Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Przemysł skórzany

Garbarstwo obejmuje obróbkę surowca, tj. przetworzenie surowej skóry - materiału podatnego na gnicie - w solidny materiał oraz wykończenie w sposób umożliwiający produkcję szerokiego wachlarza dóbr konsumpcyjnych.

Europejski przemysł skórzany wykorzystuje skóry - produkt uboczny przemysłu mięsnego i mleczarskiego - które w innym wypadku musiałyby zostać zutylizowane w inny sposób, np. wyrzucone na składowiska lub spalone. Głównym wyrobem przemysłu garbarskiego jest skóra, wykorzystywana w licznych sektorach przemysłu dóbr konsumpcyjnych. Obuwie, odzież, meble, wyposażenie samochodów i galanteria skórzana to najbardziej popularne produkty unijnych zakładów garbarskich.

Produkty uboczne powstające przy obróbce skór są wykorzystywane w licznych sektorach przemysłu, np. w produkcji karmy i paszy dla zwierząt, specjalistycznych chemikaliów (dla przemysłu fotograficznego i kosmetycznego), oraz nawozów.

W 2006 roku przemysł skórzany liczył około 3 700 firm i wygenerował przychody w wysokości 10,6 miliarda euro. Przedsiębiorstwa w sektorze zatrudniały w 27 państwach członkowskich UE około 52 000 osób. Garbarnie w Unii Europejskiej to najczęściej rodzinne, małe i średnie przedsiębiorstwa. Koncentracja regionalna jest zazwyczaj duża, a przemysł często odgrywa znaczącą rolę w lokalnej gospodarce, będąc głównym generatorem bogactwa i miejsc pracy.

W kontekście globalnej konkurencyjności szczególna uwaga jest poświęcana kwestii możliwości i zagrożeń stojących przed europejskim przemysłem skórzanym w rozszerzonej Unii Europejskiej. Trwa integracja firm garbarskich z nowych państw członkowskich. To spowoduje dalsze zmiany strukturalne, zwłaszcza, że główny czynnik przewagi konkurencyjnej nowych państw członkowskich - niskie koszty pracy - z biegiem czasu straci na znaczeniu.

Przemysł skórzany to przemysł globalny. Byt unijnych garbarzy zależy w dużej mierze od dostępu do surowców i rynków eksportowych. Nawet jeśli - ogólnie rzecz ujmując - udział UE w rynku światowym maleje wraz z rozwojem przemysłu skórzanego w innych regionach świata, np. w Azji i w Ameryce, unijny przemysł skórzany jest nadal największym dostawcą skóry na rynku międzynarodowym.

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj