършваме оценка на въздействието на инструментите, законодателството и политиките на Общността върху тези сектори, главно във връзка с околната среда, конкуренцията, международната търговия, иновациите и научноизследователската и развойна дейност (R&D);
  • насърчаваме секторите да допринасят за постигане на целите на политиката за устойчиво развитие и да участват в съответните програми на Общността;
  • предоставяме информация на представителните организации относно тенденциите в Общността, по-специално посредством Групата за доставка на суровини;
  • извършваме оценка на преструктурирането на стоманодобивната промишленост в присъединяващите се страни;
  • събираме подробни икономически и технически данни за секторите в рамките на ЕС.

Основно съдържание

  • Non-metallic mineral products Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-ferrous metals Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Overview of the steel industry Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Legislation and reports Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Non-energy extractive industries Deutsch (de)English (en)français (fr)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта