Naršymo kelias

Odų išdirbimo pramonė

Odų rauginimas - tai žaliavos apdorojimas, t. y. žaliavinio kailio ar odos, arba puvios medžiagos, pavertimas oda, arba stabilia medžiaga, ir jos apdailinimas taip, kad iš apdirbtos odos galėtų būti gaminama daugybė įvairių vartojimo prekių.

Odų išdirbimo pramonė naudoja neapdirbtus kailius ir odas - šalutinius mėsos ir pieno pramonės produktus, kurie kaip atliekos būtų vienaip ar kitaip išmesti, pavyzdžiui, būtų užkasti ar sudeginti. Pagrindinė rauginimo įmonių produkcija yra išdirbtos odos. Tai tarpinis pramonės gaminys, kurį toliau naudoja kitos vartojimo prekes gaminančios pramonės šakos. Avalynės, drabužių, baldų, automobilių ir odos dirbinių pramonės šakos yra svarbiausios ES odadirbių produkcijos realizavimo rinkos.

Apdorojus žaliavinius kailius ir odas taip pat susidaro šalutinių produktų, kuriuos realizuoja kelios pramonės šakos, pavyzdžiui, naminių gyvūnėlių ėdalo ir gyvūnų pašarų, grynųjų cheminių medžiagų, įskaitant fotografijos ir kosmetikos šakas, taip pat dirvos gerinimo priemonių ir trąšų pramonė.

2006-aisiais odų išdirbimo sektoriuje veikė apie 3 700 įmonių, o jų apyvarta siekė 10,6 milijardo eurų. 27 ES šalyse šiose įmonėse dirbo maždaug 52 000 žmonių. Europos Sąjungoje odų dirbyklos yra mažos ar vidutinio dydžio įmonės, jos paprastai priklauso šeimoms. Regioninis susitelkimas labai stiprus, be to, ši pramonės šaka dažnai labai svarbi vietos ekonomikai, nes yra vyraujantis gerovės ir darbo šaltinis.

Bendro konkurencingumo kontekste ypatingą dėmesį reikia skirti galimybėms ir rizikai, su kuriomis Europos odų išdirbimo pramonė susiduria išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Naujų valstybių narių odų išdirbimo ir rauginimo įmonės dar integruojasi, ir tai paskatins tolimesnius struktūrinius pokyčius net ir dėl to, kad vienas iš naujas valstybes nares išskiriančių pagrindinių konkurencinių pranašumų - mažos darbo sąnaudos - laikui bėgant neišvengiamai mažės.

Odų išdirbimo pramonė yra pasaulio pramonės šaka, o ES odų dirbyklos labai priklausomos nuo galimybės naudotis žaliavos šaltiniais ir patekti į eksporto rinką. Net jeigu ES dalis pasaulio rinkose apibendrintais duomenimis yra linkusi mažėti vystantis odų pramonei kituose pasaulio regionuose, pavyzdžiui, Azijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, vis dėlto ES odų išdirbimo pramonė vis dar yra didžiausias odų tiekėjas tarptautinėje rinkoje.

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį