Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Kožiarsky priemysel

Spracovanie kože zahŕňa ošetrenie neopracovaných materiálov, t. j. premenu surovej kože alebo kožky - hnilobného materiálu - na useň, stabilný materiál, a jeho konečnú úpravu tak, aby sa dal použiť vo výrobe celého radu spotrebiteľských výrobkov.

V kožiarskom priemysle sa používajú kože a kožky - vedľajšie produkty mäsiarskeho a mliekárenského priemyslu, ktoré by sa inak museli zneškodniť inými spôsobmi, napríklad na skládkach alebo spálením. Základným výstupom kožiarskeho priemyslu je useň. Ide o prechodný priemyselný produkt, ktorý nachádza svoje využitie v následných sektoroch odvetvia výroby spotrebiteľského tovaru. Najvýznamnejšími odbytiskami produkcie garbiarov z EÚ sú obuvnícky, odevný, nábytkársky, automobilový priemysel a výroba kožených výrobkov.

Spracovanie koží a kožiek vytvára aj iné vedľajšie produkty, ktoré nájdu svoje využitie vo viacerých priemyselných odvetviach, ako napríklad vo výrobe krmív pre domáce zvieratá a hospodárske zvieratá, výrobe jemných chemikálií vrátane fotografických a kozmetických chemikálií, pri príprave pôdy a hnojív.

Odvetvie spracovania kože v roku 2006 tvorilo približne 3 700 podnikov a generovalo obrat 10,6 miliardy eur. Tieto podniky zamestnávali v krajinách EÚ-27 okolo 52 000 osôb. Garbiarne v Európskej únii sú zvyčajne rodinné malé až stredne veľké podniky. Regionálna koncentrácia je silná a odvetvie často zohráva kľúčovú úlohu v miestnej ekonomike, kde je hlavným tvorcom bohatstva a zamestnanosti.

V kontexte globálnej konkurencieschopnosti sa mimoriadna pozornosť venuje príležitostiam a rizikám európskeho kožiarstva v rozšírenej Európskej únii. Prebieha integrácia kožiarskych a garbiarskych podnikov z nových členských štátov, ktorá vyvolá ďalšie štrukturálne zmeny, v neposlednom rade aj preto, že jedna z hlavných komparatívnych výhod nových členských štátov - nízke náklady na prácu - postupom času určite zanikne.

Kožiarsky priemysel je celosvetový priemysel a pre garbiarov z EÚ je vo veľkej miere kľúčovým činiteľom prístup k surovinám a vývozným trhom. Hoci s rozvojom kožiarskeho priemyslu v iných častiach sveta, ako napríklad v Ázii a na americkom kontinente, sa vo všeobecnosti zmenšuje podiel EÚ na svetových trhoch, európsky garbiarsky priemysel zostáva jedným z najväčších dodávateľov usní na medzinárodné trhy.

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku