Navigačný riadok

Legálna metrológia a spotrebiteľské balenia výrobkov

Meracie prístroje majú zásadný význam pre zabezpečenie presnosti merania, predovšetkým pokiaľ ide o obchodné transakcie realizované každý deň zákazníkmi a v priemysle: medzi tieto prístroje patria napríklad vodomery, taxametre, elektromery a váhy. Právne predpisy EÚ podporujú rýchle technologické inovácie a možnosť výberu v rámci postupov posudzovania zhody.

V roku 2009 Európska komisia udelila v oblasti meracích prístrojov mandát pdf - 782 KB [782 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) Európskemu výboru pre normalizáciu (CEN), Európskemu výboru pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELC) a Európskemu inštitútu pre telekomunikačné normy (ETSI) na vytvorenie európskych noriem, ktoré umožnia interoperabilitu úžitkových meračov (vody, plynu, elektriny, tepla) a následne zvýšia energetickú účinnosť a posilnia postavenie užívateľov.

Spotrebiteľské balenia pozostávajú z výrobku a baliacich materiálov. Obsah spotrebiteľských balení sa musí zmerať, aby sa tak mohlo určiť množstvo zabaleného výrobku. A práve toto je úloha metrológie. Umožňuje výrobcom a úradom presne kontrolovať veľkosť a váhu všetkých výrobkov v spotrebiteľských baleniach, akými sú napr. čistiace prostriedky, krmivo pre zvieratá, zmrzlina, mrazené potraviny, nápoje s nízkym obsahom alkoholu, nealkoholické nápoje, čistiace výrobky, farby, šampóny a zubné pasty.
Pokiaľ ide o víno a alkohol, EÚ určuje povolené spotrebiteľské balenia výrobkov.

Merné jednotky sú kľúčové v každodennom živote pre realizáciu obchodných transakcií a ochranu zdravia a bezpečnosti.

Najdôležitejšie témy

  • Measuring instruments Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Measuring instruments - Guidance documents English (en)
  • Units of measurement Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Reference documents Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Pre-packed products Deutsch (de)English (en)français (fr)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku