Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Машиностроене

Машиностроенето е един от най-големите промишлени сектори в Европейския съюз от гледна точка на брой предприятия (около 169 000, повечето от които са МСП), заетост (3,3 милиона души), производство и създаване на добавена стойност.

Със своя дял от 36% от световния пазар Европа е най-големият производител и износител на машини в света. Конкурентоспособността на промишления сектор се дължи на различни фактори, между които отлични иновативни продукти, ноу-хау и умения, както и на способността да се удовлетворяват изискванията на клиентите.

Машиностроенето е широкообхватен и многообразен сектор. Обхваща основно машини и оборудване, машини за производство и използване на механична енергия, с изключение на въздухоплавателни средства, автомобилни и мотоциклетни двигатели, машини за селското и горското стопанство, обработващи машини и други видове машини със специално предназначение.

Европейската комисия насърчава глобалната и устойчива конкурентоспособност на машиностроенето посредством анализ на характеристиките и предизвикателствата, пред които е изправен секторът, и посредством предприемане на необходимите действия.

Основно съдържание

  • Directive 2006/42/EC on machinery English (en)
  • Equipment and protective systems for potentially explosive atmosphere - ATEX Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Machinery Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Directive 94/9/EC - Atex English (en)
  • Directive 94/9/EC: Guidelines English (en)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта