Ścieżka nawigacji

Przemysł skórzany

Garbarstwo obejmuje obróbkę surowca, tj. przetworzenie surowej skóry - materiału podatnego na gnicie - w solidny materiał oraz wykończenie w sposób umożliwiający produkcję szerokiego wachlarza dóbr konsumpcyjnych.

Europejski przemysł skórzany wykorzystuje skóry - produkt uboczny przemysłu mięsnego i mleczarskiego - które w innym wypadku musiałyby zostać zutylizowane w inny sposób, np. wyrzucone na składowiska lub spalone. Głównym wyrobem przemysłu garbarskiego jest skóra, wykorzystywana w licznych sektorach przemysłu dóbr konsumpcyjnych. Obuwie, odzież, meble, wyposażenie samochodów i galanteria skórzana to najbardziej popularne produkty unijnych zakładów garbarskich.

Produkty uboczne powstające przy obróbce skór są wykorzystywane w licznych sektorach przemysłu, np. w produkcji karmy i paszy dla zwierząt, specjalistycznych chemikaliów (dla przemysłu fotograficznego i kosmetycznego), oraz nawozów.

W 2006 roku przemysł skórzany liczył około 3 700 firm i wygenerował przychody w wysokości 10,6 miliarda euro. Przedsiębiorstwa w sektorze zatrudniały w 27 państwach członkowskich UE około 52 000 osób. Garbarnie w Unii Europejskiej to najczęściej rodzinne, małe i średnie przedsiębiorstwa. Koncentracja regionalna jest zazwyczaj duża, a przemysł często odgrywa znaczącą rolę w lokalnej gospodarce, będąc głównym generatorem bogactwa i miejsc pracy.

W kontekście globalnej konkurencyjności szczególna uwaga jest poświęcana kwestii możliwości i zagrożeń stojących przed europejskim przemysłem skórzanym w rozszerzonej Unii Europejskiej. Trwa integracja firm garbarskich z nowych państw członkowskich. To spowoduje dalsze zmiany strukturalne, zwłaszcza, że główny czynnik przewagi konkurencyjnej nowych państw członkowskich - niskie koszty pracy - z biegiem czasu straci na znaczeniu.

Przemysł skórzany to przemysł globalny. Byt unijnych garbarzy zależy w dużej mierze od dostępu do surowców i rynków eksportowych. Nawet jeśli - ogólnie rzecz ujmując - udział UE w rynku światowym maleje wraz z rozwojem przemysłu skórzanego w innych regionach świata, np. w Azji i w Ameryce, unijny przemysł skórzany jest nadal największym dostawcą skóry na rynku międzynarodowym.

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj