This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Cosán nascleanúna

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

An tionscal súdaireachta leathair

Is é atá sa tsúdaireacht leathair ná cóireáil bunábhar, is é sin, seithe nó craiceann atá ina bunábhar inleofá a thiontú agus leathar a dhéanamh de, ábhar cobhsaí, agus bailchríoch a chur air lena úsáid chun réimse forleathan táirgí a dhéanamh do thomhaltóirí.

Baineann an tionscal súdaireachta leathair úsáid as seithí agus craicne - fotháirgí an tionscail feola agus dialainne - fotháirgí gur chóir iad a dhiúscairt trí bhealaí eile seachas sin, mar líonadh talún agus loscadh. Aischur bunúsach na hearnála súdaireachta is ea an leathar. Is táirge tionsclaíoch inmheánach é, a bhfuil baint aige le hearnálacha iartheachtacha an tionscail earraí tomhaltais. Is iad na tionscail choisbhirt, éadaí, troscáin, uathghluaisneacha agus earraí leathair na margaí is tábhachtaí do dhéantúsaíocht ag súdairí an AE.

Gineann próiseáil na seithí agus na gcraicne fotháirgí eile freisin a úsáidtear iad in earnálacha éagsúla tionsclaíochta mar dhéantúsaíocht bia peataí agus ainmhithe, míncheimiceáin lena n-áirítear grianghrafadóireacht agus cosmaidí, agus riochtú ithreach agus leasacháin.

Sa bhliain 2006, bhí thart ar 3,700 fiontar san earnáil súdaireachta leathair, a ghin láimhdeachas de €10.6 billiún. Bhí thart ar 52,000 duine fostaithe sna fiontair seo san AE-27. De ghnáth, is fiontair bheaga agus mheánmhéide iad na teanúis san AE atá faoi úinéireacht teaghlaigh. Is láidir an comhchruinniú réigiúnach, agus bíonn príomhról ag an tionscal go minic sa gheilleagar áitiúil, agus é ina phríomhchruthaitheoir saibhris agus fostaíochta.

I gcomhthéacs an iomaíochais domhanda, tá aird ar leith á díriú ar na deiseanna agus na rioscaí don tionscal Eorpach súdaireachta leathair san Aontas Eorpach méadaithe. Is obair leanúnach í comhtháthú ghnóthais leathair agus súdaireachta na mBallstát nua agus beidh riachtanas breise ann struchtúr an tionscail a cheartú, mar is cinnte go dtiocfaidh laghdú ar phríomhbhuntáiste na mBallstát nua - costais saothair ísle - le himeacht ama.

Tionscal domhanda is ea an tionscal súdaireachta leathair, agus bíonn lucht súdaireachta an AE ag brath go mór ar rochtain ar bhunábhair agus ar mhargaí onnmhairíochta. Fiú más rud é, i gcoitinne, go bhfuil laghdú ag teacht ar an sciar AE den mhargadh domhanda le forbairt an tionscail súdaireachta i réigiúin eile an domhain ar nós na hÁise agus na gCríocha Mheiriceá, is é tionscal súdaireachta an AE príomhsholáthraí leathair an domhain sa mhargadh idirnáisiúnta.

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo