Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Lädergarvningsindustrin

Inom begreppet garvning av läder faller bearbetning av råvaror, t ex beredning av hudar eller skinn - ett förgängligt material, till läder - ett bestående material, och slutberedning av lädret så att det kan användas för tillverkning av en mängd konsumentvaror.

Inom lädergarvningsindustrin används hudar och skinn - biprodukter från kött- och mejeriindustrierna - som man annars skulle ha gjort sig av med på annat sätt, exempelvis genom deponering eller förbränning. Merparten av garvningssektorns produktion utgörs av läder. Det är en industriell mellanprodukt med tillämpningar i underliggande sektorer i konsumentvarusektorn. Sko-, klädes-, möbel-, fordons- och lädervaruindustrierna är de huvudsakliga mottagarna av EU-garvarnas produktion.

I samband med beredningen av hudar och skinn uppstår även andra biprodukter som används i sådana industrisektorer som tillverkning av föda för tam- och husdjur, finkemikalier, däribland fotografik och kosmetika, samt och jordnäring och gödsel.

Under 2006 omfattade lädergarvningssektorn nära 3 700 företag och den genererade en omsättning på 10,6 miljarder. Företagen sysselsatte ca 52 000 människor i EU-27. Garverierna i Europeiska unionen är typiskt sett familjeägda små och medelstora företag. Det råder en stark regional koncentration. Industrin spelar ofta en viktig roll för den lokala ekonomin - som huvudsaklig motor för både tillväxt och sysselsättning.

Vad beträffar global konkurrenskraft ägnas särskild uppmärksamhet åt de möligheter och risker som den europeiska garvningsindustrin står inför i en utvidgad europeisk union. Läder- och garvningsnäringarna i de nya medlemsstaterna håller på att integreras och kommer att föra med sig ytterligare strukturella justeringar, inte minst mot bakgrund av att en av de huvudsakliga komparativa fördelarna de nya medlemsstaterna har - låg arbetskraftskostnad - sannolikt kommer att minska med tiden.

Lädergarvningsindustrin är en global industri, och EU:s garvare är i hög grad beroende av tillgången på råvaror och exportmarknader. Även om EU:s andel av världsmarknaden uppvisar en vikande tendens i takt med att läderindustrin utvecklas i sådana regioner i världen som Asien och Amerika, är EU:s garvnings industri fortfarande världens främsta leverantör av läder på den internationella marknaden.

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida