Deze website is gearchiveerd sinds 02/02/2015
02/02/2015

Kruimelpad

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

De leerindustrie

Leerlooien is de werkwijze om van de grondstof, dierenhuiden - bederfelijk materiaal - leer te maken, dat niet kan bederven, en het zo af te werken dat het geschikt is voor de vervaardiging van een breed scala van gebruiksartikelen.

De leerindustrie gebruikt huiden - bijproducten van de vlees- en zuivelindustrie - die anders op andere manieren vernietigd zouden moeten worden, door storten of verbranden b.v. leer is het voornaamste product van de looierijsector. Het is een halffabrikaat, dat gebruikt wordt in de verwerkende sectoren van de consumentengoederenindustrie. De schoeisel-, kleding-, meubilair-, auto- en lederwarenindustrie zijn de voornaamste afnemers van de Europese leerproductie.

Het bewerken van huiden levert ook weer bijproducten die aftrek vinden in verschillende industriële sectoren b.v. voor (huis)diervoeders, fijne chemicaliën waaronder fotografie en cosmetica, en bodemverbeteraars en meststoffen.

In 2006 bestond de leerlooierijsector uit zo'n 3700 ondernemingen met een omzet van ongeveer 10.6 miljard euro. In deze ondernemingen werkten ongeveer 52 000 mensen over de hele EU. Leerlooierijen in de Europese Unie zijn van oudsher kleine en middelgrote familiebedrijven. Ze zijn sterk in bepaalde regio's geconcentreerd en ze spelen vaak een belangrijke rol in de plaatselijke economie als de grootste bron van inkomen en werk.

Om concurrerend te zijn op de wereldmarkt wordt speciale aandacht besteed aan de kansen en risico's voor de Europese leerlooierijen in de uitgebreide Europese Unie. De integratie van leerlooierijen uit de nieuwe lidstaten gaat voort en zal leiden tot verdergaande structurele aanpassingen, niet in het minst omdat een van de comparatieve voordelen van de nieuwe lidstaten - lage arbeidskosten - op de duur gedoemd is te verdwijnen.

De leerlooierij is een wereldwijde industrie en Europese looiers zijn erg afhankelijk van toegang tot de grondstof, huiden, en tot een toeleveringsmarkt. Zelfs nu het aandeel van de EU op de wereldmarkt in het algemeen afneemt met de ontwikkeling van de leerindustrie in andere delen van de wereld zoals Azië en Amerika, zijn de Europese leerlooierijen toch nog altijd de grootste leveranciers van leer op de internationale markt.

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend

Normale tekstgrootteTekstgrootte 200%Pagina afdrukken