Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Η βιομηχανία βυρσοδεψίας

Η βυρσοδεψία καλύπτει την επεξεργασία πρώτων υλών, δηλαδή τη μετατροπή του ακατέργαστου δέρματος, που μπορεί να σαπίσει, σε κατεργασμένο δέρμα, το οποίο είναι σταθερό υλικό· αφορά επίσης το τελικό φινίρισμα του δέρματος ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μεγάλης γκάμας καταναλωτικών προϊόντων.

Η βιομηχανία βυρσοδεψίας χρησιμοποιεί ακατέργαστα δέρματα - υποπροϊόντα της βιομηχανίας κρέατος και της γαλακτοκομικής βιομηχανίας - τα οποία σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να καταστραφούν, π.χ. σε χώρους διάθεσης αποβλήτων ή μέσω αποτέφρωσης. Το επεξεργασμένο δέρμα αποτελεί το κύριο προϊόν του τομέα της βυρσοδεψίας. Είναι ένα ενδιάμεσο βιομηχανικό προϊόν, το οποίο χρησιμοποιείται στη συνέχεια από άλλους τομείς της βιομηχανίας καταναλωτικών προϊόντων. Η παραγωγή των βυρσοδεψών της ΕΕ απορροφάται κυρίως από την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες υποδημάτων, ενδυμάτων, επίπλων και δερμάτινων ειδών.

Η επεξεργασία δερμάτων παράγει και άλλα υποπροϊόντα τα οποία διοχετεύονται σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς, όπως την παραγωγή τροφής για κατοικίδια και άλλα ζώα, τα λεπτά χημικά συμπεριλαμβανόμενης της φωτογραφίας και των καλλυντικών, καθώς και τα βελτιωτικά εδάφους και τα λιπάσματα.

Το 2006 ο τομέας βυρσοδεψίας περιλάμβανε περίπου 3.700 επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών €10,6 δισ. Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούσαν περίπου 52.000 άτομα στην EΕ-27. Τα βυρσοδεψεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνήθως οικογενειακές μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις. Η περιφερειακή συγκέντρωση είναι σημαντική και η βιομηχανία παίζει συχνά βασικό ρόλο στην τοπική οικονομία, αφού αποτελεί τον κύριο παράγοντα δημιουργίας πλούτου και απασχόλησης.

Στα πλαίσια της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ευκαιρίες και στους κινδύνους για την ευρωπαϊκή βιομηχανία βυρσοδεψίας σε μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ολοκλήρωση των επιχειρήσεων βυρσοδεψίας από τα νέα κράτη μέλη συνεχίζεται ακόμα και θα προκαλέσει περαιτέρω διαρθρωτικές προσαρμογές, κι αυτό όχι μόνο επειδή μοιραία ένα από τα βασικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νέων κρατών μελών - το χαμηλό κόστος εργασίας - θα μειωθεί με το πέρασμα του χρόνου.

Η βιομηχανία βυρσοδεψίας είναι παγκόσμια και οι βυρσοδέψες της ΕΕ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε πρώτες ύλες και σε εξαγωγικές αγορές. Παρόλο που γενικά το μερίδιο της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές τείνει να μειωθεί με την ανάπτυξη της βιομηχανίας δερμάτων σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως η Ασία ή η Βόρεια και η Νότια Αμερική, η βιομηχανία βυρσοδεψίας της ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο στον κόσμο προμηθευτή επεξεργασμένων δερμάτων στη διεθνή αγορά.

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση