Навигационна пътека

Минно дело, метали и минерали

Договори и безвъзмездна помощ - достъп до възможности за бизнеса

Евро банкноти

Компаниите и организациите, желаещи да работят с ГД "Предприемачество и индустрия" или кандидатстващи за финансиране, редовно получават възможност за това чрез редица различни договори и безвъзмездни помощи.

В рамките на схемата за възлагане на обществени поръчки, ГД "Предприемачество и индустрия" редовно отправя покани за участие в търг. Поканите за участие в търг са специални процедури с цел набиране на конкуриращи се оферти от различни компании, които желаят да спечелят договори за извършване на конкретна работа, за доставка или предоставяне на услуга.

Също така ГД "Предприемачество и индустрия" дава възможност на организациите да получат безвъзмездна помощ чрез покани за публикуване на предложения. Това са покани към доставчиците за публикуване на предложение за конкретна стока или услуга. Безвъзмездната помощ или субсидия е пряка финансова помощ от Европейската комисия в подкрепа на конкретно действие или проект с нетърговска цел и покриваща преките оправдани разходи на бенефициентите.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта